Annonce
Debat

Kongelundens små parenteser

"Det hengemte, det småskalerede, det underfundige Kongelunden er derude, og jeg tvivler på, at budgettet rækker til at gøre det hele om, så mon ikke de fleste steder også af den årsag består lidt endnu", skriver Trine Ribergaard Skammelsen, projektdirektør for Kongelunden. Foto: Kongelunden

LÆSERBREV:  Sommerens debatindlæg i Stiften om ishuse, cyklebaner og trafik i Kongelunden viser med al tydelighed, at Kongelunden har betydning for byens borgere, herunder også de nærmeste naboer.

Vi skal i fællesskab besvare spørgsmålene i den videre proces. Men her kommer en lille status på de temaer, som borgere har spurgt til. Det fortjener anerkendelse og respons, når der rejses spørgsmål og forslag.

Den lille runde iskiosk, hvor Kongevejen møder Skovbrynet, er lukket. Det er der nogle, der er kede af, fordi stedet, som biskop Henrik Wigh-Poulsen meget fint udtrykker det, har været en parentes - en upåagtet tidslomme med plads til livet.

Annonce

Jeg har ikke været involveret i beslutningen om at lukke iskiosken, men årsagen er, at lejeren ikke kunne opretholde en rimelig omsætning i bygningen. Det skyldes bl.a., at der ligger et andet ishus ganske få meter derfra.

Jeg var forbi det lille runde hus forleden, og det har da sin charme, men er også både småt og slidt. Vi arbejder selvfølgelig videre med at finde en god fremadrettet anvendelse til stedet. Jeg har været i konstruktiv dialog med Kim Gulvad Svendsen, der som drifts- og anlægschef i Teknik og Miljø har ejeransvaret for bygningen.

Det er et fint sted. Lige der på kanten af skov, by og hav og som en af indgangene til Kongelunden. Der skal nok komme noget godt ud af det i dialog med de omkringboende naboer.

Forandringer er også muligheder, der åbner sig, og som vi kan udfylde på en meningsfuld måde. Kongelunden er fyldt til randen af upåagtede steder. Gå en tur, bevæg dig lidt uden for den klassiske turistrute langs vandet eller den klassiske naborute rundt om stadionsøen, og du vil finde det ene hengemte sted efter det andet. Som f.eks. pavillonen bagerst i slotshaven, hvor mange besøgende har sat deres signatur, marketenderiet i Skovlunden eller Ole Rømer Observatoriet, hvor fortidens storhed og fremsyn nu ligger som et hengemt sted bag storkronede træer.

Det hengemte, det småskalerede, det underfundige Kongelunden er derude, og jeg tvivler på, at budgettet rækker til at gøre det hele om, så mon ikke de fleste steder også af den årsag består lidt endnu.

Vi gennemfører i september vandringer i Kongelunden, hvor vi både viser nogle af disse små steder af særlig kvalitet og kommer rundt og besøger nogle af de steder, hvor der i stor stil skal ske udvikling og forandring. Datoer meldes ud primo august på Aarhus Festuges og på Kongelundens hjemmeside.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur sendte 16. marts 2019 en henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor de foreslog Aarhus Cyklebane fredet. Slots- og Kulturstyrelsen har 2. juli 2020 sendt sagen i høring med en indstilling om, at cyklebanen og de omkringliggende bygninger fredes. Den er i høring frem til 16. oktober, og der træffes endelig afgørelse i sagen senest 16. januar 2021.

Fredningssagen er der naturligvis også mange, der mener noget om, og mon ikke vi hører mere til den sag frem mod høringsfristens udløb. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke får mulighed for at gennemføre den igangsatte samskabelsesproces med idrætsbrugerne, inden der trækkes sådan et kort.

En fredningssag er en alvorlig sag for brugerne (Aarhus Cyklebane) og for bygningsejer (Aarhus Kommune – Magistraten for Kultur- og Borgerservice), fordi det medfører tunge forpligtelser af både procesmæssig og økonomisk karakter. En fredning kan naturligvis også være en gave for ejere og brugere, hvis man er enig i, at bygningen rummer fredningsværdige værdier, og man ser mulighed for en god anvendelse af stedet.

Jeg har indkaldt til et tværmagistratligt møde, hvor vi koordinerer et fælles høringssvar på vegne af Kongelunden og Aarhus Kommune. Brugerne, dvs. foreningen Aarhus Cyklebane, har allerede udtrykt, at sagen er en streg i regningen for dem. Der har tidligere været fremsat forslag om, at stedet kan anvendes som samlingspunkt for cyklisme og cykelkultur i bredere forstand. Det er en af de ideer, vi vil arbejde videre med, hvis fredningen gennemføres. Uanset cyklebane eller ej er cyklisme både som sport, leg og mobilitet et spændende tema at dyrke i Kongelunden.

Som jeg skrev før, er det min opgave som projektdirektør at se muligheder i ændrede betingelser. Hvis byggeriet ender med at blive fredet, vil vores fokus netop også være på de muligheder, der i så fald er til stede. En fredning vil ramme brugerne og bygningsejer, og den kan påvirke den indbyrdes sammenhæng og grønne og trafikale infrastruktur i området, men der er stadig masser af fleksibilitet at arbejde med.


