Annonce
Blog

Kunst og politik

Min vision med kunstprojektet er at udvikle kunstnerisk metode og at vise hvordan kunst udover at give stærke og særlige kunstoplevelser også kan katalysere ny viden, større indsigt, praksis og metoder.

Annonce

På den anden side af en lang valgkamp, hvor kunst og kultur fik meget lidt opmærksomhed, fik jeg lyst til at tale med min kollega, koreograf og kunstnerisk leder Tina Tarpgaard, om kunst og politik. Tarpgaard er kunstnerisk leder af Recoil Performance Group, hvor hovedpulsåren er kunstneriske samarbejder, der udvikler nye æstetikker med ambitionen om at møde et mangfoldigt publikum i alle aldre. Tarpgaards kunstneriske arbejde med kroppen inkluderer mødet med videokunst, software art, bio-art og musik.

Tina Tarpgaard sidder derforuden i Projektstøtteudvalget ved Statens Kunstfond og er formand for Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond.

Min interesse for kunst og politik har siden september 2018 handlet om mit arbejde som kunstnerisk leder, projektleder og udøvende kunstner på kunstprojektet Rethink Ageing – Region Midt, 2018 – 2019 sammen med mine partnere på projektet Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune, som ilter min kunstneriske metode. Kunstprojektet har to hovedsporer, hvor det første er talentudvikling af ældre 60+, som senere performer i kunstværker, og det andet spor handler om at udvikle ny viden, erfaringer, praksis og metoder internt i de to kommuner på tværs af afdelingerne Kultur og Sundhed, på tværs af kommunerne. Vi har tilknyttet følgeforskning til projektet under ledelse af Louise Ejgod, som er forskningsleder på Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet, med erfaring fra blandt andet evalueringen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Min vision med kunstprojektet er at udvikle kunstnerisk metode og at vise hvordan kunst udover at give stærke og særlige kunstoplevelser også kan katalysere ny viden, større indsigt, praksis og metoder. Følgeforskningen præsenteres første gang 13. september 2019 i Aarhus.

Er din kunst politisk?

Kunst er politisk idet du som kunstner altid træffer valg om, hvordan du vil bruge din stemme i det offentlige rum. For mig er det ikke interessant, hvilken partipolitisk holdning jeg har, men jeg er meget interesseret i at skabe rum for kritisk dialog. Det er ikke min holdning der er interessant, men den process som kunst kan igangsætte og de meninger der blive formet på baggrund af den.

Kan/ skal kunsten mere end at være kunst af særlig høj kvalitet?

For mig er kunst meget mere end kunstnerisk kvalitet. Kunst er en del af et samfunds DNA. Det betyder ikke, at jeg er optaget af, at kunst skal ind og overtage andre funktioner i et samfund - det kan være sociale, pædagogiske, byudvikling og lignende, men kunst og kunstneriske kompetencer ser jeg som meget naturlige partnere til mange andre kompetencer - også på ledelsesniveau.

Kan du give eksempler på hvordan og hvornår du senest oplevede kunst have indflydelse?

Man kan jo se mod eksempelvis Roskilde Kommune, hvor man gennem mange år har lagt vægt på kunstneriske kompetencer, eksempelvis i forbindelse med byudvikling hvor kunstnere og deres kompetencer blev placeret centralt i processen.

Hvilke greb, tanker, metoder og strategier gør du brug af for at have indflydelse på og eventuelt påvirke politiske beslutninger?

Som kunstner handler mine tanker, metoder og strategier om, hvordan jeg skaber kunst. Kunst er kulturskabende, og er dermed med til at forme ikke bare den tid vi lever i, men også vores fremtid.

Har du været i berøring med eller lige frem præget politiske beslutninger?

Mit værk Extended Falls to Humanity er i tæt berøring med politik, idet den foregår på et rådhus. Kunstprojektet går i dialog med lokale politikere og med lokale borgere om, hvad deres drømme eller frygt er for fremtiden. Det er den dialog og proces, som i sidste ende bliver omdannet til en kropslig oplevelse på det lokale rådhus. Her er mødet mellem krop og politik og mødet mellem kunst og demokrati i centrum. Mødet er i min optik vigtigt og vedkommende for både politikkere, borger og kunstnere, fordi det er med til at give os nye perspektiver på hvordan vi eksempelvis ser på kroppen.

Nønne Mai Svalholm, koreograf og kunstnerisk leder i Svalholm Dans
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce