Annonce
Kronik

Kronik: Lad os værne om byens sjæl og identitet

Annonce

Af Miam Bech Nygaard, Christiansbjerg Fællesråd - Jeppe Spure Nielsen, Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd - Barbara Dunn, Fællesrådet for Mølleparken-Vesterbro - Thomas Kruse, Midtbyens Fællesråd - Malene Stornes, Trøjborg Fællesråd

“Det bliver det nye byråds opgave at sikre, at det nuværende momentum fortsætter. Og at vi værner om byens sjæl og identitet.” - Citat borgmester Jacob Bundsgaard på konstituerende byrådsmøde 6.12.2017.

Vi er fuldstændig enige med borgmesteren, dog med følgende bemærkning: Ord kræver handling!

Snart bor vi i en by, Omgivet af højtragende betonblokke, Livløse højhuse, Med glitrende glasfacader, Jeg drømmer om en by, Med byhuse i alle regnbuens farver, Med blomstrende parker, Og prægtige villaer fra en svunden tid, - Ida Fuglsang Møller, Aarhus

Ovenstående digt blev sendt spontant til et af fællesrådene i denne uge. På byrådsmødet på onsdag 3. april skal byrødderne drøfte og tage stilling til to byrådsforslag om at beskytte de sammenhængende bymiljøer i midtbyen. I motiveringen af det ene forslag står bl.a.:

Det er på tide, at byrådet tager alle aspekter af den vedtagne Kommuneplan 2017 og den tilhørende 'Fortælling om Aarhus' alvorligt ved at kvalificere, hvordan kommuneplanens indhold om bevarelse af "kulturmiljøer" konkret sikres.

Som fællesråd er vi optaget af denne vigtige byrådsdrøftelse. Byudviklingen i Aarhus går rigtig stærkt, og man skal som borger stå tidligt op for overhovedet at kunne følge med. Derfor hilser vi også Stiftens ledere om byudvikling og den grundige omtale af en lang række aktuelle byggesager velkommen. Avisens formidling højner informations- og debatniveauet blandt byens borgere og byrådspolitikere.

Fællesrådene ønsker, at Aarhus bevarer sine historiske kulturmiljøer til gavn og glæde for byens borgere og gæster. Aarhus er en by fuld af liv - gamle huse, hyggelige gader, baggårde, grønne åndehuller - og samtidig en by i forandring. I kommuneplan 2017 er der fokus på byfortætning, men også på bevarelse af kulturmiljøer. Når de to interesser er på kollisionskurs, er det vigtigt, at byens kulturmiljøer vinder og holder skansen imod fortætningen. Vi behøver ikke fortætte den historiske midtby for enhver pris, og vi skal ikke lade os forføre af en 'nødvendighedens politik'. Vi kalder på politisk lederskab i forhold til at skabe en 'kvalificeret fortætning' i Midtbyen og langs byudviklingsakserne - en byudvikling under hensyntagen til sammenhængende bymiljøer, bæredygtighed, klimaaftryk og energi.

Vi hæfter os ved byrådets vedtagne "Fortællingen om Aarhus", hvor følgende sætning indrammer kulturmiljøernes og det grønnes betydning for livet mellem husene: "Vores bycentrum, by- og lokalområder ændrer karakter. Vi vil værne om det historiske Aarhus og bevare de grønne åndehuller, og vi vil fylde dem og byrummet med liv." Men gang på gang bliver der set stort på bevarelsen af unikke miljøer. Vi behøver ikke fjerne de smukke, gamle bygninger, som alle århusianere elsker. Byrådet skal give egne ord og holdninger om det historiske Aarhus de fornødne plan- og forvaltningsmæssige konsekvenser, så de sammenhængende bymiljøer i praksis bliver beskyttet langt bedre end i dag.

