Annonce
Kultur

Katapult fortæller gode historier fra det virkelige liv

David Elnebo er sammen med historiefortæller Annette Rana Petersen primusmotor i det nye fortælle-projekt, "Vi Fortæller" på Teater Katapult. Her kan almindelige århusianere sende deres historie ind og få den bearbejdet til scenen. Første gang er tirsdag 19. november. Arkivfoto: Hans Petersen
Generte århusianeres historie skal have liv på scenen i "Vi Fortæller". Første gang bliver tirsdag aften med temaet, "At være anderledes".

AARHUS: Teater Katapult har siden foråret 2013 stillet scenen til rådighed for fortællelystne århusianere, der ville dele deres historie med omverdenen og publikum til "Story Slam".

Men selv om man ikke har mod på selv at gå på scenen, kan man godt have en vigtig historie på hjerte.

Hører man til blandt de sidstnævnte, er der håb at hente i Teater Katapults nye koncept, "Vi Fortæller". Her har skuespiller David Elnebo og historiefortæller Annette Rana Petersen bearbejdet gode historier fra det virkelige liv til "Vi Fortæller". På den måde giver teatret folk mulighed for at dele deres historie med andre.

- Med "Vi Fortæller" udforsker vi det kæmpe potentiale af historier, der er i de mennesker, som ikke nødvendigvis selv har lyst til eller behov for at stille sig op foran et publikum. De fortæller faktisk kun deres historie, fordi vi har bedt dem om det - og har udvalgt og bearbejdet netop deres historier, fordi de er unikke og vigtige indblik i nogle liv, der er markant anderledes end de flestes, siger David Elnebo og fortsætter:

- Sociale medier giver os rig mulighed for at knytte tættere kontakt til dem, vi kender og ligner, men der er en tendens til, at vi kommer længere væk fra dem, vi ikke kender, og dem, der ligner os selv mindre, siger skuespiller David Elnebo, der selv vil være at finde på scenen til arrangementerne.

Annonce

Fortællinger

Skuespiller David Elnebo og historiefortæller Annette Rana Petersen er primusmotorer i "Vi Fortæller" på Teater Katapult.

De har bearbejdet almindelige menneskers indsendte historier til scenen, hvor de bliver fremført af David Elnebo.

Første gang er 19. november på Teater Katapult.

Teater Katapult har siden 2013 overladt scenen til fortællelystne århusianere i "Story Slam". Denne sæsons sidste "Story Slam", Grand Slam, finder sted 16. december på Katapult.

Spændende historier derude

Han er sammen med historiefortæller Annette Rana Petersen primusmotor i det nye fortælle-projekt. Tanken er at give inspiration til at opdage, hvor utrolige og spændende historier der er at få fra de mennesker, vi hver dag krydser på vores vej. Dem vi sidder ved siden af i bussen eller bor i opgang med, men som vi måske sjældent taler med.

Teater Katapult bad i sommer folk om at sende deres historier ind til "Vi Fortæller". De er nu blevet bearbejdet, og to temaer er programsat. Den første fortælleaften er tirsdag 19. november, hvor temaet er "At være anderledes". Næste "Vi Fortæller" bliver 8. januar, hvor temaet er "Bryllupsnat".

Man kan stadig sende sin historie ind til "Vi Fortæller" på Katapult. Det kan ske via historie@katapult.dk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik

Kronik: Fra lorterende til cafégade

Genopretning af vandløbene og tilbagekomsten af smådyr og ørreder er et af få lyspunkter i udviklingen af Danmarks natur gennem de seneste 200 år. Aarhus Å er et af eksemplerne. Vi blev oprindeligt inspireret til at skrive bogen "Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år" (netop udkommet, red.) om naturens udvikling ved at sammenligne gamle og nye fotografier, taget fra samme sted i landskabet. Vi blev slået med forundring, nogle gange med forfærdelse og færre gange med fornøjelse, over at se de store forskelle mellem dengang og nu. Især for agerlandet, der dækker 60 procent af Danmarks areal, er forandringer omfattende, og biodiversiteten helt i bund. Her fortæller vi i stedet den positive historie om vandløbenes genopretning gennem de seneste 30 år med eksempler fra Aarhus Å. Smådyrene er vendt tilbage, dambrug og spærringer er nedlagt, og gydestrygene er genetableret til glæde for naturinteresserede og lystfiskere. Få naturtyper har måttet stå så meget igennem som vandløbene. De har måttet tåle at blive rettet ud, lagt i dybe kanaler eller forsvinde i rør under jordoverfladen, så vel blot en tredjedel af de oprindelige vandløbs-kilometer i dag løber fuldt synlige. Et langt stykke op i 1900-tallet betragtede borgere og bønder udelukkende vandløbene som nyttige modtagere af alskens affald fra dambrug, mejerier, møddinger, slagterier, vaskerier og toiletter på vej til endemålet i det endeløse hav, hvor forureningen skulle forsvinde. Alle byer havde deres egen lorterende, som kunne skifte farve fra blodrød, over vaskehvid til møddingssort afhængig af, hvem der lukkede mest affald ud. Men bevægede man sig langt op i åen, bort fra det beskidte og stinkende vand ved åens udløb gennem byen, kunne man førhen finde et myldrende liv i de små bække. Skolelærer J. Kr. Findal skriver i 1915 om Aarhus Å: ”Betragter man den stinkende og snavsede strøm, der gyder sit vand ud i Aarhus Havn, kommer man ikke umiddelbart på den tanke, at der er noget interessant (..) og dog er det således, at visse partier af åen (..) ikke alene besidder stor naturskønhed, men tillige er hjemsted for en dyre- og planteverden, der udmærker sig ved sin mangfoldighed og ejendommelighed.” Aarhus Å var dengang befolket af mange fantastiske rentvandsdyr blandt andet døgnfluer (15 arter), slørvinger (12 arter) og vårfluer (88 arter), som Findal satte navn på. Den stejle Jeksen Bæk syd for Aarhus havde stærk strøm med stenbund og husede mange smådyr herunder døgnfluen, Rhitrogena germanica. Den er tilpasset til at holde fast på stenoverflader i strømmen, mens den rasper mikroskopiske alger som føde. Da Jeksen Bæk blev forurenet, forsvandt døgnfluen, og den lever i dag blot i Højen Bæk ved Vejle. I Aarhus blev åen langs Ågade overdækket i 1930’erne på grund af lugtgener og tiltagende trafik. Dermed kunne Ågade lægge afstand til sit dårlige rygte og skifte navn til det pompøse Åboulevarden. Tres år senere var åen renset for den værste forurening, og i 2005 kunne den igen løbe frit gennem Aarhus, nu omgivet af et blomstrende restaurant- og cafémiljø. Sådan har udviklingen været til det bedre for mange vandløb. Først en voldsom forurening med organisk stof fra by og land, som fremkaldte stank og iltsvind i vandet og forarmede bestandene af smådyr og ørred frem til 1970. Siden har spildevandsrensning og kontrol med ulovlige afløb efterhånden nedbragt forureningen. I Aarhus Å kan man nu genfinde mange af de arter, som Findals fandt for 100 år siden. Et tilbageværende problem for dyrelivet i vandløbene er pesticider, der siver ud fra dyrkede marker eller tilføres i pulse efter skybrud. Et andet aktuelt problem er håndteringen af lavbundsjordene, hvor dyrkning bliver stadigt vanskeligere på grund af sætning af jordene efter dræning og fortsat stigende nedbør og havniveau. Med Brabrand Sø og den genetablerede Årslev Engsø i de flade nedre strækninger af Aarhus Å har man en buffer, som sikrer mod oversvømmelser af de store værdier i Aarhus Midtby. Inden åens udmunding i Aarhus Bugten har man etableret en sluse, som sikrer byen mod oversvømmelse ved stormflod. Da de hyppigere høje vandføringer i Aarhus Å, som følge af ekstremt regnvejr, kan skabe risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby, er der endvidere etableret pumper ovenfor slusen, der kan pumpe 18.000 liter per sekund fra åen ud i Bugten. Aarhus har herved reduceret risikoen for fremtidige ulykker i modsætning til de fleste danske byer.

Annonce