Annonce
Aarhus

Krydstogtturisme: en succes med dunstende bagside

Forskere fra Aarhus Universitet har kortlagt forureningen fra krydstogtskibe. De fandt blandt andet ud af, at da skibenes skorsten sidder relativt højt, er forureningen værst i høje bygninger. Foto: Axel Schütt
VisitAarhus har med stor succes sat Aarhus på krydstogtrederiernes søkort. Bagsiden af medaljen er luftforurening.
Annonce

AARHUS: I 2010 fandt fem krydstogtskibe vej til Aarhus Havn.

Sidste år lagde 32 krydstogtskibe til ved krydstogtkajen på Mellemarmen, og i år nåede 42 krydstogtskibe at melde deres ankomst, inden corona-krisen stak en kæp i hjulet.

Jo, VisitAarhus har med stor succes gjort Aarhus til et interessant mål, når krydstogtrederierne planlægger skibenes ruter.

Men succesen kommer med en bagside i form af luftforurening, fordi de store skibe – mens de ligger til kaj - er nødt til at bruge tusindvis af liter dieselolie på at holde skibets mange funktioner i gang.

Landstrøm

Det projekt, Aarhus Havn er ved at planlægge, består af disse elementer:

  • En særlig højspændingskabel-forbindelse fra en koblingsstation på Konstants’ elnet på Kalkværksvej til krydstogtkajen ved Polensgade på Mellemarmen.
  • Et samlet transformator- og konvertersystem, som konverterer el fra 50 Hz til skibenes 60 Hz-systemer.
  • Tilslutningsbokse på havnekajen samt grej til håndtering af de kabler, der slutter skibene til anlægget.
Annonce

Kortlægning af forurening

I 2019 lavede forskere fra Aarhus Universitet en kortlægning af luftforureningen fra krydstogtskibe i København og Aarhus, baseret på anløbene i de to havne i 2017.

I Aarhus viste det sig, at krydstogtskibene samlet udledte 26,2 tons NOx og 1,3 tons partikler under 2,5 mikrometer. Det er tre procent af den samlede NOx-udledning i Aarhus.

Det er også mere end de 23 tons NOx, som samtlige århusianske brændeovne udleder, mens krydstogtskibenes partikelforurening blot er en fjerdedels af brændeovnenes partikelforurening.

Annonce

Værst i høje bygninger

Krydstogtskibes skorstene sidder relativt højt oppe. Derfor er forureningen ikke så slem ved jordens overflade som i høje bygninger. Og i nærheden af kajpladsen på Mellemarmen konstaterede forskerne væsentlige overskridelser af grænseværdien for kvælstofdioxid i 25, 50 og 70 meters højde.

Universitetets kortlægning fik et flertal i Aarhus Byråd til at opfordre Aarhus Havn til at etablere det landstrømsanlæg, der nu kan blive en realitet.

Annonce

Alternative energikilder

Cowi lavede sidste år en analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe. I den kan man læse, at det mest interessante alternativ er flydende naturgas, LNG (liquified natural gas).

Der er blot et par LNG-drevne krydstogtskibe i drift i dag, og udviklingen kommer til at gå langsomt.

Det lader sig nemlig ikke gøre at ombygge eksisterende krydstogtskibe til at sejle på LNG. Derfor kommer væksten i antallet af krydstogtskibe, drevet af LNG, til at ske gennem byggeri af nye skibe.

Og i øvrigt behøver LNG-teknologien ikke nødvendigvis overflødiggøre landstrøm. Cowi understreger i sin analyse, at skibene kan vælge begge løsninger. Altså at sejle med LNG som brændstof og koble sig til et landstrømsanlæg, når skibet ligger ved kaj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Østergaards farvel til politik overrasker ikke bagland: - Men en bevægende dag

Annonce