Annonce
Aarhus

Krig om titler på rådhuset: Hvem har patent på at være byrådssekretær?

Daniel Videbæk arbejder deltid 25 timer om måneden som sekretær for det århusianske byrådsmedlem, Dorthe Borgkvist. Indtil nu har han og flere andre i samme stilling underskrevet sig med "byrådssekretær", men det må de ikke længere, mener kommunen. Er det da en beskyttet titel, spørger Daniel Videbæk? Fotocollage: Jesper Bech/Scanpix
Titlen som byrådssekretær er blevet et debatemne på de øverste ledelsesgange i Aarhus Kommune. Titlen er i årevis blevet brugt af flere forskellige partiers sekretærer, men nu har sekretæren for Dorthe Borgkvist (løsg.) fået besked på omgående at stoppe med at kalde sig byrådssekretær. Blot endnu et tegn på kommunens forskelsbehandling, mener sekretæren, Daniel Videbæk.

AARHUS: Hvis man er sekretær for en byrådsgruppe, må man så kalde sig for byrådssekretær? Bør det snarere hedde studentermedhjælper? Eller partisekretær?

Er det overhovedet noget at skændes om?

Åh ja. Så det brager.

Annonce

En tvist om titler har nu ført til en officiel klage over Byrådssekretariatet såvel som en klage over SF's gruppeformand, Jan Ravn Christensen, fordi han har skrevet ”stop nu dig selv, Dorthe” i en mail til Dorthe Borgkvist, der er løsgænger i Aarhus Byråd.

Forskelsbehandling?

Det er Daniel Videbæk, der står bag klagerne. Ved siden af sit fuldtidsjob som underviser arbejder han 25 timer om måneden som sekretær for Dorthe Borgkvist.

Forleden fortalte vi her i avisen, hvordan hun føler sig forskelsbehandlet og voksenmobbet af embedsværk og byrådskolleger i Aarhus Kommune.

Forskelsbehandling af lokal løsgænger? Få overblik over sagen her

  • Dorthe Borgkvist er løsgænger i Aarhus Byråd.
  • Søndag 9. maj fortalte hun her i Stiften, at hun føler sig holdt uden for udvalgsbehandlinger, og at hendes 10-dages forespørgsler ofte bliver syltet af forvaltningen i Aarhus Kommune. Kritikken blev blankt afvist af rådmand Bünymain Simsek (V) og borgmester Jacob Bundsgaard (S).
  • I dag fortæller Dorthe Borgkvists sekretær, Daniel Videbæk, at også han føler sig forskelsbehandlet i en aktuel sag, hvor han er blevet beordret til ikke længere at kalde sig byrådssekretær. Det er en titel, som er blevet benyttet af andre partiers sekretærer i årevis.

En kritik borgmesteren blankt afviste, men som Daniel Videbæk støtter hende i. Og som hendes sekretær føler han, at den påståede forskelsbehandling nu også har ramt ham.

Annonce

Striden om ord

Det startede torsdag 29. april, hvor han modtog en mail fra Berit Kornbæk Boisen, der er leder af Byrådssekretariatet.

I mailen skriver hun, at hun er blevet gjort opmærksom på, at Daniel Videbæk underskriver sig som "byrådssekretær" på Facebook.

Som bekendt er du ansat som studentermedhjælp for og af Dorthe Borgkvist. Du er derfor ikke ansat af Aarhus Kommune, og du kan ikke anvende titlen byrådssekretær eller en anden titel, som indikerer et sådant ansættelsesforhold. Jeg skal bede dig bekræfte, at du ændrer din benævnelse, skriver Berit Kornbæk Boisen.

Hvad vil det sige at være sekretær for et byrådsparti?

Siden 2010 har alle byrådspartier i Aarhus haft lov til at ansætte en sekretær i 20 timer om måneden. Oveni det kommer fem månedlige hjælpetimer til hvert enkelt byrådsmedlem.

Aarhus Kommune betaler lønnen, men sekretærerne er ansat direkte af partierne/byrådsmedlemmerne.

Stillingerne udfyldes typisk af universitetsstuderende, der ofte også er medlem af det parti, hvor de arbejder som sekretærer.

Daniel Videbæk svarer i første omgang undrende, at han troede, det var den korrekte betegnelse, blandt andet fordi kommunen selv har brugt den i en mail i forbindelse med hans ansættelse (Stiften har set denne mail). Og at han i øvrigt ikke er studerende, men har fuldtidsarbejde og derfor dårligt kan kaldes for en studentermedhjælper

Herfra bliver der skrevet adskillige mails frem og tilbage mellem de to.

Berit Kornbæk Boisen fastholder, at Daniel Videbæk skal stoppe med at kalde sig byrådssekretær. Kommunen betaler godt nok formelt set hans løn, men han er i praksis ansat af Dorthe Borgkvist og repræsenterer derfor ikke byrådet.


Jeg er da bedøvende ligeglad med titler. Det her handler om forskelsbehandlingen.

Daniel Videbæk, sekretær for byrådsmedlem Dorthe Borgkvist (løsg.)


I en stadig mere konfrontatorisk tone siger Daniel Videbæk fra over for det, han oplever som en intimiderende adfærd fra chefen for Byrådssekretariatet.

Annonce

Andre gør det også

Han graver lidt i sagen og opdager, at titlen "byrådssekretær" i årevis er blevet brugt i flæng blandt flere andre partiers sekretærer.

Eksempelvis underskriver den politiske ordfører i Venstres Ungdom, Ivan Al-Hilali, sig som byrådssekretær på sin LinkedIn-profil.

På samme måde finder Daniel Videbæk eksempler på byrådssekretærer i Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Han har vist Stiften i alt 17 forskellige eksempler på, hvordan titlen er blevet brugt siden 2010.

Til daglig arbejder Daniel Videbæk fuld tid som underviser og har ved siden af også en deltidstjans som sekretær for Dorthe Borgkvist. Derudover barsler han med en lokalliste ved navn ListeTre, som både han og Dorthe Borgkvist ventes at stille op for til kommunalvalget. Pressefoto

Men, Daniel Videbæk, kan det ikke være lige meget, hvad man kalder sådan en sekretærstilling?

- Jo. Jeg er da bedøvende ligeglad med titler. Det her handler om forskelsbehandlingen. Nu har man haft de stillinger siden 2010. Hvorfor er det så lige os, der får pudset forvaltningen på os? Hvorfor er det først et kæmpeproblem, når det er mig, der skriver byrådssekretær, spørger Daniel Videbæk, der har fungeret som (byråds)sekretær for Dorthe Borgkvist siden oktober 2020.

Annonce

Borgkvist blander sig

Efter Daniel Videbæk har præsenteret sin dokumentation for, at titlen bliver brugt vidt og bredt, svarer Berit Kornbæk Boisen, at reglerne selvsagt gælder for alle.

4. maj sender hun derfor en mail til alle byrådets gruppeformænd, hvori hun beder samtlige partier om at omdøbe stillingsbetegnelsen.

Dorthe Borgkvist blev i 2017 valgt til byrådet for S, men valgte i 2019 at blive løsgænger efter uoverensstemmelser med partiet. Pressefoto

Der kunne sagen så være sluttet, men ind i mailtråden træder nu byrådsmedlem Dorthe Borgkvist med en række uddybende spørgsmål, eksempelvis:

- Er byrådssekretær et beskyttet navn?

- Er det lovligt at diktere brugen af det?

- Hvis Christian Mølgaard er byrådssekretær, hvorfor underskriver han sig så som juridisk chef?

Annonce

Kan man forbyde det?

Officielt findes der kun én byrådssekretær i Aarhus Kommune. Han hedder Christian Mølgaard og titulerer til daglig sig selv som juridisk chef i Borgmesterens Afdeling.

Christian Mølgaard er også med på mailtråden, hvor han svarer, at det efter hans mening er uacceptabelt, hvis borgere får det indtryk, at en sekretær for et parti er ansat af kommunen.

Over for Stiften uddyber han, at kommunens insisteren på, at Daniel Videbæk skal ændre sin titel, handler om, at borgerne ikke må blive forvirrede.

- Hvis ikke du er ansat i en kommune, så må du ikke udgive dig for at være kommunalt ansat, fastslår byrådssekretær og juridisk chef Christian Mølgaard.

Hvis Daniel Videbæk insisterer på alligevel at kalde sig selv for byrådssekretær, har Aarhus Kommune så ret til at forbyde det?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg kan kun sige, at sagen vil blive drøftet i gruppeformandskredsen (med deltagelse af alle byrådspartiernes gruppeformænd, red.), svarer Christian Mølgaard.

Annonce

- Stop dig selv

Tilbage i mailtråden foreslår Christian Mølgaard det samme - at tale videre om sagen på næste gruppeformandsmøde.

