Annonce
Debat

Kronik: Jo, vi har brug for arkitekter

arkitekterarkitektstuderendefremtidenideerbrug for arkitekter nex

Tale til dimittenderne på Arkitektskolen Aarhus, februar 2019:

Rigtig mange vil gerne være arkitekter - sidste år søgte 864 vores bacheloruddannelse, og mindre end hver syvende kom ind på studiet. Mere end 400 ville optages på kandidatuddannelsen, her blev kun hver tredje optaget.

Det bliver sværere og sværere at komme til at studere på landets to arkitektskoler. Og der uddannes færre og færre arkitekter i fremtiden, selv om verden efterspørger de kompetencer, som netop arkitekter har.

Det er en krævende uddannelse, fordi der ikke er noget facit at læne sig op ad, og uddannelsen ikke udelukkende bygger på et videnskabeligt videngrundlag - men også et praksisbaseret og kunstnerisk videngrundlag. Det er altså tredelt. Man skal forene kunst, videnskab og praksis på én gang og udvikle form, strategier og planer ud fra dette komplekse univers.

Man skal lære at tilegne sig endda megen viden og kunne håndtere mange forskellige teknikker og teknologier og samtidig udvikle og tænke nyt og skabe form og scenarier for fremtiden. Og det gør det jo ikke nemmere og mindre tidskrævende. Derfor er I også blandt de studerende på alle højere videregående uddannelser i Danmark, som anvender suverænt mest tid på studiet.

"Hvorfor har vi brug for arkitekter" er titlen på årets afgangsudstilling, og man kan jo også formulere spørgsmålet endnu skarpere; "Har vi brug for arkitekter?" Det hurtige umiddelbare svar er NEJ. Altså ikke, hvis det handler om overlevelse. Vi skal jo nok få tag over hovedet, brød på bordet og en seng at sove i.

Men hvis vi ønsker mere sammenhæng og noget mere end blot overlevelse, har vi brug for fysiske omgivelser, der inspirerer, gør os glade, taler til det smukke i os mennesker, hjælper os med at finde vej, giver os tryghed og oplevelser, sikrer, at vores infrastruktur er mere end blot tekniske anlæg, at vi ikke bliver historieløse, at vi bidrager til samhørighed, at vi tænker på mennesket og dets mange behov. At bygninger ikke blot er en samling af teknik og konstruktioner. Blot containere og opbevaringskasser. At arkitektur har en kunstnerisk dimension, som taler til noget større end blot rå behovsopfyldelse.

Så JO, vi har brug for arkitekter!

Verden er udfordret, både på grund af krige, terror, overforbrug og ulige fordeling af ressourcer. Vi er selv en del af en branche, som har et helt vildt forbrug: Byggebranchen har ansvar for 30 procent af forbruget af jordens ressourcer, 40 procent af det globale energiforbrug og 30 procent af den samlede globale udledning af drivhusgasser. Det kan og skal vi gøre meget bedre, det er ikke nok bare at bruge mindre, men vi skal gøre det smartere og få mest muligt ud af det - på alle fronter.

Så når vi forbruger, kan vi lige så godt få noget meningsfuldt og bidragende ud af det og måske ovenikøbet SMUKT. Et sted, hvor vi trives og ikke bare overlever. Vi skal tage fat, der hvor det betyder noget.

Verden er blevet enige om 17 bæredygtighedsmål. FN's 17 verdensmål. Det er fremragende og rigtigt - men det vigtigste i den sammenhæng er sund fornuft, medmenneskelighed, mådehold, interesse for andre mennesker, nysgerrighed og vilje til forandring samt vilje til at bidrage.

Og vi skal huske, at vi stadig lever i et kapitalistisk system, hvor det er pengene, der tæller og styrer - så hvis vi ikke kan komme op med løsninger, som kan konkurrere på lige vilkår med de konventionelle løsninger, kommer det ikke til at ske, og det bliver ikke valgt - så er det kun moralen, vi læner os op ad. Det skal vi også, men det er ikke nok og næppe holdbart som eneste styrke i fremtiden. Selv om vi kan være enige om det gode i den tilgang.

