Annonce
Indland

Jurist om Svendborgsagen: Embedsmand er gået langt over stregen

Karsten Bech, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Claus Thorsted

Sektionsleder Karsten Bech i Styrelsen for Patientsikkerhed har klart overtrådt god forvaltningsskik og forvaltningsretten med sine offentlige udtalelser om, at frikendt læge i den såkaldte Svendborgssag er skyldig. Det fastslår en af landets førende forvaltningsretseksperter.

Styrelsen for Patientsikkerhed og styrelsens sektionsleder Karsten Bech har ikke alene gjort landets læger rasende. Sektionslederen har også klart tilsidesat god forvaltningsskik og overtrådt forvaltningsretten ved offentligt at fastholde, at en frikendt læge i den såkaldte Svendborgsag handlede langt under lægefaglig standard og dermed overtrådte autorisationslovens paragraf 75.

Det fastslår Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret på Aalborg universitet. Han har blandt andet forsket i offentligt ansatte embedsmænds ageren i offentligheden.

- Offentligt ansattes skal være meget varsomme med at sige eller antyde, at en person har begået noget strafbart, og det gælder i særlig grad, når der er tale om en person, som er frifundet ved en domstol. I den konkrete sag nøjes embedsmanden ikke med at komme med en lægefaglig vurdering. Han går langt videre end det, fordi han jo udtaler, at den frifundne læge efter hans opfattelse har overtrådt autorisationslovens § 75, siger Sten Bønsing.

Sektionsleder Karsten Bechs udtalelser blev bragt i Ugeskrift for Læger den 13. oktober. I interviewet forholder Karsten Bech sig til Svendborgsagen, hvor to læger stod tiltalt i landsretten i august 2017 for skødesløshed og forsømmelser i behandlingen af en patient på Svendborg Sygehus i 2013. Landsretten fandt den ene af lægerne skyldig, men frikendte den anden.

Trods frifindelse af den ene af lægerne, fastholdt Karsten Bech i interviewet, at begge læger var skyldige. Han udtalte blandt andet om den frikendte læge:

- Han har helt klart fejlet i at leve op til det, han er ansat til, og derfor overtræder han efter min mening autorisationslovens § 75.

Styrelse: Uforbeholden beklagelse

Avisen Danmark har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at svare på følgende spørgsmål:

- Hvordan forholder styrelsen sig til, at en jurist med speciale i forvaltningsret vurderer, at Karsten Bech med sine udtalelser i Ugeskrift for Læger har overtrådt forvaltningsretten og dermed tilsidesat god forvaltningsskik?

- Hvilke konksekvenser får overtrædelsen for den pågældende embedsmand?
- Hvilke skridt vil styrelsen tage for at genoprette lægestandens tillid til styrelsen og i særdeleshed Karsten Bech?

Vi har fået følgende udtalelse fra styrelsen:

Styrelsen for Patientsikkerhed har beklaget sagen over for Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing i et brev med følgende ordlyd:
"Jeg skal med det samme understrege, at Styrelsen for Patientsikkerhed naturligvis tager Østre Landsrets dom i sagen til efterretning. Domstolenes afgørelser er selvsagt bindende, og styrelsen har ikke kompetence til at udtale sig om, hvorvidt et forhold er i strid med autorisationslovens § 75, når dette forhold er bedømt ved retten og sundhedspersonen - i dette tilfælde bagvagten - er frifundet. Dette er i strid med de almindelige principper om dommes retskraft. Jeg er derfor helt enig med dig i, at sektionslederens udtalelser om bagvagtens rolle i sagen er kritisable. Jeg kan derfor også kun uforbeholdent beklage disse udtalelser."

Vi har i den kommende tid en række møder med sundhedsvæsenets organisationer, hvor vi naturligvis vil drøfte sagen, ligesom vi også har inviteret de 13 medunderskrivere af et debatindlæg på Ugeskriftet.dk 19/10 til et dialogmøde.

- Det er helt galt

Ifølge Sten Bønsing overskrider den lægeuddannede Karsten Bech sine beføjelser ved at foretage juridiske vurderinger.

