Annonce
Debat

Kronik: Støt græsrødderne - adopter et fællesskab

ådalenudviklingvandrevandreturnaturkanoådalennex

Forslag til et nyt tiltag under Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad 2018.

Over det ganske land trives frivilligheden - i Frivilligrapport 2016-2018 har Center for Frivilligt Socialt Arbejde kortlagt en række vilkår og karakteristika for frivillighed i Danmark. Her opgøres det, at 63 % af danskerne i en eller anden udstrækning har udført frivilligt arbejde over den seneste femårige periode. Men også at langt hovedparten af den frivillige indsats fortsat er forankret i traditionelle foreningsfællesskaber.I disse år forandrer frivilligheden sig dog hastigt, og i dag blomstrer der en lang række mere uformelle fællesskaber frem; aktive fællesskaber, der ikke er synlige i de offentlige statistikker.

Det er store som små fællesskaber. På linje med foreningerne er de en sammenslutning af personer, der ønsker at dele, fremme eller beskytte fælles interesser. Men hvor foreningen udgør det, man kalder en juridisk person - dvs. at foreningen kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder, er fællesskabet en løsere konstruktion. Fællesskabet er eksempelvis ikke på samme måde berettiget til at stå som ansøger til mange fonds- og puljemidler. Dermed kan det være vanskeligt at gennemføre de indsatser, der er nødvendige for yderligere at fremme fællesskabets mål og mobiliseringen hen imod en egentlig foreningsdannelse.

Måske er det heller ikke alle fællesskaber, der egner sig til en egentlig foreningsdannelse. Heller ikke selvom de måske er med til at understøtte en ønsket samfundsudvikling eller skubber til et nødvendigt alternativ, og heller ikke selvom de på et senere tidspunkt kan give anledning til knopskydning i en mere formel forening.

Men hvad stiller man så op, når fællesskabet eksempelvis har brug for økonomisk støtte til gennemførelse af diverse aktiviteter eller andre tiltag? De fleste fonde og puljer uddeler nemlig kun til foreninger, og hvis det endelig er muligt at søge som initiativtager og privatperson, bliver man slutteligt personligt beskattet.

Der mangler simpelthen et mellemtrin på frivillig-stigen - et organisationstrin, der svarer til dén gryende udvikling, der ses i den mere flydende og situationsafhængige organisering af frivilligheden. Det kan måske synes som en detalje. Men det er et fundamentalt vilkår i forbindelse med at fremme forudsætningerne og mere agile betingelser for den uorganiserede frivilligheds rammer.

Til eksempel er "Livet i Ådalen-Aarhus Å" et offentligt og uformelt facebook-fællesskab, der har samlet mere end 750 medlemmer siden gruppens opstart i april 2018. Med henblik på at dele de mange fantastiske naturoplevelser og passe godt på vores bynære landskaber repræsenterer fællesskabet et bredt udsnit af de mange forskellige brugergrupper i Ådalen. Det være sig motionister, børnefamilier, hundeluftere, roere, pendlere, ornitologer, kogræsserlaug og kolonihaveejere med mange, mange flere.

I gruppen er vi forbundet af kærligheden til Ådalen og af glæden ved at færdes i det bynære landskab. Men derudover er gruppens interesseområder mangfoldige og til tider også modstridende, som når semiprofessionelle cykelryttere, med mellemtid og mållinje for det indre øje, racer forbi børnefamilierne, eller når kåde kajaksejlere kommer for tæt på rørskoven og forstyrrer de ynglende fugle.

Parallelt med et fokus på omsorgen for de bynære landskaber er fællesskabets formål blandet andet også at etablere en platform, der kan understøtte en fælles forståelse og en gensidig hensyntagen til kvaliteten i andre brugergruppers oplevelser. Også når de umiddelbart forekommer at spænde ben for hinanden.

Mange i fællesskabet er allerede organiseret i eksisterende interesseforeninger. Og fællesskabets heterogene karakter taget i betragtning er der ikke umiddelbart basis for at danne en forening. Derimod er der både basis og behov for i fællesskab at udvikle aktiviteter og dialogtiltag inden for fællesskabet, og meget gerne i samarbejde med andre.

Og hvem ved, hvad der kunne komme ud af sådan et uformelt fællesskab på sigt?

Det kunne for eksempel være de første skridt hen imod en bynær naturpark i forlængelse af Friluftsrådets indsatsområde. De Danske Naturparker er nemlig en certificering under Friluftsrådet; et kvalitetsmærke og en garanti for gode oplevelser i den danske natur. Med en tilhørende politisk vedtaget langtidsplanlægning for fremtidig benyttelse og beskyttelse kunne man sikre, at Ådalens unikke kvaliteter ikke lige så langsomt eroderer i kølvandet på tidens intense byudvikling.

Eller det kunne være den første undersøgende dialog og de første spæde udviklingstiltag til et frivillig drevet informationscenter om Aarhus Ådal - med fokus på Ådalens kultur og natur, som tænkt af Jørgen Terp Laursen, forfatter til bogen "Aarhus Ådal til Brabrand Sø". Her kunne landskabeligt tilpassede faciliteter af høj arkitektonisk kvalitet være til glæde for både lokale borgere og tilrejsende turister.

Men det kunne også være en biodiversitetsbefordrende skulpturpark med forgængelig LandArt langs Brabrand Stien. Store og små værker i grænselandet mellem finkultur og biologi, der - i takt med deres naturlige forfald - overgik fra kunstværk til levested for dyr og fauna.

Derfor, kære foreninger, virksomheder og organisationer, hjælp med at etablere dette nødvendige trin hen imod bedre vilkår for virke og for at skabe aktiviteter i de mange frivillige fællesskaber. Styrk jeres CSR-profil, støt græsrødderne, giv "medvind på cykelstien" og adopter et fællesskab i anledning af Aarhus' position som Europæiske Frivillighovedstad 2018.

"Livet i Ådalen-Aarhus Å" tilbyder sig som det første fællesskab til adoption!

Find fællesskabet på Facebook og Instagram og kom og hør mere om Ådalen ved et arrangementet 12. september.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Nyt miljøvenligt våben mod glatte fortove: Vulkansk aske erstatter salt og sand

Annonce