Annonce
Kronik

Kronik: Hvis vi ikke indretter os efter klimaforandringernes virkelighed, overlever vi ikke

Annonce

Hvis alle lande overholder det, de hver især har lovet til Parisaftalen, så vil klodens temperatur stige med 3,3 grader – ikke 1,5 grad. Sådan siger klimavidenskaben. Ved 1,5 har menneskeheden en chance for at overleve. Ved 3 grader vil det være svært, måske umuligt. Hver grad tæller.

Men i 2019 overholder ingen af de 197 medlemslande deres egne løfter; de fleste er ikke engang tæt på. USA er trådt ud. Et land som Danmark er på vej væk fra aftalens mål. Verden er med andre ord på vej mod mere end 3,3 graders global opvarmning.

De sidste mange år har videnskaben vidst, at CO2 indholdet i atmosfæren ikke må overstige 350 milliontedele molekyler (ppm), hvis vi skal undgå at komme over 2 graders global opvarmning. Men i 2019 er vi over 420 ppm, og drivhusgassen stiger med 2,5 ppm årligt, lidt mere år for år.

Det betyder, at vi alle sammen fuldstændig må ændre vores syn på, hvor omfattende og hastigt, vi skal handle for at undgå udryddelse. Og erkende, at vi skal langt videre i CO2 reduktionen. Alligevel er vi indtil videre kun kommet dertil, hvor politikere selv synes de er grønne, når de overhovedet overvejer at overholde det, de har lovet ift. Parisaftalen.

Klimaforskningen siger, at klimakatastrofen ikke udfolder sig langsomt. Vi har ikke god tid. Tværtimod: Lige nu accelererer klimakrisen, fordi CO2-udledningerne til atmosfæren på verdensplan accelererer. Og dette forværres pga. såkaldte feedback loops og tipping points. F.eks. det at permafrosten smelter. Der er permafrost på 24 procent af den nordlige halvkugle. Når den smelter, frigives metan, en drivhusgas, der er 22 gange stærkere end CO2. Det accelererer drivhuseffekten.

Der er kun én løsning: Hurtigst mulig og fuldstændig at standse alle drivhusgasudledninger og lagre CO2 i stor stil gennem fx skov og grøn beplantning. Det sidste vil bl.a. indebære, at vi omlægger dansk landbrug, der i dag står for udledning af mere end 25 procent af al dansk CO2, til et landbrug, som lagrer CO2. Og at vi gør utraditionelle ting, som at beplante byernes betonhøjhuse med træer, som man allerede nu gør det i Kina, Milano, Mexico City osv. Vi skal simpelthen tænke nyt.

Vi har et tiår tilbage til denne omfattende omstilling. Det er ikke bare ”meninger” eller ”vilde gæt”. Det er den samlede klimavidenskabs bedste bud på situationen formuleret i FN’s klimarapport okt. 2018. Om cirka ti år – siger rapporten - igangsætter vi nemlig kædereaktioner uden for menneskelig kontrol. Medmindre vi skifter kursen totalt. Så vi har cirka 10 år til at gennemføre omstillinger, der er så radikale, at de er uden fortilfælde.

Det handler ikke om lidt omstilling af et par enkelte sektorer som energi og transport, selvom det kan lyde sådan i klimadebatten op til valget. Det er en omstilling af alt – al produktion, forbrug, hele vores livsstil, samtlige sektorer og al global handel.

Gennemsnitsdanskeren udleder i øjeblikket 17 tons CO2 hvert år. Vi skal ned på 2,5 tons. Og vi bruger ressourcer svarende til, at der er 4,3 jordkloder til rådighed. Men der er kun én jordklode. Alt skal gøres radikalt anderledes. Eller som FN-rapporten siger: Verden skal reducere al CO2-udledning. Radikalt. I alle sektorer. I alle verdens lande. Nu.

Men vi gør det stik modsatte. Verden har aldrig udledt mere CO2 end i året 2018. Danmark er på vej væk fra Parisaftalens mål og har nedsat tempoet for CO2-reduktion til en fjerdedel. Hvis man skulle være hensynsløs nok til at fortsætte den nuværende klimapolitik, så vil vi først nå 2050-målene år 2115 – dvs. 65 år for sent. Og så er klimakrisen for længst en fuldbyrdet realitet.

Politikerne siger, at de har fod på det – København bliver CO2-neutral i 2025, Aarhus i 2030. 11 ud af 13 partiledere mener, at deres parti er det allermest grønne. Og kun ungdommen siger som i Kejserens nye klæder, at de ikke har noget tøj på.

