Annonce
Østjylland

Lærerforening: Pressede lærere og skoleledere i en umulig klemme

Lærerne på Syddjursland skoler mærker økonomien stramme. Det fortæller Djurs Lærerforening, som vil have et møde med de politisk ansvarlige i Syddjurs Byråd. Emnet er glohedt, idet Kolind Centralskoles leder har opsagt sin stilling i protest mod de økonomiske vilkår. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

Djurs Lærerforening vil have et møde med byrådets udvalg for skolerne. Skoleleder i Kolind har sagt op i protest over byrådets fordeling af penge til folkeskolerne, og det ønsker foreningen at drøfte. Men den politisk ansvarlige siger nej.

Annonce

Syddjurs: Pressede lærere og skoleledere i en umulig klemme mellem stram økonomi og de dyre pædagogiske tilbud til især sårbare børn.

Sådan oplever Djurs Lærerforening en del af virkeligheden på skolerne i Syddjurs Kommune. Lærerforeningen har bedt om et møde i det ny år med byrådets udvalg med ansvar for skoleområdet, og foreningen vil blandt andet drøfte situationen omkring skoleleder Morten Fjord fra Kolind Centralskole.

Morten Fjord har sagt sin stilling op i protest mod en ny model for fordelingen af penge fra kommunekassen til skolerne. Den betyder, at skolerne nu får penge per elev. Tidligere blev der afregnet per klasse. Derfor mister en almindelig folkeskole 200.000 kroner, når en elev med særlige behov må overføres til en specialskole.

- Det sætter skolelederen i en umulig klemme mellem hensynet til eleven og skolens økonomi. Samtidig forplantes der et arbejdspres ud i hele organisationen, hvor lærerne bruger rigtigt mange kræfter på at afklare og prøve at inkludere, siger formand Lisbeth Bøwes fra Djurs Lærerforening.

Skolerne og pengene

I marts i år vedtog 22 af Syddjurs Byråds 27 medlemmer en ny model, som fordeler kommunale kroner til folkeskolerne. Forliget kom i hus efter flere måneders tumult om tilpasninger af skolevæsenet i Syddjurs Kommune.Den ny tildelingsmodel trådte i kraft i august ved begyndelsen af det ny skoleår. Der er aftalt en evaluering senest i 2018. Samtidig blev der ved introduktionen af den ny model lavet et skoleforum, hvor politikere, forvaltning, lærere og skoleledere løbende drøfter skolernes situation.

En af de vigtige ændringer i den ny model er, at der nu gives kommunal støtte per elev. Tidligere var fordelingen af kroner fra kommunekassen baseret på antallet af klasser. Samtidig er der indført nye regler for afregningen omkring elever med særlige behov.

Formand Lisbeth Bøwes fra Djurs Lærerforening er her i aktion ved et fagligt møde. Hun vurderer, at der er behov for at se på fordelingen af penge til Syddjurslands skoler med nye øjne. Arkivfoto
Annonce

Taknemmelige tal

Morten Fjords beslutning om at smække med døren og forlade Kolind Centralskole bunder i, at han ikke længere kan stå inde for kvaliteten i pædagogik og undervisningstilbud.

Ifølge skolelederen er den ny måde at fordele pengene til skolerne blottet for hensyn til arbejdet med eksempelvis inklusion og sårbare familier.

Den afgående skoleleders beslutning og udmeldinger møder respekt hos Djurs Lærerforening. Formanden vurderer, at økonomiske hensyn og teoretiske beregninger fylder for meget i forhold til pædagogiske hensyn i driften af folkeskolerne i Syddjurs.

- Der er brug for en debat på et nyt og reelt grundlag. Tal kan præsenteres på mange forskellige måder, og de må aldrig komme til at fylde mere end virkeligheden og hensynet til medarbejdere og skolebørn. Lige nu er skolernes økonomi så stram, at selv ganske små udsving kan have enorm betydning. En skole mister jo 400.000 kroner, hvis to børn med særlige behov må overføres til specialtilbud. Det er reelt lig med en lærer mindre til at dække præcis samme mængde af opgaver på skolen, som før der blev visiteret elever til et andet tilbud eller et specialtilbud, understreger Lisbeth Bøwes.

- Lige nu er skolernes økonomi så stram, at selv ganske små udsving kan have enorm betydning.

Lisbeth Bøwes
Annonce

Formand afviser

Syddjurs Byråds udvalg for familier og institutioner har til hverdag det politiske ansvar for driften af skoleområdet

Udvalget var også omdrejningspunkt for udarbejdelsen af den ny tildelingsmodel, som siden august har fordelt penge til Syddjurslands skoler.

Udvalgsformand Per Zeidler (LA) afviser at drøfte Morten Fjords larmende farvel til Syddjurs Kommunes skolevæsen med Djurs Lærerforening. Han vil gerne mødes med lærerforeningen til en generel drøftelse af skolernes situation, men ifølge udvalgsformanden er skolelederens beslutning udelukkende en personalesag.

- Nogle interesseorganisationer, politikere og andre bruger en personalesag til at rejse en generel stemning omkring skolevæsenet i Syddjurs. Det er ganske enkelt ikke rimeligt. Djurs Lærerforening gør sig til del af en lemming-effekt over noget, der er en storm i et glas vand. Skolerne i Syddjurs er økonomisk bedre stillede end i sammenlignelige kommuner, og de er generelt i god drift, vurderer Per Zeidler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Alkoholregler får Netto og Føtex til at lukke tidligere

Annonce