Annonce
Aarhus

Kulbroen: Se de seks bud på det nye Sydhavnskvarter

På den ene side af Kulbroen åbner et stort byggekrater sig. Til den anden side ligger et lille, enkelt træhus og putter sig. Her holder Kulbroens Venner til. En platform på toppen af broen giver århusianerne mulighed for at beskue hele Sydhavnen fra nye vinkler. Kulbro View og Kulbro Lab hedder projekterne, der fremover skal fungere som udsigtspunkt og bydelskontor. Foto: Axel Schütt

Tirsdag præsenterede Aarhus Kommune seks forslag til, hvordan området omkring Kulkransporet, eller Kulbroen, som det hedder i folkemunde, kan komme til at se ud. Vinderen udpeges i begyndelsen af 2018. Se billederne nederst i artiklen.

AARHUS: Kulbroens Venner har med hjælp fra en række samarbejdspartnere fået bygget et lille træhus ved siden af det gamle kulkranspor, som fremover kan fungere som bydelskontor for det nye område. En nybygget platform oven på broen giver en fornemmelse af, hvordan det kan blive, når Kulbro-projektet engang bliver en realitet.

Tirsdag kom projektet et skridt nærmere, da forslag fra seks prækvalificerede teams blev præsenteret i Bylageret på Kalkværksvej i Sydhavnen.

De seks teams er blevet valgt ud blandt de 26 ansøgere, som ønskede at være med til at sætte deres præg på området omkring Kulbroen.

Opgaven lød på at komme med forslag til, hvordan Kulkransporet i fremtiden kan skabe sammenhæng mellem området omkring Aarhus H og Sydhavnen.

Annonce

Konkurrencen om Kulbroen

26 teams havde søgt om at være med i en prækvalifikation om at udvikle området omkring det gamle kulkranspor, da fristen udløb 10. maj.Siden er der blevet udvalgt seks teams, som har udarbejdet konkrete ideer og forslag til fremtidens Kulkranspor. De seks teams er fortsat anonyme.

12. september blev de seks forslag præsenteret på Bylagret, Kalkværksvej 11 A-B, Aarhus. Her vil plancherne være udstillet året ud. Bylageret har åbent torsdage kl. 14-16 og fredage kl. 10-12. Første lørdag i hver måned kl. 11-15.

Der går nu en udvælgelsesproces i gang.

En vinder bliver udpeger i slutningen af februar 2018.

De seks teams har skullet udtænke en broforbindelse fra den nybyggede Frederiksplads over Spanien til Kulbroen, som på den måde både bliver en forbindelsesvej og et spændende rekreativt område. Samtidig er det tanken, at Kulbroen, som går fra øst til vest, også være et bindeled til en planlagt rekreativ sti fra nord til syd langs Sydhavnsgade.

- Jeg ser Kulbroen som et vigtigt åbningstræk i forhold til, hvordan vi får udviklet hele det sydlige havneareal. Så det er vigtigt at vinderprojektet har potentiale til at binde hele området sammen på kryds og tværs. Det er en meget tredimensionel bydel, hvor man også kan komme op i højden på en sti og se byen på en ny måde, siger stadsarkitekt Stephen Willacy.

For rådmand Kristian Würtz (S) er Kulbroen også et symbol som ud over at forbinde bydele også forbinder fortid og fremtid.

- I gamle dage transporterede broen det vigtigste råstof i industrisamfundet, nemlig kul, frem og tilbage til Midtkraft. Ved et tilfælde er den ikke blevet væltet, og nu kan vi til gengæld genopdage den og bruge den til at bevæge det vigtigste råstof i vores samfund, nemlig mennesker, ind og rundt i kvarteret. Så broen har både en praktisk funktion men også en vigtig symbolsk funktion. Derfor er det fedt, at det er noget af det første, som vi kan gå i gang med i området, siger Kristian Würtz.

Hverken rådmanden eller stadsarkitekten kan udtale sig om de enkelte forslag, da de stadig er anonyme på grund af den bedømmelsesproces, som venter forude. Men de synes begge, at der generelt set, at der er tale om spændende projekter på højt niveau.

- De kommer til at give nogle spændende diskussioner i vores bedømmelsesudvalg, for det er kvalificerede bud, så hvad skal man vælge ud fra, siger Stephen Willacy og fortsætter:

- Vi har store forventninger til den videre proces. Kulbroen, som er et offentligt tilgængeligt projekt, kommer til at have afgørende aftryk på hele planlægningen af Sydhavnen

Bedømmelsesprocessen går i gang i begyndelsen af oktober. Her vil Aarhus Kommune invitere holdene bag de eller det bedste forslag til yderligere dialog og kvalificering af projekterne.

Plancherne med de seks forslag bliver udstillet i Bylageret frem til årsskiftet.

- Det vil være fantastisk, hvis folk vil komme ned og være aktive i diskussionen omkring den videre udvikling af Kulbroen, siger Stephen Willacy.

I slutningen af februar 2018 regner bedømmelseskomiteen med at kunne udpege en vinder.

I forslag nr. 05100 er Kulbroen beklædt med træ. Der er blevet bygget en ekstra bro som en cirkel rundt om midten på broen. Området under broen bliver til en grøn park med træer og bakker. Illustration: Forslag nr. 05100
Omtrent samme sted, hvor der i dag er bygget en midlertidigt udkigspost, foreslår team nr. 10101, at der kommer der et tårn med containerlignende kontorer med åbne glas gavle. Illustration: Forslag nr. 10101
Forslag nr. 11753 tænker en eventplads, løbehjulsbane og grønt område ind i forbindelse med Kulbroen. På broen bliver der bygget opholdsmøbler i træ. Under broen bliver der bygget en scene. Illustration: Forslag nr. 11753
I forslag nr. 44423 er Kulkransporet gjort bredere med mørke stålflader, der brydes af grønne bede og træer. Pladsen under broen kan bruges til forskellige formål. En rampe sat ind i siden af Kulkranbroen forbinder den med Frederiksplads hen over Spanien. Illustration: Forslag nr. 44423
I forslag nr. 02811 forbinder tre runde tårne Frederiksplads med Sydhavnen og industrihavnens siloer. En skrå rampe går fra Frederiksplads hen over Spanien. Kulbroen går igennem en stor bakke, og der er plantet træer på kulkransporet, som er gjort bredere. Illustration: Forslag nr. 02811
I forslag nr. 04205 slår en hvid rampe en cirkel rundt om Kulbroen og giver folk mulighed for at betragte den på afstand. Pladsen under broen kan bruges til forskellige arrangementer, mens der også laves en park til hjemløse. Området forbindes med Frederiksplads ved at en ny bro går ind i siden på Kulbroen, så den kan stå frit i byrummet. Illustration: Forslag nr. 04205
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce