Annonce
Østjylland

Udsatte børn i Horsens får gavn af knap to millioner ekstra kroner i nyt projekt

1,8 millioner kroner skal være med til at sikre børn fra udsatte familier flere besøg fra sundhedplejen. Foto: Morten Pape
Børn fra udsatte familier får nu en håndsrækning på 1,8 millioner kroner til flere besøg fra sundhedsplejen og et endnu bedre samarbejde mellem forældre, dagtilbud og sundhedsplejerske.

Horsens: Sundhedsstyrelsen har sendt en håndsrækning på 1,8 millioner kroner til udsatte børn i Horsens.

Projektet hedder ”Sundhedsplejerskebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud i Horsens Kommune”, og pengene skal ud over flere besøg fra sundhedplejen også bruges til efteruddannelse af de forskellige fagpersoner i børnenes liv.

Det kommer til at løfte hele området, lyder det fra formanden fra børne- og uddannelsesudvalget, Lone Ørsted (S).

- Vi har fået 1,8 millioner til kompetenceudvikling af pædagoger og sundhedsplejersker i projektet de første 1000 dage. Vi sender de forskellige faggrupper af sted sammen, og begge parter er glade for det endnu tættere samarbejde og tror på, at det vil give større kvalitet, siger hun.

Annonce

Vi har fået 1,8 millioner til kompetenceudvikling af pædagoger og sundhedsplejersker i projektet de første 1000 dage. Vi sender de forskellige faggrupper af sted sammen, og begge parter er glade for det endnu tættere samarbejde og tror på, at det vil give større kvalitet.

Lone Ørsted (S), formand for børne- og uddannelsesudvalget

Besøg både ved halvandet år og tre år

I en årrække har sundhedsplejen og familieafdelingen i Horsens Kommune arbejdet systematisk med opsporing og indsatser over for udsatte småbørnsfamilier, men med det nye projekt bliver fokus øget. Her bliver alle udsatte familier tilbudt ekstra sundhedsplejerskebesøg ved halvandet år og tre år, og tre-års-besøget vil fungere som en evaluering ud over at være et besøg i sig selv.

Derudover er det meningen, at projektet skal give børnene en længerevarende indsats og sikre sammenhæng fra hjemmet ind i dagtilbuddet. Og dermed går det hånd i hånd med kommunes nye retningslinjer for samarbejdet mellem netop de forskellige instanser, som har vores mindste borgere mellem hænderne.

- Selvom de første 1000 dage er en indsats for udsatte familier på tværs af sundhedsplejen og pædagogerne, støtter projektet også op om og går fint i tråd med hele implementeringen af de nye retningslinjer for samarbejdet mellem forældre, sundhedsplejersker og dagtilbud, lyder det fra Lone Ørsted.

Trygge overgange

De nye retningslinjer er en del af den nye dagtilbudslov og skal sikre, hvordan de mindste borgere kommer godt og sikkert fra det trygge liv hjemme med mor og far og ud i det nye liv i vuggestue eller dagpleje. Det kræver et stærkt samarbejde mellem sundhedsplejersken og dagtilbuddet og ikke mindst forældrene, og selvom det samarbejde er ikke nyt, er det en fordel af få det systematiseret, lyder det fra direktør for uddannelse og arbejdsmarked Tanja Nyborg.

- Der har altid været samarbejde mellem hjemmet, sundhedsplejen og dagtilbud. Men det har bare ikke været sat i system før. Formålet med retningslinjerne er at skabe et fælles børnesyn for sundhedsplejen og dagtilbuddet. Det er for eksempel fælles syn på kost og søvn, forklarer Tanja Nyborg og uddyber:

- Det handler for eksempel om, at forældrene oplever, at både pædagoger og sundhedsplejersken er på linje og ikke giver modsatrettet vejledning og råd. At der er en fælles tilgang til det gode børneliv, siger Tanja Nyborg.

”Sundhedsplejerskebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud i Horsens Kommune” løber fra juli 2019 til 30. september 2021. De nye retningslinjer vil blive rullet ud fra september 2019 til og med udgangen af 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Oversvømmelser lukkede to veje, og så blev folk tossede: - Vi fik fingeren og skældud

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce