Annonce
Debat

Kronik: En overenskomst-løsning for ALLE

Illustration: Jens Nex
Annonce

Af Østjyllands samlede fagbevægelse v. Jesper Skorstengaard - DKF (Den Kommunale Fællesrepræsentation), Ole Vagn Christiansen - LO Aarhus, Mads Bilstrup - FTF, Mette Hvid Johannesen - AC og Anja Laursen - DRO (Det Regionale Organisationssamarbejde)

De offentligt ansatte har i tre omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster. Krisen er forbi, og nu vil vi anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet. Vi er 800.000 ansatte, som rammes af udhulingen af den offentlige sektor og smalhals i de offentlige overenskomster. Det vedrører os alle, og derfor skal der findes en løsning.

Enhver, der kender en sygeplejerske, bioanalytiker, portør, køkkenpersonale eller social-og sundhedsassistent, ved, at de gør, hvad der står i deres magt, for at hospitalet fungerer optimalt. De har alle en vigtig funktion. Derfor skal de anerkendes lønmæssigt og med tillid, så de stadig har motivationen til at arbejde på alle tider af døgnet, til højtider og gerne stiller op med kort varsel, når der eksempelvis mangler personale på grund af sygdom.

En række politikere og debattører tillader sig at fremstille udgifter til den offentlige sektor som en hæmsko for vækst i den private sektor. Men sygeplejersken, der arbejder i den offentlige sektor, bør roses og opmuntres, for kommer smeden til skade på byggepladsen, er det både i smedens og arbejdsgiverens interesse, at dygtigt personale med rutine får ham på fode igen. Så han hurtigt kan komme tilbage på arbejdet.

Når det går godt i Danmark, er det, fordi den offentlige sektor; børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner, administrationen, jobcentre og sundhedsvæsenet, bakker op med de nødvendige rammer for virksomhederne og arbejdsstyrken. Det private og det offentlige er hinandens forudsætninger - ikke modsætninger.

De offentligt ansatte leverer hver dag et værdifuldt stykke arbejde til gavn for alle borgere. De sammenbrudte overenskomstforhandlinger er desværre et bevis på, at arbejdsgiverne ikke anerkender værdien af det arbejde, som de offentligt ansatte yder hver eneste dag. Derudover vil udhulingen af offentligt ansattes lønninger betyde, at vi aldrig kommer ligelønsudfordringerne til livs. Mange kvindedominerede fag på det offentlige område vil komme til at halte længere og længere efter de mandsdominerede fag i den private sektor.

Den samlede fagbevægelse i Aarhus

DKF: (Den Kommunale Fællesrepræsentation): Dansk Metal Østjylland, HK Kommunal Østjylland, 3F Aahus Rymarken, FOA Århus, BUPL Århus, Århus Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne Østjylland, Dansk El-Forbund, Ergoterapeutforeningen, Teknisk Landsforbund Østjylland, Kost og Ernæringsforbundet, Danske FysioterapeuterLO Aarhus: Ejes af 21 fagforeninger i Aarhus. Fagforeningerne repræsenterer 47.000 medlemmer fordelt på alle fagforeningerne i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner

FTF: FTF er hovedorganisationen for 70 faglige organisationer og talerør for 450.000 mennesker

AC: Akademikerne er paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, som alle organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse

DRO: (Det Regionale Organisationssamarbejde): DRO består af 25 organisationer - hovedsagelig LO- og FTF-organisationer - med ca. 17.000 medlemmer, som arbejder på Region Midtjyllands arbejdspladser over hele regionen og inden for alle regionens arbejdsområder. Hovedparten af DRO's organisationer har ligeledes medlemmer ansatte i kommunerne.

Annonce

Danmarks i stå

Lige nu spiller arbejdsgiverne hasard med den tryghed og tillid, vi har i Danmark. Der er nogen, der tager sig af vores børn, mens vi er på arbejde, hjælper vores gamle i bad, og sørger for, at togene kører, skraldet bliver hentet, borgernes sager bliver behandlet og meget, meget mere. Der er varslet en historisk omfattende lockout fra arbejdsgiver, og den 10. april går Danmark i stå, hvis der ikke findes en løsning.

De færreste tror, at en omfattende lockout får lov til at køre ret længe. Regeringen vil gribe ind, og hele forløbet kan sammenlignes med en fodboldkamp, hvor arbejdsgiverholdet får lov til at udpege dommeren. Sådan en kamp stiller meget store krav til fairplay fra arbejdsgiverholdet, og det er tvivlsomt, om lønmodtagerholdet overhovedet får lov til at gå på banen.

Det er politikerne, der overordnet har ansvaret for, at hele samfundet fungerer. Derfor skal de offentlige arbejdsgiveres forhandlere tage medarbejderne i den offentlige sektor alvorligt som parter i en dialog. Det gælder i særlig grad, når man som politiker trækker i arbejdsgiverkostumet. Politikere på alle niveauer har ansvar for at sikre ordentlige arbejdsforhold for dem, der dagligt giver alle borgere mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen.

Annonce

En løsning for alle

I vores børnehaver og skoler sørger medarbejdere hver dag for, at børn og unge bliver rustet til at kunne begå sig i livet. Det er vigtigt, at det bliver ved med at være sådan, når vi vil have et stærkt og velfungerede Danmark bygget op om demokratiske institutioner. Desværre erfarer de offentligt ansatte, at de politisk bestemte besparelser hvert år medfører færre kolleger og et dårligere og dårligere arbejdsmiljø. Derudover ses stigende problemer med at rekruttere og fastholde uddannede medarbejdere til vigtige velfærdsområder, og der er få ansøgere til uddannelserne.

Overenskomstforhandlingerne handler om mere end betalt frokostpause og højere løn. Det handler også om at blive respekteret og anerkendt som bærere af en faglighed, der er uundværlig, og som udøves via faglig dømmekraft. Det er uvurderligt, at vi har dygtige og engagerede folk, der har lyst til at beholde jobbet i mange år på vores rensningsanlæg, kirkegårde og veje. Politikerne i både stat, region og kommune har ansvar for, at dygtige medarbejdere også i fremtiden finder det attraktivt at arbejde i det offentlige.

Vi opfordrer, som samlet fagbevægelse, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen til at åbne op for at imødekomme centrale krav om forbedring af løn- og arbejdsvilkår for alle offentligt ansatte. Årlige besparelser og mange reformer gennemført i hastigt tempo har øget arbejdsbyrden og stillet høje krav om fleksibilitet til de offentligt ansatte. Reformer og omstrukturering har kunnet lade sig gøre, fordi medarbejderne har skåret ned på kvaliteten eller ydet ekstra ubetalt arbejde. Det skaber i disse år utilfredshed med egen indsats, når man ikke kan nå det, man fagligt vurderer, er det mest korrekte. Vi skal de stigende problemer med stress til livs, ikke bære ved til bålet.

Annonce

Løsningen kunne findes før

Den danske forhandlingsmodel har siden 1899 dannet grundlag for reguleringen af arbejdsmarkedet i Danmark, og i disse uger bliver der igen talt om modellen. Modellen går ud på, at arbejdsgivere og arbejdstagere frivilligt forhandler sig frem til en overenskomst. Men med postulater fra innovationsministeren om, at de offentligt ansatte kun vil tage og intet give, skabes et usympatisk forhandlingsklima. De offentligt ansatte yder en kæmpe arbejdsindsats hver dag, de efterlever nedskæringer hvert år, og de har udvist ganske ansvarlig løntilbageholdenhed under krisen.

I Aarhus har vi før kunnet finde fælles løsninger blandt andet på skoleområdet. Det bør og skal også kunne lade sig gøre ved det centrale forhandlingsbord. Det er vigtigt, at offentligt ansatte kan se, at arbejdsgiverne støtter op om seniorordning, en aftale om arbejdstid for undervisere og en lønramme, der svarer til den indsats, som hver dag bliver ydet. Derudover skal de offentligt ansatte ikke lønnes 37 timer om ugen, afgive frokostpause og derefter stå til rådighed 39,5 timer om ugen.

Overenskomstforhandlingerne skal ikke dikteres af regeringens udgiftspolitik med krav om besparelser. I stedet skal der bakkes op om den danske model med frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er brug for bedre arbejdsvilkår for de offentligt ansatte, som fortsat skal yde en vigtig indsats i vores fælles nærværende pleje, omsorg, læring, undervisning, service og natur. Der er vækst i Danmark, og der er også råd til, at de offentligt ansatte får del af opsvinget.

De faglige organisationer, i både det offentlige og private, står sammen om, at offentligt ansattes arbejde anerkendes gennem ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig løn. De offentligt ansatte er en livsnerve i vores samfund, og det markerer vi med en konfliktforebyggende demonstration torsdag 22. marts. Her vil vi i samlet flok opfordre til, at parterne i Forligsinstitutionen sammen finder en løsning for alle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Få overblikket: Her er de nye restriktioner, der gælder fra mandag

CORONAVIRUS

Live: Mundbind skal bæres i fitnesscentrene - men ikke under træning

Aarhus For abonnenter

I kirke juleaften? Nytårsaften med vennerne? Corona-professoren svarer på fem dilemmaspørgsmål

Annonce