I dag giver byrådet dispensation på dispensation til bygherrer, der nogle gange har mere fokus på at bygge nyt og tjene penge end på at skabe "en god by for alle". Det er her, filmen knækker, og dialogen vanskeliggøres i forhold til borgerne, fordi det demokratiske grundlag, vi som borgere har at forholde os til, konstant ændres. Det bliver en kamp fra hus til hus, hvor helhedstanken om "en god by for alle" forsvinder. Det er demokratisk uværdigt, at borgere og fællesråd 'castes' i rollen som dem, der er imod byudvikling og fortætning. Det handler i stedet om, at vi har et byråd, der indtil videre har været uenige om at skabe en fælles forståelse og en planmæssig ramme, der balancerer bevaring med udvikling af bæredygtighed og bokvalitet.

Realpolitisk har der tegnet sig et flertal, der i folkemunde er døbt "fortætningsmafiaen". I fortætningens hellige navn dispenserer de gang på gang på bekostning af bykultur, lys og luft. Har partierne glemt, at mantraet i kommuneplanen er at skabe "byliv før byrum før bygninger" og ikke omvendt? Vi skal tænke i at BYGGE BY, hver gang vi bygger bygninger. Der er spændende fortætnings- og byudviklingsmuligheder, uden at vi sælger ud af arvesølvet. Muligheder, der vil gøre vores by rigere fremfor fattigere.

Kommuneplan 2017 med tilhørende Aarhus-fortælling, helhedsplaner og lokalplaner er de planmæssige retningslinjer for den fysiske udvikling af Aarhus, vi som borgere har at forholde os til. Derfor er det vigtigt, at det er konkret, hvordan disse retningslinjer skal forstås og forvaltes.

Vi mener, der er behov for en gennemgang af centrale kvarterer i Aarhus med fokus på justering af SAVE-registreringer og udpegning af kulturmiljøer, hvor der fremover skal være skærpede retningslinjer for eventuelt nybyggeri, bl.a. gennem bevarende lokalplaner. Lokalt Kulturmiljøråd for Aarhus Kommune bør samtidig inddrages i dette arbejde. Vi appellerer til, at byrådet påtager sig politisk lederskab ved at tage alle aspekter af Kommuneplan 2017 og "Fortællingen om Aarhus" alvorligt og kvalificerer, hvordan kommuneplanens stærke vision om bevarelse af kulturmiljøer sikres i praksis. Byrådet skal i den forbindelse også tage ansvar for, hvor der ikke skal ske noget i byen. Salamimetoden bør være en saga blot.

Forud for sidste kommunalvalg var borgmester Jacob Bundsgaard medforfatter til bogen 'Rodskud'. Borgmesteren taler her om, at moderne politisk lederskab tør sætte medborgerskab og handlekraften i lokale fællesskaber i centrum. Borgmesterens ledelsesstil i relation til lokaldemokratiets og medborgerskabets rolle omkring byfortætningen er langt fra den politikerrolle, han selv slår på tromme for i sin bog. Bydemokratiet synes nogle gange, når det gælder byfortætningen, at være reduceret til flertallets ret og en tiltagende politisk tonedøvhed. Vi håber, borgmesteren træder i demokratisk karakter og udfylder den visionære, inddragende og faciliterende politiske rolle, han solgte til vælgerne i sin bog før valget!

Som lokaldemokratiske aktører og talerør for mange borgere i og omkring midtbyen ser vi frem til en konstruktiv dialog med byrådet og forvaltningen. Lad os sammen arbejde for at opnå en optimal beskyttelse af midtbyens kulturmiljøer bl.a. baseret på helhedsplaner, bevarende lokalplaner og fællesrådenes egne lokalsamfundsbeskrivelser. Det handler om sammen at lave en gennemtænkt byudvikling og skabe en 'kvalificeret fortætning', så den by, vi alle holder af, ikke mister sin charme og sin kulturhistoriske egenart.

Vi ser frem til byrådsmødet på onsdag.

byens sjæl og identitetbyggerihøjhuseparkgrønne områdernex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Krav om mundbind i busser og letbane: Smilet er gemt af vejen i Smilets By

Annonce