Dorthe Borgkvist gentager dog sine spørgsmål og forlanger svar straks. Hun afslutter med at skrive: "Jeg håber ikke, dette er endnu et forsøg på den voksenmobning, jeg er udsat for."

Det får Jan Ravn Christensen, SF's gruppeformand, som også er med på tråden, til at skrive "Stop nu dig selv, Dorthe".

Jan Ravn Christensen skriver videre, at kommunens argumenter giver fint mening for ham, og at det "ikke har en bønne med voksenmobning at gøre", og at han finder det beskæmmende af Dorthe Borgkvist at insinuere det over for en embedsmand.

Annonce

Føler sig diskrimineret

Stiften har kontaktet Dorthe Borgkvist for at spørge, hvorfor hun insisterede på at fortsætte diskussionen om titler, efter alle partier havde fået besked på at rette ind.

Til det svarer hun:

- Jeg bliver forvirret over at høre, at Christian Mølgaard er byrådssekretær. Det er ikke en titel, jeg nogensinde har set ham bruge. Han plejer altid at underskrive sig med "juridisk chef".

- Derfor vil jeg gerne have svar på, om det er en beskyttet titel, for ellers er det da mærkeligt, at man lige pludselig vil til at gøre hævd på en titel, man aldrig bruger. Andre sekretærer har brugt den i årevis, men det bliver lige pludselig et stort problem, når det er min sekretær. Jeg kan kun se det som endnu et eksempel på den forskelsbehandling, jeg bliver udsat for, siger Dorthe Borgkvist.

Annonce

Tager klage "afslappet"

Håndteringen af sagen har nu fået Daniel Videbæk til at indgive en formel klage over både Byrådssekretariatet og Jan Ravn Christensen (SF).

Hvis nogen skulle klage over Jan Ravn Christensen, burde det så ikke være Dorthe Borgkvist?

- Jo, det kan du sige, men det udspringer jo af min sag, så jeg føler mig også ramt af Jan Ravn Christensens nedladende kommentar. Jeg synes, det er direkte uanstændigt af ham at tale sådan til en byrådskollega, der jo bare gentager sine spørgsmål, fordi hun ikke får svar, siger Daniel Videbæk.


Jeg blev provokeret af, at hun insinuerer, at en embedsmand udsætter hende for voksenmobning. Det passer simpelthen ikke.

Jan Ravn Christensen (SF), byrådsmedlem


Jan Ravn Christensen (SF) tager Daniel Videbæks klage over ham "helt afslappet".

- Jeg ved godt, vi er i en krænkelsestid, men hvis man kan blive krænket på andres vegne over det, jeg har skrevet i den mail, ja så..., siger Jan Ravn Christensen.

Fortryder du, at du skrev "stop nu dig selv" til Dorthe Borgkvist?

Jan Ravn Christensen (SF) fortryder ikke, at han sagde fra, da Borthe Borgkvist i en mailtråd insinuerede, at embedsværket i Aarhus Kommune udsatte hende for voksenmobning. Det er en beskyldning, der ikke har bund i virkeligheden, mener SF'eren. Pressefoto

- Det kan da godt være, jeg skulle have skrevet "Kære alle, nu synes jeg, du skal stoppe, Dorthe." Men jeg blev provokeret af, at hun insinuerer, at en embedsmand udsætter hende for voksenmobning. Det passer simpelthen ikke, og jeg syntes ikke, det skulle stå uimodsagt. Jeg synes, hun skulle stikke piben ind, siger Jan Ravn Christensen.

Behandles på næste møde

Chef for Byrådssekretariatet, Berit Kornbæk Boisen, oplyser i en mail til Stiften, at Daniel Videbæks klage vil blive behandlet på det førstkommende gruppeformandsmøde. Derudover har hun ingen kommentarer.

Det falder dog ikke i god jord hos Daniel Videbæk, der kalder det en useriøs håndtering af hans klage.

- Det er skræmmende, at man klager over en afdeling og en person, og så konstaterer man, at det er selvsamme person, der skal håndtere klagen. Man stiller sig selv det spørgsmål, om det overhovedet er lovligt, og jeg forstår godt den frustration og afmagt, borgere føler, når de klager over kommunens behandling og afgørelser, siger Daniel Videbæk, der nu er gået i tænkeboks i forhold til, om han skal klage højere op i systemet.

I mellemtiden har han tænkt sig at blive ved med at bruge titlen byrådssekretær, dog med den tilføjelse, at han er "byrådssekretær for Dorthe Borgkvist".

- Så kan man da ikke være i tvivl, mener han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce