Annonce
Aarhus

Kvinder fortsætter kampen for at undgå navneskifte: - Vi er ikke villige til at afgive navnet Kvindemuseet

Kvindemuseet på Domkirkepladsen 5. Det bliver liggende, men navnet skifter til "Køn". Foto: Flemming Krogh
Helt til yderste øjeblik vil medstiftere af Kvindemuseet hindre, at det skal hedde "Køn". Direktøren: Navnet skal følge med det udvidede ansvarsområde. "Og vi er her stadig".
Annonce

AARHUS: Modstanderne af, at Kvindemuseet i Aarhus ændrer navn til "Køn" med undertitlen "Gender Museum of Denmark", fortsætter deres kamp for at undgå navneskiftet.

Det nye navn er vedtaget af museets bestyrelse, og mandag i denne uge behandlede magistraten i Aarhus navneskiftet og sendte det videre til behandling i byrådet med en melding om, at politikerne holder sig til armslængdeprincippet.

Det vil sige, at de blander sig ikke i indholdet i eller navnet på museet. De kunne gøre det, fordi Aarhus Kommune er den største bidragyder til museet. Af museets samlede indtægter på 13.757.000 kroner i 2019 udgjorde 4.346.000 kroner et ordinært driftstilskud fra staten og Aarhus Kommune.

Annonce

Gerne andre køn

Fire kvinder har nu sendt et brev til Aarhus Byråd med en protest mod navneændringen. Det er Kirsten Junge, der er initiativtager til Kvindemuseet, samt medstifterne Birthe Dalsgaard, Margit Dalsgaard og Ulla Bertelsen.

- Vi er positive over for, at museet behandler andre kønsidentiteter end kvinder, men vi er ikke villige til at afgive navnet Kvindemuseet, siger Ulla Bertelsen.

Hun mener, at der er masser af emner, historier og fortællinger, der handler om kvinder, som kan trænge til at blive belyst yderligere. Kvindens historie har en fortsat berettigelse.

- Der er stadig meget at udforske om kvinders liv, tænk bare på Meetoo-bevægelsen samt kvinders liv og historie meget bredt. Hver eneste familie i Danmark kan spejle sig i det, siger Ulla Bertelsen.

Annonce

2.367 underskrifter

- Vi er nået helt op på 2.367 underskrifter mod navneskiftet med flere tidligere ministre iblandt, og der har i det hele taget rejst sig en bølge af protest med debatindlæg og henvendelser til kommune og kulturminister. Sagen lander snart på byrådets bord. Vi har med undren set, at byrådsindstillingen er behandlet af Magistraten uden nogen form for bilag og dokumentation. Det forsøger vi at råde bod på, siger Ulla Bertelsen, en af de fire underskrivere af henvendelsen til Aarhus Byråd.

Kvinderne gør byrådet opmærksom på deres holdning om, at "Kvindemuseet har gennemført en proces og en undersøgelse, som er præget af udeladelser, sløringer og fordrejninger."

De fire kvinder påstår, at kommunens repræsentant i bestyrelsen har markeret en skarp kritik af proces og undersøgelse og sagde nej til en navneændring, og at hun betegner undersøgelsesrapporten som meget farvet og lagde op til, at konklusionen skulle være et navneskifte.

De mener også, at "Kvinderådets repræsentant med 40 medlemsorganisationer bag sig deler denne vurdering", som de skriver i henvendelsen og gør opmærksom på de mange underskrifter på "skrivunder.net Nej til at ændre navn på Kvindemuseet".

Annonce

Svagheder i rapport

De påpeger også svagheder i den undersøgelse og rapport, som Kvindemuseet har fået virksomheden Creative Zoo til at lave, og nævner tidsplanen for undersøgelsen. Den levner efter deres opfattelse ikke nogen tvivl om, at det var forudsat, at der skulle ske et navneskifte. Det har derfor været en skinproces, mener de.


At ændre Kvindemuseets navn til "Køn" med det engelske "Gender Museum of Denmark" som undertitel, ser jeg som et knæfald for en flygtig identitetspolitisk modestrømning.

Birgitte Possing


- Kvindemuseets ledelse har holdt offentligheden for nar ved at foregive, at konklusionen på undersøgelsen ikke var givet, mener de.

- Nogle nævner armslængdeprincippet, siger Ulla Bertelsen og fortsætter: Det er et princip. Ikke en lov. Aarhus Byråd har som vore demokratisk valgte politikere både pligt og ret til at vurdere en sags substans, ligesom de har pligt til at stoppe en proces, hvis de ikke mener, den stemmer overens med sagsfremstillingen.

Annonce

Får opbakning

Birgitte Possing, professor i kulturstudier og modtager af Holbergmedaljen 2020, bakker modstanderne af navneskiftet op.

- At ændre Kvindemuseets navn til "Køn" med det engelske "Gender Museum of Denmark" som undertitel, ser jeg som et knæfald for en flygtig identitetspolitisk modestrømning. Hvor berettiget denne end kan være, er den netop ved at fjerne navnet ‘Kvindemuseet’ med til at usynliggøre, udradere og marginalisere den kamp og det arbejde for kvinders ret, ligeværd og ligestilling som individer i det demokratiske Danmark, som er foregået siden 1850’ernes Danmark, siger hun og fortsætter:

- Ved at omdøbe Kvindemuseet til et nyt navn og brand nedgør og foragter man, angiveligt uden at ville det, det brand og det spejl, som Kvindemuseet er og har været for mange under arbejdet med at løfte, synliggøre og genindstøbe kvinders brede, mangfoldige historie i landets kulturelle fundament.

Annonce

Direktøren svarer

Direktør på museet, Julie Rokkjær Birch, er stærkt uenig i udlægningen.

- Undersøgelsen handlede for det første ikke om, hvorvidt vi skulle skifte navn, men skulle gøre os klogere på, hvordan. For det andet er beslutningen ikke truffet på baggrund af den undersøgelse, siger hun og fortsætter:

- Et navneskifte har været diskuteret i bestyrelsen siden 2012. Det er bestyrelsen, der nu har truffet beslutningen ad to omgange. Først har den taget stilling til, om museet overhovedet skulle skifte navn, dernæst hvad museet skal hedde fremover.

Direktør Julie Rokkjær Birch i det tidligere rådhus og den tidligere politigård, hvor museet Køn ligger. Foto: Axel Schütt

Julie Rokkjær Birch siger yderligere:

- Vi har længe været åbne om vores overvejelser over for publikum og interessenter og har blandt andet haft forskellige fokusgrupper, herunder med vores klubmedlemmer. Vi har talt med rigtig mange forskellige aktører på området. Vi har i det hele taget gjort os umage for at have en åben proces omkring navneskiftet, men nogen demokratisk beslutning er det altså ikke. Det er en strategisk beslutning i kølvandet på en mangeårig udvikling på museet, og vi har dybest set ikke været forpligtet til at inddrage nogen i processen, selvom vi har valgt at gøre det.

Og hun slår fast, at Kvindemuseet går ingen steder.

- Det bor stadig på Domkirkepladsen 5. Vi fik i 2016 et udvidet ansvarsområde: kønnenes kulturhistorie. Det var der gode grunde til. Nu skal navnet følge med, siger hun.

Annonce

Byder kritikere velkommen

Advokat Merete Andersen er formand for bestyrelsen og byder kritikerne velkommen i museets arbejde fremadrettet.

- Museets navn har vi diskuteret, siden jeg kom i bestyrelsen for otte år siden, og beslutningen er taget ud fra et reelt behov. Navnet ændrer ikke på indholdet, og et museum om kønnenes kulturhistorie må nødvendigvis tage afsæt i kvindehistorie. Det er mit håb, at også kritikerne vil støtte, at museet forbliver progressivt og relevant, har hun tidligere sagt.

Museet

  • Museet skifter navn fra Kvindemuseet til Køn. Det ligger Domkirkepladsen 5, Aarhus.
  • Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Fortvivlede pårørende kan ikke få svar: Hvor mange er døde af corona-relateret sygdom på smitteramt plejehjem?

Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Sport

Sejr over spansk storhold var ikke nok: Bakken Bears er ude af Champions League

Aarhus For abonnenter

Pukkelbump får skældud: Men i virkeligheden elsker mange dem

Annonce