Der er meget langt imellem den barske virkelighed - klimaforandringerne - og politikernes henholdsvis befolkningernes forståelse af dem. Der er lavet en slags klimaets fordummende trekantshandel, hvor medierne ikke fortæller sandheden om klimaet, fordi folk vil ikke læse det. Befolkningen vælger herefter – af uvidenhed om tingenes reelle tilstand – politikere, som matcher befolkningens egen indsigt. Og politikerne tilpasser sig så det, de ved, befolkning og medier vil høre. Snip, snap, snude, så er den planet jo ude.

Eller som den indiske repræsentant ved Rom Klubbens sidste møde sagde: De vestlige demokratier er i sin nuværende form en akilleshæl for klimaindsatsen.

Hårdt presset af Radikale Venstre og vælgernes stærkt forøgede klimainteresse har Socialdemokratiet for nylig sagt: Danmarks CO2 skal reduceres med 60% inden 2030. Endelig sætter S et mål på reduktionen af CO2 og dermed hvor ambitiøs, vi skal være. Hvor dejligt. Enhedslisten siger ganske vist 70% og Alternativet siger 80%. Men det er vel småforskelle.

Nej, egentlig ikke. Forskellen på bare de 70 og 60% er forskellen mellem 1,5 og 2 graders global opvarmning - og afgørende for, hvor mange hundrede millioner mennesker, der skal dø pga. oversvømmelser, tørke, orkaner – altså pga. klimaforandringerne. Hvor mange økosystemer og arter, der skal uddø. Hvor meget planeten skal ødelægges. Og der er en voldsom forskel – dét fortalte FN-rapporten os krystalklart.

Det er, som om Socialdemokratiet og hovedparten af partierne tror, man kan spinne sig ud af klimaindsatsen med talgymnastik. Man gør dét, som er politisk opportunt, i stedet for dét, klimakrisen kræver. Men man kan ikke snyde naturen. Den er kun fakta-følsom.

Vi er nødt til at droppe alt spin. Og i stedet handle. Gennemføre en reel omstilling fra a til z, så alt bliver 100 % bæredygtigt, og vi når en CO2-udledning på nul, allersenest i 2050, helst 10 år før.

Det betyder, at alle vores varer skal produceres lokalt, dvs. hos os selv, i Danmark. Og vi skal KUN producere varer til de basale livsfornødenheder - hvilket er langt, langt mindre end det, vi bruger i dag.

Vi kan endnu løse klimakrisen. Det er ikke for sent. Der er massevis af løsningsmuligheder - alle sammen krævende (i al fald dem som har effekt). Se nogle af dem her:

LØSNINGER • Lad alle olie-, kul- og gasreserver blive i jorden - brugen af dem vil slå planeten ihjel. • Udfas brugen af fossile brændstoffer på ganske få år – de står for 80 procent af verdens energiproduktion i dag. Og indfør i stedet 100 procent vedvarende energi i løbet af ganske få år. Det er en virkelig radikal og krævende omstilling, men vi kan ikke længere frit vælge. • Stop skovrydningerne globalt og genopbyg skovene. 1/3 af klodens CO2-udledning skyldes skovrydninger. Lad mindst 20 procent af Danmark være skov og vild natur. • Genopbyg systematisk biodiversiteten – skaf plads, plant træer, planter, blomster, genopbyg økosystemer. I øjeblikket er vi i gang med den 6. masseudryddelse og det går stærkt. • Omstil Danmarks landbrug til giftfrie, biodiverse og CO2-lagrende jordbrug. • Opbyg en ny bæredygtig og lokal økonomi overalt i Danmark med 3 bundlinjer: Planet, People, Profit – i dén rækkefølge. EU er i gang, men det går alt, alt for langsomt. Transport tværs over kloden dur ikke længere. • Denne økonomi – produktionen - skal overholde de 17 verdensmål, som det sociale fundament. Og ALLE skal kende de 17 verdensmål og forstå, hvad de betyder i praksis. • Enhver produktion og vores forbrug skal være en cirkulær økonomi, uden affald. • Gennemfør en dansk klimalov, som definerer mål for CO2-reduktionen fra nu til 2050. Med 80 procents reduktion i 2030. En lov, som fortæller, hvordan hver enkelt samfundssektor præcist skal bidrage til reduktionen, og angiver konkrete mål for reduktionen, som man kan måle på hvert andet år. • Uddan alle mennesker i nødvendigheden af dette – selv politikerne.

klodekronikdanmark kan redde verdenløftebære på sine skuldreatlasnex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live: Højere bøder på vej - Regeringen vil piratfester til livs

Annonce