Annonce
Kronik

Kronik: Stilhed før storm - lurer den mentale sundhedskrise lige om hjørnet?

Alternativet – ikke at gøre nok af det rigtige – kan blive rigtig dyrt og gøre det svære at inddæmme Covid-19-smitte.
Annonce

Før coronakrisen var der altid mangel på psykiatriske sengepladser. Lige nu er der dog historisk mange ledige senge i psykiatrien. Corona-situationen har gjort, at der i torsdags var 77 ledige psykiatriske sengepladser (ud af totalt 404) i psykiatrien i Region Midtjylland. Det er ikke set i mange årtier! Der har altid været en kamp med overbelægning i psykiatrien.

Er mennesker med psykiatriske diagnoser så bare mirakuløst blevet raske? Eller er der tale om stilhed før storm?

Det skaber en bekymring hos os i Psykiatri-Listen. Gennem årtier har vi i Danmark haft en underdrejet psykiatri og et stigende antal mennesker, der oplever mental mistrivsel og stress. Der er også set en stigning i antal mennesker med tungere psykiatriske diagnoser. Hvordan ser verden ud for dem, som allerede er tæt tilknyttet psykiatrien lige nu? Hvad med de mennesker, som var stresset og belastet, inden Covid-19 ankom til landet? Ender de med at knække nakken på denne ekstra belastning, som coronakrisen giver? Og hvad med alle dem, som har mistet deres arbejde, som samtidig sidder hjemme isoleret og single?

Vi er bange for, at stormen kommer, og psykiatrien pludseligt får rigtig travlt!

På et tidspunkt brister det. Folk er utrygge og holder sig lige nu hjemme eller ønsker sig udskrevet fra hospitalet i frygt for smitte af coronavirus. Dette er rationelle bekymringer.

Bekymring og frygt er én ting og rammer os alle mere eller mindre. Hvis vi andre rammes fysisk af coronavirus, så rammes mange mennesker med forskellige psykiske lidelser dobbelt.

I Psykiatri-Listen hører vi nu, at de sværest syge bliver mere angste, paranoide, ensomme og depressive i deres isolation. En del befinder sig lige nu formentlig i en pinefuld isoleret stilhed, før orkanen raser. De skal forholde sig til restriktioner, isolation og smitterisiko og samtidig fortsat kæmpe med psykiske udfordringer.

Nogle er dem, hvor angsten i forvejen er en del af deres psykiske lidelse, oplever, at angsten eksploderer i isolationen. Andre med OCD og tvangstanker oplever det samme. Det skal siges, at der også er enkelte, der beretter om det modsatte. Færre symptomer, da deres unavngivne angst pludselig deles af mange og får et navn. Oplevelsen af nærtstående katastrofe er man pludselig ikke alene om, og er dermed ”normal”.

De psykoseramte, der i forvejen f.eks. har paranoide vrangforestillinger, kan opleve, at disse intensiveres, og isolationen bliver så gennemgribende, at al kontakt til omverdenen stoppes. Psykosen forværres, og de bliver så dårlige, at de ikke kan tage vare på sig selv mere.

De mange, der har et samtidigt misbrug af stoffer eller alkohol, de, der er på gaden, og de, der også fejler noget fysisk samtidig, bliver hårdt ramt. Mange af de væresteder og varmestuer, hvor de normalt mødes, er nu lukket på grund af coronasituationen.

Til trods for at man forsøger at fastholde et normalt aktivitetsniveau i hospitalspsykiatrien både ambulant og på sengeafdelinger, så er resultatet meget mindre menneskelig kontakt. En del ambulante samtaler konverteres til video- og telefonmøder (akutte tilstande ses dog fortsat ved fysisk fremmøde), og på sengeafdelinger forsøger personalet i stedet med intensiv hjemmebehandling. Så presset er lige stort, bare ikke på fysiske senge lige nu.

I Psykiatri-Listen hører vi samtidig, at kommunerne drosler markant ned på den socialpsykiatriske opfølgning og forebyggelse pga. coronavirus, så samtaler med f.eks. bostøtter, mentorer og hjemmevejledere i flere tilfælde skal ske telefonisk. For de mennesker, der i forvejen har svært ved at gribe ud efter hjælp, kan det være svært med telefonkonsultation eller video. Det skaber yderligere isolation. Personalenormeringerne ryger ned på bostederne, hører vi fra flere af de mennesker, der bor der. De patienter, der er færdigbehandlede i sengeafdelingerne, kan så heller ikke udskrives, hvis der mangler socialpsykiatrisk støtte og opfølgning.

Lige nu sidder vi i Psykiatri-Listen derfor med en fornemmelse af, at man er i venteposition i psykiatrien, indtil boblen brister, og rigtig dårlige patienter vil vælte ind i både akutafdelinger og psykiatriske sengeafdelinger. Alt sammen takket være en lille, men for nogen farlig virus, der på den ene eller anden måde rammer os alle.

I Psykiatri-Listen er vi selvsagt meget enig i, at psykiatrisk behandling og udredning er vigtig og alvorlig, men skal vi tage udmeldingerne fra statsministeren og myndighederne alvorligt, at vi nødt til at se på den psykiatriske aktivitet nuanceret. Noget er ikke akut og kan i denne helt særlige situation godt udskydes. Dette for at skabe tid til at forberede os på et scenarie som ovenstående, hvor det akutte vil vokse eksplosivt. Vi håber selvfølgelig, at det aldrig bliver nødvendigt, men man er nødt til at forberede sig.

Aldrig før har åben kommunikation været så vigtig mellem ledere og medarbejdere, så strategien står klar for alle. Psykiatrien kan risikere at stå i en situation, hvor der ikke bliver senge nok, og man ikke vil kunne holde isolationsstuer frie. Smitte mellem personale og patienter kan stige markant.

Så alt personale, der kan holdes hjemme nu, bør holdes hjemme, så man undgår, at hele afdelinger lægges ned. Der skal hele tiden være raske medarbejdere klar til at tage over.

Man skal for alt i verden undgå en risiko for spredning af sygdom både på hospitaler, men også i de miljøer, som de svageste opsøger. Desuden har mange af de mennesker, der har kontakt til psykiatrien, et betydeligt dårligere helbred end almenbefolkningen og dermed større risiko for alvorlig sygdomsudvikling.

Der er brug for en betydelig oprustning af bostøtteordninger samt væresteder. Telefonrådgivningstjenester kunne måske afbøde nogle menneskers angst, der føler sig særligt udsat i isolation. Dette kunne også forebygge indlæggelser. Mulighed for fortsat tæt én-til-én-kontakt ambulant via telefon eller video kan også være med til at forebygge forværring.

Og så burde man måske i større grad opruste sengeafsnittene i psykiatrien til at kunne modtage de smittede patienter, der ikke kan være på somatiske sengeafdelinger, fordi de er for fysisk raske, men for psykisk syge. Intensiv hjemmebehandling (udkørende teams) bør opjusteres.

Slutteligt så bør man arbejde i teams i psykiatrien, så man mindsker smitterisiko og aflaster personalet, før stormen raser.

Alternativet - ikke at gøre nok af det rigtige - kan blive rigtig dyrt og gøre det svære at inddæmme Covid-19-smitte.

Illustration: Jens Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Aarhus

Dagens corona-tal: Ja tak - lad os bare få flere af den slags meldinger

Annonce