Annonce
Østjylland

Kraftig regnskyl i Odder: Lokalhistorisk Arkiv blev oversvømmet - biblioteket gik fri

Masser af vand strømmede ind i den gamle bygning ved Odder Museum, som rummer Lokalhistorisk Arkiv. Foto: Ib Salomon.

Vandet steg nogle steder 50 cm på en halv time.

ODDER: Det kraftige regnskyl tirsdag morgen betød, at Odder Å gik over sine bredder mange steder. Helt slemt stod det til ved Odder Museum, hvor vandet ifølge vidner steg med 50 cm på under et halv time.

Mens selve møllebygningen og de nye lokaler bagved den gik fri, løb der rigtig meget vand ind i den gamle bindingsværksbygning, der rummer Lokalhistorisk Arkiv.

Her var ansatte og frivillige langt op ad formiddagen stadig travlt optaget af at tørre vand op samt bære materiale op på førstesalen. Bl.a. nogle gamle kort, som havde ligget så lavt på en hylde, at de var blevet til dels våde. Om de står til at redde, ved museumsinspektør og leder af arkivet Eva Schmidt endnu ikke.

- Men det er det hele. Grundlæggende kan man sige, at vores intet andet af vores arkivmateriale er blevet ødelagt, fortalte arkivlederen der, ligesom museumsinspektør Klaus Markmann Jensen, var mere bekymret for, hvor meget det gamle bindingsværkshus er blevet ødelagt.

- Vi har tidligere haft oversvømmelser på museet, men de har aldrig før ramt dette hus. Så ja, vi er spændte på at høre, hvad vandet har betydet, siger Klaus Markmann.

Annonce

Vi er spændte på at høre, hvad vandet har betydet for det gamle bindingsværkshus.

Klaus Markmann Jensen, museumsinspektør Odder Museum
Arkivleder Eva Schmidt med nogle af de gamle kort, som var blevet våde. De blev siden båret op på førstesalen, hvor de nu ligger til tørre. Foto: Carina Mayner

Biblioteket slap

Hvor tirsdagens regnvejr havde uventede konsekvenser for Odder Museum, beviste man på Odder Bibliotek, at det kan betale sig at sikre sig mod fremtidens kraftige regnskyl.

Her har der tidligere været oversvømmelser i kælderen, og det har ført til, at der er blevet installeret alarmer og en pumpe udenfor.

De nye forholdsregler betød, at vandet fra Odder Å ikke trængte ind i kælderen - med undtagelse af lidt ved vinduerne.

En overgang var der vandt helt fra Odder bbibliotek hen til Odder Kirkecenter. Foto: Carina Mayner
Oprindelig skulle der have været afholdt morgensang i Odder Sognekirke. Men det blev flyttet hen til kirkecentret, fordi det ikke var muligt at komme hen til kirken. Og selv vejen til kirkecentret var oversvømmet. Foto: Carina Mayner
Hvad er p-plads, hvad er græsplæne og hvad er vej? Foto: Carina Mayner
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

Tilskuere til AGF-kamp veksles til julegaver

Leder

Støt AGF og kampen for julehjælp

Læserbrev

Læserbrev: Kolindsund kan være med til at redde klimaet

I forbindelse med den nye finanslov afsættes der to milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur. Pengene skal først og fremmest gå til udtagning af landbrugsjord, som herved sænker udledning af klimagasser. Her tænkes især på lavbundsjorder, som tages ud af drift. Visse lavtliggende marker skal ikke længere dyrkes, men i stedet skal vandstanden hæves, så der skabes mere plads til hjemmehørende vilde planter og dyr. Det er en aftale, som passer fint i tråd med det samarbejde, der er i gang mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget. Her kan vi i foreningen Kolindsunds Venner stærkt anbefale, at der kigges på gendannelse af Kolindsund, som er placeret midt på Djursland. Kolindsund blev afvandet omkring 1874, da man dengang mente, at der var mangel på landbrugsjorder. Der blev etableret kanaler rundt om Kolindsund, og pumpestationer sørger for, at området holdes tørt. Men dette kræver masser af energi til strøm til pumpestationerne, og de talrige kanaler, der krydser Kolindsund, er fritaget for randzoner, således at gødning og giftstoffer uhindret suges op i kanalerne og udledes i Kattegat via Grenaaen. Kolindsund kan med sine cirka 25 kvadratkilometer blive Jyllands største sø, og en gendannelse vil i første omgang koste erstatning for de landbrugsarealer, der oversvømmes. Men dernæst vil naturen og miljøet og kommunerne på Djursland blive vinderne, når tilflyttere bosætter sig i området og turisterne strømmer til, som vi ser det med andre lignende projekter, der er etableret gennem de senere år. Se blandt andet på Filsø og Skjern Enge. Men udover sikring af naturen vil en gendannelse af Kolindsund også spille en stor rolle i forbindelse med klimasikring af Grenaa, som er truet, hver gang der er stormflod, østenvind og højvande. Der arbejdes lige nu med en model, der skal sikre Grenaa mod oversvømmelse, og her vil Kolindsund med sin store vandoverflade endvidere blive en stor buffer, således at vand fra det meste af Djursland, som løber denne vej ud i Kattegat, vil kunne opsamles, indtil presset på Grenaa fra øst er aftaget. Nu kan der ikke være så meget at betænke sig over. Det er på tide, at vi kommer i gang.

112

Personlige stridigheder årsag til uro i Aarhus V: Flere aftener med ballade og knivstikkeri

Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Annonce