Annonce
Aarhus

Kamp mod overvægt: Videncenter i Aarhus skal bremse fedmeepidemien i Danmark

I 2022 skal Forum stå klar som det mest markante byggeri på det ny Aarhus Universitetshospital. Forum kommer blandt andet til at rumme et nyt videncenter med fokus på svær overvægt. Arkivfoto
Nationalt Center for Overvægt får adresse på Aarhus Universitetshospital. Det skal forske i overvægt, og målet er på længere sigt at bremse væksten i antallet af danskere med alt for mange kilo på sidebenene.

AARHUS: Aarhus bliver base for kampen mod fedme i Danmark.

I øjeblikket er Region Midtjylland ved at styre de sidste detaljer på plads, så Nationalt Center for Overvægt kan åbne på Aarhus Universitetshospital.

- Fedme er et voksende problem med en vifte af konsekvenser for folkesundheden. Derfor er der ingen tvivl om, at det kommende center for kampen mod overvægt kommer til at løfte en afgørende opgave, understreger formand Henrik Gottlieb Hansen (S) fra Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Nationalt Center for Overvægt skal samle viden og erfaring om overvægt samt skabe overblik over tilbud og muligheder for forebyggelse og behandling af overvægt.

Centret får fokus på målgruppen af svært overvægtige, som har eller er i høj risiko for at udvikle følgesygdomme.

Det kan være hjertekarsygdomme eller type 2 diabetes.

Fedme er et voksende problem med en vifte af konsekvenser for folkesundheden. Derfor er der ingen tvivl om, at det kommende center for kampen mod overvægt kommer til at løfte en afgørende opgave.

Henrik Gottlieb Hansen (S), Region Midtjylland

Annonce

Staten betaler

De kommende National Center for Overvægt i Aarhus er udløber af et nationalt fokus på kampen mod fedme.

Idéen om et videncenter er udtænkt at en ekspertgruppe med medlemmer som diætister, læger, sygeplejersker, en psykolog og en sundhedsøkonom.

I finansloven for 2019 afsatte Folketinget 25 millioner kroner årligt til indsatser på sundhedsområdet. Det blev efterfølgende aftalt, at 10 millioner kroner fra puljen skal øremærkes etableringen af det nationale center for overvægt på universitetshospitalet i Aarhus.

På hospitalet kommer ledelsen af Steno Diabetes Center til at stå med det daglige ansvar for det ny nationale videncenter.

Steno Diabetes Center Aarhus er etableret den 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden

Centeret skal senere flytte ind i den kommende Forum-bygning, der forventes at stå færdig i 2022.

Annonce

Fedme skal bremses

Region Midtjylland er ved at få de sidste elementer omkring etableringen af Nationalt Center for Overvægt på plads.

Regionen har blandt andet udarbejdet en projektbeskrivelse, der er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Projektbeskrivelsen fortæller, at Nationalt Center for Overvægt skal bidrage til bedre håndtering af svær overvægt i sundhedsvæsenet.

Formålet er i første omgang at indsamle viden om nationale og internationale erfaringer med behandling af svær overvægt og forebyggelse af følgesygdomme. I et længere perspektiv er det blandt andet målet, at bremse væksten i antallet af borgere med svær overvægt.

Centrets fokus vil være på børn, unge og voksne med svær overvægt, som alle er i høj risiko for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis hjertekarsygdom, type 2 diabetes, søvnapnø, muskelskelet-lidelser og cancer.

Overvægt i Danmark

  • Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil fra 2018 viser, at der gennem de seneste år i Danmark er sket en markant stigning i antallet af personer med svær overvægt.
  • Siden 2010 er antallet af svært overvægtige danskere steget fra 13,6 til 16,8 år procent af den samlede befolkning. I dag er ca. 800.000 danskere med svær overvægt.
  • Svær overvægt fordeler sig geografisk skævt i landet, og der er en betydelig social ulighed i forekomsten. Andelen af svært overvægtige er større blandt arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet sammenholdt med personer i beskæftigelse.
  • Der er knyttet en række risikofaktorer til overvægt i form af følgesygdomme som type 2 diabetes, hjertekarsygdom, søvnapnø, fedtlever og kræft - og dermed også tidlig død.
Annonce

Penge rækker i fire år

De 10 millioner statskroner til det nationale videncenter for overvægt rækker fire år.

På papiret betyder det, at centerets fremtid efter 2022 er usikker.

Men sådan ser formand Henrik Gottlieb Hansen (S) fra Hospitalsudvalget i Region Midtjylland ikke på sagen.

- For mig er etableringen af Nationalt Center for Overvægt permanent. Omfanget af overvægt betyder, at vi skal fastholde et skarpt fokus på området. Derfor må centerets fremtid fra 2022 og frem sikres på en eller anden led. Det kan være med statlige midler, regionale midler eller begge dele. Under alle omstændigheder er etableringen af centeret med til yderligere at styrke universitetshospitalet i Aarhus, vurderer Henrik Gottlieb Hansen.

Der er omkring 800.000 svært overvægtige danskere. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

Overblik: Læs alt om AGFs nederlag til FC Midtjylland

AGF For abonnenter

Kommentar: Derfor ligner AGF et hold, der er ved at smide hele sæsonen på gulvet

Annonce