Annonce
Aarhus

Jazzmission med superhelt i hovedrollen

Den århusianske konstellation Admiral Awesome er ude med et nyt album, der musikalsk strækker sig fra det tilforladelige til det mere kaos-klingende.

Ka-pow jazz!!

Annonce

Lyder det tegneserieagtigt? Det er det også.

Admiral Awesome er navnet på en århusiansk gruppe af garvede musikere, der nu er ude med album nummer to.

»Makeout Music For Modern Lovers«, lyder titlen på det bemærkelsesværdige værk.

Bemærkelsesværdigt ikke mindst på grund af indpakningen, der er - ja, tegneserieagtig.

Admiral Awesome består af saxofonisten Jacob Danielsen, bassisten Thomas Sejthen og trommeslageren Christian Windfeld.

Hver især har de medvirket i et hav af konstellationer i både ind- og udland.

»Betegnelsen kapow-jazz tegner et meget godt billede af, hvad vi spiller«, siger Jacob Danielsen, da vi møder ham ved et stort og pletfrit cafébord i det centrale Aarhus.

»For vi trækker på tråde fra stort set alle dele af jazzen. Og blander dem.«

Han rækker ud efter pladen, der ligger på bordet.

»Chanson l'amour de La Suede« kunne man for eksempel sagtens høre på formiddags-fladen på P8 Jazz. Altså noget pænt.«

»Nogle af de andre numre, såsom »Female Sexual Disorder« er mere »free-agtigt«, siger han med henvisning til den mere anarkistisk-klingende form for jazz.

Coveret, tegnet af Anders Frang, er som antydet et kapitel for sig.

Udformet som et kvadratisk tegneseriehæfte i klare farver, prydes det på forsiden af en kappeklædt maskulin skikkelse, der kysser en robot med flot, langt rødt hår.

Åbner man pladen, fortælles i mere skitseagtige streger historien om superskurken The Black Gondolier, der med sin ultra soniske stemme kan blæse vinduerne ud til et museum med en stor diamant-udstilling.

Ikke nok med det: Superskurken har til Admiral Awesome's store forfærdelse stjålet hjertet, der har siddet i den omtalte robot.

Admiral Awesome må nu vælge: Skal han redde hjertet eller fange The Black Gondolier?

»Det var Christian (Windfeld, red.), der i sin tid kom på navnet Admiral Awesome«, forklarer Jacob Danielsen.

»Og så begyndte vi ellers bare at brygge på historien om den her superhelt. Andre byer har Batman og Superman - Aarhus har Admiral Awesome!«

På bagsiden af coveret har robotten smidt parykken og fremstår nu som en mand.

»Ja, så har vi nærmest alle aspekter af den moderne seksualitet med,« siger Jacob Danielsen og griner.

Al musikken på »Makeout Music For Modern Lovers« er indspillet live og udgivet i 250 dobbelt vinylplader.

Albummet er økonomisk støttet af blandt andet Aarhus Kommunes såkaldte orkesterkonto og Dansk Skuespillerforbund.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik

Kronik: Fra lorterende til cafégade

Genopretning af vandløbene og tilbagekomsten af smådyr og ørreder er et af få lyspunkter i udviklingen af Danmarks natur gennem de seneste 200 år. Aarhus Å er et af eksemplerne. Vi blev oprindeligt inspireret til at skrive bogen "Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år" (netop udkommet, red.) om naturens udvikling ved at sammenligne gamle og nye fotografier, taget fra samme sted i landskabet. Vi blev slået med forundring, nogle gange med forfærdelse og færre gange med fornøjelse, over at se de store forskelle mellem dengang og nu. Især for agerlandet, der dækker 60 procent af Danmarks areal, er forandringer omfattende, og biodiversiteten helt i bund. Her fortæller vi i stedet den positive historie om vandløbenes genopretning gennem de seneste 30 år med eksempler fra Aarhus Å. Smådyrene er vendt tilbage, dambrug og spærringer er nedlagt, og gydestrygene er genetableret til glæde for naturinteresserede og lystfiskere. Få naturtyper har måttet stå så meget igennem som vandløbene. De har måttet tåle at blive rettet ud, lagt i dybe kanaler eller forsvinde i rør under jordoverfladen, så vel blot en tredjedel af de oprindelige vandløbs-kilometer i dag løber fuldt synlige. Et langt stykke op i 1900-tallet betragtede borgere og bønder udelukkende vandløbene som nyttige modtagere af alskens affald fra dambrug, mejerier, møddinger, slagterier, vaskerier og toiletter på vej til endemålet i det endeløse hav, hvor forureningen skulle forsvinde. Alle byer havde deres egen lorterende, som kunne skifte farve fra blodrød, over vaskehvid til møddingssort afhængig af, hvem der lukkede mest affald ud. Men bevægede man sig langt op i åen, bort fra det beskidte og stinkende vand ved åens udløb gennem byen, kunne man førhen finde et myldrende liv i de små bække. Skolelærer J. Kr. Findal skriver i 1915 om Aarhus Å: ”Betragter man den stinkende og snavsede strøm, der gyder sit vand ud i Aarhus Havn, kommer man ikke umiddelbart på den tanke, at der er noget interessant (..) og dog er det således, at visse partier af åen (..) ikke alene besidder stor naturskønhed, men tillige er hjemsted for en dyre- og planteverden, der udmærker sig ved sin mangfoldighed og ejendommelighed.” Aarhus Å var dengang befolket af mange fantastiske rentvandsdyr blandt andet døgnfluer (15 arter), slørvinger (12 arter) og vårfluer (88 arter), som Findal satte navn på. Den stejle Jeksen Bæk syd for Aarhus havde stærk strøm med stenbund og husede mange smådyr herunder døgnfluen, Rhitrogena germanica. Den er tilpasset til at holde fast på stenoverflader i strømmen, mens den rasper mikroskopiske alger som føde. Da Jeksen Bæk blev forurenet, forsvandt døgnfluen, og den lever i dag blot i Højen Bæk ved Vejle. I Aarhus blev åen langs Ågade overdækket i 1930’erne på grund af lugtgener og tiltagende trafik. Dermed kunne Ågade lægge afstand til sit dårlige rygte og skifte navn til det pompøse Åboulevarden. Tres år senere var åen renset for den værste forurening, og i 2005 kunne den igen løbe frit gennem Aarhus, nu omgivet af et blomstrende restaurant- og cafémiljø. Sådan har udviklingen været til det bedre for mange vandløb. Først en voldsom forurening med organisk stof fra by og land, som fremkaldte stank og iltsvind i vandet og forarmede bestandene af smådyr og ørred frem til 1970. Siden har spildevandsrensning og kontrol med ulovlige afløb efterhånden nedbragt forureningen. I Aarhus Å kan man nu genfinde mange af de arter, som Findals fandt for 100 år siden. Et tilbageværende problem for dyrelivet i vandløbene er pesticider, der siver ud fra dyrkede marker eller tilføres i pulse efter skybrud. Et andet aktuelt problem er håndteringen af lavbundsjordene, hvor dyrkning bliver stadigt vanskeligere på grund af sætning af jordene efter dræning og fortsat stigende nedbør og havniveau. Med Brabrand Sø og den genetablerede Årslev Engsø i de flade nedre strækninger af Aarhus Å har man en buffer, som sikrer mod oversvømmelser af de store værdier i Aarhus Midtby. Inden åens udmunding i Aarhus Bugten har man etableret en sluse, som sikrer byen mod oversvømmelse ved stormflod. Da de hyppigere høje vandføringer i Aarhus Å, som følge af ekstremt regnvejr, kan skabe risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby, er der endvidere etableret pumper ovenfor slusen, der kan pumpe 18.000 liter per sekund fra åen ud i Bugten. Aarhus har herved reduceret risikoen for fremtidige ulykker i modsætning til de fleste danske byer.

Annonce