Vi skal i fremtiden transformere vores byer, den eksisterende bygningsmasse, udtænke smartere måder at anvende ressourcer og økonomi på ..... Og i den sammenhæng har arkitekter meget at bidrage med. Arkitekter kan tænke i helheder og udtænke brugbare processer, strategier, form og konstruktioner, som støtter funktioner, drømme og en særlig atmosfære.

Vi kan og skal engagere os i menneskers liv og hverdag, hvor der skal være plads til at:

a - arbejde og allokere og advokere b - bygge og bedømme og beværte c - cementere og censurere og centralisere d - drømme og drikke og drille e - elske og evaluere og erobre f - forhandle og fabrikere og flygte g - grine og græde og gruble h - handle og huske og høste i - istandsætte og indrette og innovere j - justere og jonglere og jodle k - knuse og kapitalisere og kæmpe l - løbe og læse og le m - musicere og male og måbe n - nynne og nyse og neutralisere o - oplyse og operere og obstruere p - planlægge og plante og protestere r - rase og ruske og ramme s - spise og sove og svømme t - tale og tatovere og traktere u - undervise og undervises og undres v - vandre og vove og vies y - yde, ytre og ........ ja, og en masse masse mere.

Kort sagt, vi skal give plads til mange forskellige menneskers liv og handlinger ved at danne rammerne. Rammer, som har stor betydning ikke bare på det konkrete byggede plan men også i de måder, vi danner fysiske betingelser for sociale liv mellem mennesker på.

Og for at citere vores egen introduktion til afgangsudstillingen: "Med afsæt i bæredygtige løsninger og eksistentielle overvejelser demonstrerer I afgængere, med jeres projekter, hvordan verden kan blive et bedre sted - gennem arkitektur. Arkitektur er en integreret del af vores hverdag, arkitektur er alle steder, det er gennem arkitektur, vi relaterer til omverdenen, det er i arkitektur, vi lever, elsker og dør. Og det er gennem arkitektur, vi kan blive klogere på os selv og en verden i forandring."

I er uddannet fra en skole med international anseelse og anerkendelse, og som hele tiden har fokus på at udvikle sig til det bedste for netop at støtte kandidaternes evner og muligheder. Men I har alle også været igennem et særligt kapitel i jeres liv, en dannelsesperiode, hvor der er skabt relationer og bygget venskaber, som kan holde i mange år, men også en uddannelse, som måske også vil sende jer i mange forskellige retninger med en værktøjskasse, viden og kendskab til, hvad der definerer gode livsmiljøer for mennesker. Ikke nogen bestemte miljøer, til særlige segmenter, men en mangfoldighed af forskellighed, ligesom I som arkitekter er forskellige.

Vi håber, at det er lykkedes for os at understøtte jeres individuelle forskelligheder i løbet af uddannelsen uden at gøre jer til rendyrkede individualister - men mennesker og arkitekter, som kan og vil arbejde på tværs af opfattelser og skel. Som i tværfaglige sammenhænge og miljøer vil og kan bidrage med jeres særlige arkitektfaglige faglighed.

De kreative brancher har den største stigning af alle brancher i Danmark, i forhold til vækst i eksporten til udlandet. Det betyder, at det, I kan, er eftertragtet - men det er få af jer, der oplever, at arbejdsgivere kommer til jer og beder jer arbejde for dem - I skal selv opsøge og gøre opmærksom på, hvorfor de ikke kan undvære netop jeres kompetencer og talent i deres virksomhed. Vær kritiske, men ikke kræsne, få erfaring, og vær optimister på fremtiden, for det er jer, der er fremtiden.

Gør noget ved det i morgen, få et job - det vil både gavne jeres fremtid og fremtidens kandidater fra Arkitektskolen Aarhus.

Hjertelig tillykke med afslutningen af jeres uddannelse og begyndelsen på en ny tid i jeres liv.

Afgangsudstillingen "Hvorfor har vi brug for arkitekter" kan ses i Den Rå Hal, Godsbanen, Aarhus. Dagligt til 24. februar kl. 11-18. Rundvisning hver dag kl. 15. Gratis entré.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Pladsmangel og dårlige faciliteter: Politiet drømmer om at flytte fra Politigården

Annonce