Nogle trafikforhold kan undersøges og afklares nu. Andre må vente, til der er truffet mere konkrete beslutninger om byggeriet.

Trine Ribergaard Skammelsen


Henning Holm-Pedersen, der bor i området, opfordrer os i et læserbrev til at finde en stærk løsning på trafikken og hurtigst muligt involvere bl.a. trafikeksperter. Det kommer vi også til. F.eks. har jeg allerede nu en god fornemmelse af, at mange dygtige trafikfolk vil deltage i visionskonkurrencen. Samtidig foretager vi sammen med Teknik og Miljø analyser af trafikmønstre, forudsætninger og mulige løsninger.

Både ideerne fra visionskonkurrencen og vores analysearbejde vil indgå som en del af grundlaget for det projektudbud, der kommer for området ved sportscampus. I vores undersøgelser anvender vi også den viden, som bl.a. AGF og Tivoli Friheden har om deres gæsters transportform og prioriteter. Både analysearbejdet og visionskonkurrencen gennemføres i efteråret 2020.

Nogle trafikforhold kan undersøges og afklares nu. Andre må vente, til der er truffet mere konkrete beslutninger om byggeriet, f.eks. gør det en forskel, om der "kun" er tale om et nyt stadion, eller der også skal være arena, hotel eller andre funktioner, der kan bidrage til at løfte området i sin helhed.

Uanset hvad står det mig helt klart, at vi skal have en meget stærk, fremtidssikret og helhedsorienteret løsning. Lad mig nævne nogle elementer som eksempelvis kunne indgå i en samlet trafikløsning:

- Intern logistik er forældet og skal forbedres. Området bærer præg af at være anlagt for 100 år siden som en række lidt tilfældige knopskydninger. Her kan vi lære en del om effektiv logistik fra f.eks. moderne detailhandel og internationale sports- og campusanlæg.

- Bedre tilkørselsforhold, f.eks. udviklet i sammenhæng med en fremtidig Marselistunnel.

- Bybus ud til Aarhus Idrætspark. Hurtigst muligt.

- Øget cyklisme og kollektiv trafik. Vi ved, at den rette information og tilgængelighed gør en kæmpe forskel. F.eks. fravælger mange bussen, hvis de ikke fluks ved, hvornår og hvorfra den kører, eller de ikke kan overskue skiftet. Ligeledes fravælger folk bycyklen, hvis de ikke ved, hvordan den låses op, eller er utrygge ved, om den virker. Transport skal opleves smidigt og komfortabelt for at blive tilvalgt.

- Styrkede parkeringsløsninger inde i Kongelunden, f.eks. i form af parkeringshuse eller parkeringskældre. Parkering inde i Kongelunden er en vigtig del af løsningen, bl.a. fordi både AGF og Tivoli Friheden vil have brug for det til mange af deres gæster. Vi vil gerne arbejde med at påvirke mobilitetsadfærd og påvirke tingene i en bæredygtig retning, men forretningen skal hænge sammen.

- Styrkede parkeringsmuligheder i de nærmest beliggende byområder, f.eks. som parkering under fodboldbanerne ved F. Vestergaards Gade eller som en del af en fremtidig Marselistunnel. Løsninger i retning af midtbyen vil opnå høj udnyttelse, fordi parkeringspladserne vil blive brugt både i hverdagen og i forbindelse med events.

- Den oplevede afstand fra byen til stadion skal mindskes, dvs. bedre tilgængelighed og flere oplevelser undervejs, hvis man f.eks. er gående.

Parkering og trafik er super vigtigt, og vi kommer til at prioritere det hele vejen gennem processen. Heldigvis er der også mange gode løsninger. Det virker slet ikke umuligt.

Annonce
Aarhus For abonnenter

Aarhus har aktier i store miljøsyndere: - Det skal stoppe nu, siger politikere

Danmark

Søndagens coronatal: 42.018 coronasmittede - det næsthøjeste under epidemien

Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Kent kan ikke høre solsorten i haven eller sove med åbent vindue: - Støjen fra motorvejen er blevet sværere at ignorere

Aarhus For abonnenter

Vil du nøjes med at få gjort rent en time hver anden uge? Her er svarene fra ældre-politikerne i Aarhus

Erhverv

Vestas i top på fornem liste: Kåret blandt 7.000 virksomheder, der har en milliard-omsætning i dollars

Alarm 112

Samlever fængslet for knivdrab: 50-årig kvinde fik halsen skåret over

Løvkvist: Det er nu Messerschmidt skal fortsætte med at gå, ellers tager helvedet ham

Aarhus For abonnenter

Aarhus Kommune gør rent en time hver 14. dag: - Det er så sølle og nedværdigende, at vi har svært ved at beskrive det

Debat

Solstorme og terror kan lamme samfundet: Er vi forberedt, hvis det umulige skulle ske?

Navne

Helmig i sorg over tab: - Jeg lader minderne skylle og tårerne strømme

Hver anden dansker gør intet for at spare på strømmen

Aarhus

Søndagens coronatal: Nu stiger smitten igen

Aarhus For abonnenter

Corona kostede hendes far livet: Nu har Inge skrevet en kogebog sammen med sin mor

Østjylland

Her vil vi bygge og her vil vi bo: Katrine og Daniel vil lave grønt bofællesskab for børnefamilier

Annonce