- Han havde måske haft en lidt bedre sag, hvis han alene havde holdt sig til lægefaglige vurderinger. Men i dette tilfælde kommer han med en klar juridisk vurdering. Og det må han ikke. Han kan til nød komme med en faglig vurdering af, om en person har levet op til den faglige standard, der forventes inden for et givent fagområde. Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og når der i dette tilfælde er tale om frikendt person, så er embedsmandens udtalelser markant over stregen. Det er helt galt, siger Sten Bønsing.

Så det er en skærpende omstændighed, at udtalelserne kommer efter en landsretsafgørelse?

- Ja, helt bestemt. Når en person er frifundet, skal en embedsmand respektere det og ikke så tvivl om en domstolsafgørelse.

Hvor tit sker det, at en embedsmand bryder reglerne på denne måde?

- Det er ikke noget, vi ser så tit herhjemme.

Har den krænkede part en god sag i forhold til et eventuelt at ville retsforfølge embedsmanden?

- Jeg vil nødig vurdere, om det er god sag, men muligheden for at anlægge en injuriesag eller gå til Ombudsmanden er tilstede.

Får embedsmænds overtrædelse af forvaltningsretten typisk personalemæssige konsekvenser?

- Det er meget forskelligt. Det er min indtryk, at en sag som denne bestemt ikke er noget, en myndighed bryder sig om, og derfor må man desværre også sige, at der derfor sjældent er den store lyst til at tage sager som denne op. Det er ofte sager, man som myndighed gerne vil lukke ned uden for meget bøvl og opsigt. Derfor er det sjældent, at ledelsen tager hånd om sådanne sager.

Hvilke muligheder har en ledelse i en offentlig myndighed for at straffe en embedsmand, der har overtrådt sine beføjelser?

- Der er de almindelige disciplinære sanktioner. Alt fra en irettesættelse til en afskedigelse. Jeg tror ikke, at denne sag i sig selv vil kunne bære en afskedigelsessag, men det er svært vurdere, hvor på skalaen vi befinder os. Men der er ingen tvivl om, at sagen her vil kunne bære en eller anden form for disciplinær sanktion.

En anden konsekvens af sagen er, at læger i ret stort omfang har mistet tilliden til styrelsen og i særdeleshed Karsten Bech. Har det en betydning i forhold til forvaltningsretten?

- Ja, for en af grundene til, at man har de regler og den forvaltningspraksis, som jeg henviser til, er, man skal kunne have tillid til den offentlige forvaltning, siger Sten Bønsing.

Avisen Danmark har talt med Karsten Bech. Han ønsker ikke at udtale sig.

Annonce
Aarhus

Tag kandidattesten til kommunalvalget her

Aarhus For abonnenter

Christian kan ikke få gjort rent i syv uger: Kollaps i Berits Hjemmepleje presser kommunens rengøringshjælp i knæ

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Torsdagens coronatal: Mere end 1800 smittede igen

Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Gift-skandale i Aarhus tager en ny drejning: Nu er jagten på ekstrem gift i mælk fra køer ved brandskole forbi

Aarhus For abonnenter

Madanmeldelse: Det her er mildt og mageløst - men også med mangler

Alarm 112

77-årig kvinde med blå sko efterlyses: Lider af alzheimer og kan ikke selv finde hjem

Aarhus

Dagens corona-tal: Antallet af nye smittede fortsætter stigningen

Aarhus

Vil du med hjem og se min hundehvalp? 10-årig dreng udsat for ubehagelig oplevelse

Aarhus For abonnenter

Aros-direktør har hovedet fuld af idéer: Men det kunne være dejligt, hvis hun blev bedre til at tale dansk

Danmark

Ny aftale øremærker 11 ugers barsel til begge forældre

Aarhus

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Indland

Hundredvis af brandmænd skal nu testes for PFOS

Alarm 112

Har du også undret dig? Derfor er der ekstra meget udrykning i disse dage

Aarhus

Mere end 4000 cyklister kører her hver dag: Sikkerhedstiltag syltet i tre år - bortset fra et, som ekspert frarådede

Aarhus For abonnenter

Giftig sag rammer byrådet: Vil Aarhus Kommune tilbyde at undersøge kræftramt brandmand for PFOS-skader?

Aarhus

Kolleger i kulturlivet: Derfor er Aros' direktørvalg det rigtige

Annonce