Annonce
Debat

Klagenævn og lægerne. Jeg skal kun varetage patienter objektivt

Inger Duus Nielsen

Replik: Kære Mahican Gielen. Undertegnede har på ingen måde ønsket at optræde nedladende i avisen. Mit ærinde har udelukkende været at redegøre for sagsbehandlingen af klagesager over autoriserede sundhedspersoner herunder læger på sygehuse, speciallæger og læger i almen praksis. Min opgave er i den forbindelse primært at varetage patienterne interesser på et objektivt grundlag.

Som tidligere nævnt afgøres klagesager overvejende på baggrund af udsagn fra sagkyndige læger fra andre sygehuse, klinikker og fra almen praksis, altså uvildige kolleger til de indklagede læger. Disse sagkyndige lægers indstillinger tages på baggrund af indhentede journaler, partshøringssvar fra de indklagede, og endelig afgørelse træffes på nævnsmøder ledet af en uvildig dommer og et uvildigt panel af nævnsmedlemmer. Det er derfor vigtigt at pointere, at det er uvildige læger, som vurderer andre lægers fejl og utilsigtede hændelser.

Med hensyn til relevansen af min farmaceutiske baggrund kan jeg oplyse, at en udnævnelse til nævnet er sket fra Sundhedsministeriet på baggrund af en indstilling fra Danske Patienter, som igen i mit tilfælde har truffet beslutning på baggrund af en indstilling fra Hjerteforeningen, som jeg har arbejdet for gennem næsten 30 år, en del af årene som formand for en lokalkomite. Min lægemiddelekspertise og bl.a. mit kendskab til hjerte-karområdet har forhåbentlig været til gavn for sagsbehandlingen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Gratis AGF-billetter kan fylde stadion: Få praktisk info her

Annonce