Annonce
Aarhus

Jobbank bugner af sundhedspersonale: Men indtil videre har hospitaler i corona-alarm selv klaret krisen

Aarhus Universitetshospital har lavet en enorm omstilling af blandt andet personalet for at håndtere en stor tilgang i antallet af patienter med Covid-19. Det betyder, at det indtil videre har været unødvendigt at trække på en ny regional jobbank med sundhedspersonale. Foto: Lise Nielsen.
Region Midtjylland har fået 5.100 tilmeldinger til jobbank for sundhedspersonale, og det overstiger langt forventningerne. Men corona-epidemiens afdæmpede udvikling betyder, at eksempelvis Aarhus Universitetshospital stort set ikke benytter jobbanken. Det får dog ikke regionen til at neddrosle projektet.
Annonce

AARHUS: Der er højvande i Region Midtjyllands jobbank med sundhedspersonale til at håndtere corona-krisen.

5.100 sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og andre faggrupper har ladet sig registrere i jobbanken, som skal agere redningskrans ved personalemangel på sociale bosteder og hospitaler.

Men indtil videre har jobbanken kun henvist ganske få af de tilmeldte til hospitaler som Aarhus Universitetshospital.

- Vi har selv omorganiseret os til at tage imod et større antal covid-19 syge patienter, og vi bruger selvfølgelig først vores egne medarbejdere. Det er fantastisk, at så mange har meldt sig til at hjælpe. Men foreløbig har vi i Østjylland haft held til at undgå en stejl stigning i antallet af patienter, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Regionen og jobbanken

Midt i marts åbnede Region Midtjylland en jobbank for sundhedspersonale.

Med jobbanken inviterer Region Midtjylland ledige eller pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale samt sygeplejestuderende, medicinstuderende og pædagoger til at stille sig til rådighed som assistance på de midtjyske hospitaler og sociale tilbud i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Jobbanken skal være med til at sikre, at der er ekstra sundhedsfaglig og pædagogisk arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med coronavirus og Covid-19.

Interesserede i at stå i jobbanken skal ikke opsøge de enkelte hospitaler. De skal i stedet lade sig registrere som interesseret på hjemmesiden www.assistance.rm.dk

Annonce

Den stærke jobbank

Midt i marts skabte Region Midtjylland en jobbank for sundhedsfagligt personale.

Jobbanken håndteres af regionens Center for Kompetenceudvikling, der normalt arbejder med uddannelser af ansatte.

Jobbanken er tænkt som opbakning til hospitaler og bosteder, der under corona-krisen risikerer at stå med for lidt personale. Den situation kan opstå ved en eksplosion i antallet af patienter med Covid-19 eller ved udbredt sygdom blandt de ansatte.

Aktuelt er der mellem jobbank og hospitaler formidlet kontakter vedrørende ca. 50 læger og 20 bioanalytikere. Desuden er der formidlet en smule personale inden for rengøring og forefaldende arbejde på hospitalerne.

- Det er lykkedes at opbygge en stærk jobbank, som lige nu er i venteposition i forhold til en eventuel stigning i antallet af corona-patienter og dermed et større behov for personale på hospitalerne. Indtil videre er der heldigvis ikke sket en voldsom vækst i antallet af patienter indlagt med Covid-19, så hospitalerne har selv været i stand til at omorganisere og klare opgaven, forklarer vicekontorchef Thorkil Munch Lund fra Center for Kompetenceudvikling i Region Midjylland.

Annonce

Uventet tilslutning

I jobbanken har Region Midtjylland inviteret sundhedspersonale til at stille sig til rådighed som assistance på de midtjyske hospitaler og sociale tilbud.

Den opfordring har 5.100 personer fulgt.

- Omfanget af tilmeldinger overstiger langt vores forventninger. De tilmeldte gennemgår alle via IT-løsninger den nødvendige opkvalificering, så der for hver faggruppe suppleres med de nødvendige kvalifikationer vedrørende eksempelvis Covid-19 og værnemidler, siger Thorkil Munch Lund.

Overordnet har regionens jobbank en bred repræsentation af faggrupper.

Det gælder eksempelvis sygeplejersker, sosu-assistenter, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioanalytikere. Desuden er der registreret 600 medicinstuderende og 600 sygeplejersker under uddannelse.

Midt i marts skabte Region Midtjylland med base i Viborg en jobbank for sundhedspersonale. I dag er der 5.100 tilmeldte i jobbanken, og tilslutningen overstiger de vildeste forventinger. Foto: Henning Bagger/Scanpix
Annonce

De særlige sygeplejersker

Men på enkelte områder er udbuddet af tilmeldte i Region Midtjyllands jobbank minimalt.

Det gælder især vedrørende anæstesi- og intensivsygeplejersker, og netop de faggrupper efterspørges flittigt af hospitalerne.

- Det er sygeplejersker, som på hospitalerne allerede inden corona-krisen var meget efterspurgte. Derfor er det ikke overraskende, at de også i den nuværende situation er vanskelige at finde, fortæller Thorkil Munch Lund.

På Aarhus Universitetshospital er der stor tiltro til, at jobbanken under alle omstændigheder har stor værdi.

- Vi har set i corona-jobbanken, at der er rigtigt mange kompetente og erfarne folk. Det er en stor styrke, at vi kan trække på dem, hvis epidemien udvikler sig, understreger Claus Thomsen.

Annonce

Vigtig beredskab

De seneste døgn har Aarhus Universitetshospital og andre hospitaler oplevet en generel opbremsning i antallet af indlagte med Covid-19.

I Region Midtjylland får det ingen konsekvenser for arbejdet med jobbanken.

Tværtimod er medarbejderne i Center for Kompetenceudvikling meget fokuserede på at fastholde de tilmeldte samt udvide med endnu flere kompetencer.

- Det er vigtigt, at vi bevarer beredskabet og opbakningen fra de tilmeldte. På nuværende tidspunkt kan vi ikke tillade os at slække på opbakningen til hospitalerne, understreger Thorkil Munch Lund.

De seneste uger har Region Midtjylland i to omgange kontaktet de tilmeldte i jobbanken for at understrege vigtigheden af deres engagement og fortsatte opbakning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Tre personer anholdt for afbrænding af statsministerdukke: En mistænkt er stadig på fri fod

Annonce