Annonce
Østjylland

Læserbev: Spørgsmål til SF's byrådsgruppe

Plejehjemslukning: Fire spørgsmål til SF?s byrådsgruppe - Claus Leick og Pia Palm. På byrådsmødet 8. oktober stemte SF for indstillingen om principbeslutningen om at lukke Søkilde Plejehjem.

Vi har med stor interesse studeret de mærkesager Claus Leick gik til valg på ved kommunevalget 2013 og undrer os over, hvordan disse mærkesager kan harmonere med beslutningen om at lukke Søkilde.

Annonce

»Velfærdstilbud i yderområder skal bevares i stedet for at centralisere tilbuddene i kommunens tætbefolkede områder - også selv om det er dyrere.«

Beslutningen om at lukke 46 plejeboliger i Ry har som konsekvens, at borgere fra Ry fremover bliver visiteret til Skanderborg. Er det ikke at centralisere tilbudene?

»Landsbyer skal udvikles.«

Sammen med plejehjemspladserne flytter arbejdspladser og ekspertise til Skanderborg. Er det at udvikle Ry?

»Forbedre vilkår for de ældre i kommunen og undgå flere besparelser på området.«

I medierne har vi set, hvordan alle tekniske argumenter for at nedlægge Søkilde er tilbagevist. Tilbage er, at det er for dyrt for kommunen med tomme plejehjemsboliger i Skanderborg.Er det at forbedre vilkårene for de ældre i den tidligere Ry kommune, at de skal flytte til Skanderborg?

Det sidste spørgsmål udspringer af, at SF i folketinget har foreslået at bruge 150 mio. kr. til at bygge flere og bedre boliger til ældre med demens, fordi det stigende antal demente er en stor udfordring for plejehjemmenes andre beboere.

Tilslutter SF Skanderborg sig det forslag, hvordan kan SF så gå ind for at nedlægge kommunens eneste plejehjem for demente uden at pege på, hvor de så skal bo?

På borgermødet 27. november i Ry forklarede et lokalt byrådsmedlem - som også havde stemt for indstillingen - at byrådsmedlemmer deltager i forskellige udvalg, og ved afstemningen følger udvalgets indstilling. Og at man dermed ikke nødvendigvis helt har sat sig ind i konsekvenserne for en beslutning. Forhåbentlig er det ikke derfor, et flertal i byrådet mener, Søkilde skal nedlægges. Den forklaring er heller ikke god nok (Forkortet, red.).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Annonce