Annonce
Debat

Konservative har studeret klimaplanen: Den er god nok - bortset fra det der med vindmøller på Aarhus Havn ...

"Vi bor i en befolkningstæt kommune, og vi vil også meget gerne være med til at se positivt på en udbygning af nye eller støtteombygning af eksisterende havvindmølleparker, evt. i samarbejde med nabokommuner. Vi indgår i et stort forsyningskredsløb, hvor vi jo selv forsyner andre kommuner med fjernvarme, og derved undgår vi en suboptimering i regionen ved, at vores nabokommuner hver skulle opføre lokale kraftvarmeværker. Vi synes, vi skal søge partnerskaber med andre kommuner som en del af løsningen", skriver Ango Winther og Theresa Blegvad. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DEBAT: Aarhus Byråd er netop gået ind i slutfasen af behandlingen af kommunens klimaplan med tilhørende klimaplan for 2021-2024 og et meget omfattende indsatskatalog. Det er meget vigtigt med handleplaner, konkrete mål og indsatser, hvis man skal lykkes med en klog grøn omstilling - men især på et punkt mener vi, der skal justeres.

Der er rigtigt mange aspekter og tiltag at gribe om, og de fortjener stort set alle en positiv omtale, og vi vil her blot nøjes med at fremhæve nøgleindsatserne på transport og mobilitet, energiparker, CO2-fangst og varmeforsyning, et digitaliseret og integreret energisystem samt "Aarhus Omstiller" som områder, hvor vi ser det største potentiale, og som vi bør fokusere på.

Vi mener, det er vigtigt at tænke i stor skala og investere strategisk, men det handler også om at få vores borgere og virksomheder med på rejsen.

Annonce

Nøgleaspekter er bl.a. innovation og erhvervsudvikling, borgerinitiativer og inddragelse, og så storskala-energiparker og CO2-fangst samt overskudsvarme og fjernkøling, hvor der er et meget stort potentiale. Dertil kommer transport og mobilitet med nøgleudfordringer som citylogistik, billigere og hyppigere kollektiv trafik, park & ride-anlæg, fremme af elbiler og grøn kollektiv transport og meget mere.


For os konservative er det ikke klog omstilling at arbejde ud fra et så snævert syn på energiforsyning.


Der er, kort og godt, rigtigt mange gode ting at sige om både strategien, handleplanerne og indsatskataloget.

Vi skal passe meget på med symbolpolitik, fordi vi så risikerer at miste borgerne og virksomheders opbakning til den grønne omstilling. Det berømte hår i suppen findes i afsnittet i klimaplanen og indsatskataloget om vedvarende energi.

Bag indgangsbønnen om "mest mulig lokal produktion" gemmer sig problemstillingen om lokal suboptimering og symbolpolitik, som f.eks. de to kæmpevindmøller på Aarhus Havn, som forvaltningen først har dømt ude, men som en flertal på venstrefløjen i Aarhus Byråd har gennemtvunget en fornyet mulighed for.

Der er ikke noget galt med store vindmøller på de rigtige og bedste placeringer, og i skalasammenhæng er det til havs. Aarhus Havn er ikke en god placering af mange grunde, både af hensyn til de mere end titusinde kommende beboere på Aarhus Ø, den fortsatte udvikling af byens blå rambla og byens strategi om at åbne sig mod bugten - og fordi det er en suboptimal placering af vindmøller helt generelt, og klimagevinsten står ikke mål med værditabet for byen og borgerne.

Vi mener, at vi dels skal arbejde mere ind i en national strategi og dels undgå suboptimerede løsninger - og så skal vi helt undgå symbolpolitik.

I Aarhus er vi er en del af et dansk og europæisk økosystem på elforsyning. Et økosystem, som i fuld fart er ved at omstille til grøn energi, primært baseret på havvindmølleparker, men også landmøller, hvor der ikke er stor befolkningstæthed, og solanlæg som en miljørigtig ny afgrøde for landbruget, da de oftest placeres på landbrugsjord, når det er i stor skala, vi taler om.

Det bedste og mest økonomiske, vi kan gøre som kommune, er at understøtte den igangværende storskala-omstilling ved at købe grøn el fra de etablerede udbydere af grøn strøm. Vi skal også på dette område dels have mest for pengene og dels fremme den kloge omstilling.

Landbaserede vind- og solanlæg, mener vi, skal placeres enten tæt ved motorveje og el-master eller landskabsmæssigt, hvor der er lav befolkningstæthed, og hvor det kan indpasses uden væsentlige gener for naboer. Det lykkes rent faktisk rigtigt mange steder i landet.

Vi bor i en befolkningstæt kommune, og vi vil også meget gerne være med til at se positivt på en udbygning af nye eller støtteombygning af eksisterende havvindmølleparker, evt. i samarbejde med nabokommuner. Vi indgår i et stort forsyningskredsløb, hvor vi jo selv forsyner andre kommuner med fjernvarme, og derved undgår vi en suboptimering i regionen ved, at vores nabokommuner hver skulle opføre lokale kraftvarmeværker. Vi synes, vi skal søge partnerskaber med andre kommuner som en del af løsningen.

Vi understreger, at vi er meget positive overfor såvel klimastrategien som handleplanerne og indsatskataloget, dog kan vi ikke støtte et for endimensionelt fokus på helt lokal produktion af vedvarende energi, altså et fokus på, at den grønne energi skal produceres helt lokalt, koste, hvad det vil. For os konservative er det ikke klog omstilling at arbejde ud fra et så snævert syn på energiforsyning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce