Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Aarhus er ved at miste en skov-generation

Aarhusskovene bør være naturnære produktions-lystskove.

Der fældes og tyndes for lidt. Naturlige foryngelser går tabt. Gamle træer mister værdifuld værdi. Aarhus er ved at miste en skov-generation (en skov-generation er 100 år).

Det gælder om at skabe de bedst mulige forstligt drevne skove for at opnå det bedste resultat for optagelse af CO2 og brugbart ved. Jo bedre træerne gror, jo flere blade har de og jo større assimilation, og jo mere CO2 vil de optage. Det gavner os, og det er det, der gavner klimaet. Derfor skal træerne tyndes, så de også kan give lys til skovbunden, der skal være grøn og ikke brun. Den lysåbne fler-etagerede skov er den, vi holder mest af.

Vi kan ikke være bekendt at lade vores skov forfalde - når vi ved, det er forkert og uholdbart at nedbryde skoven produktionsmæssigt – for om mange år at fortryde det. Det duer den langsigtede skovdyrkning ikke til.

Der skal i den ordnede skov være mulighed for overordnet at tænke på fremtiden. Derved forstås, at skovklimaet skal bestå for alle skovens beboere. Hver gang et træ bliver fældet, er der en træstub tilbage. Det er en biotop, som vil være vært for biller svampe og alt andet kryb. Når der fældes træer, kan der ligge grene tilbage, som overlades til biller, svampe og kryb af enhver art. Det kan sagtens lade sig gøre, selv om det overordnede er at dyrke skoven. Store skovmaskiner skal kun i begrænsede tilfælde bruges. Dygtige skovarbejdere er bedre i visse tilfælde.

I den ordnede skov vil bevoksningerne blive gennemgået med bestemte intervaller alt efter træart og alder. Derimellem er der år, hvor bevoksninger overlades til fred og ro, men overvåges af det ansvarlige forstlige personale.

Der kan i den ordnede skov dyrkes flere etager skov på det samme areal, og der vil altid stå store gamle træer mere eller mindre overalt. Men bevoksningerne vil være delt op i områder, der hvor de enkelte træarter gror bedst. Indimellem kan der være ren vild natur. Den ordnede skov har en driftsplan, som fortæller alt om, hvad der befinder sig på de enkelte arealer i form af træart, alder og mængde. Der vil bliver holdt styr på, hvor meget skoven vokser, og hvor meget træ der fældes og sælges. Fuldstændig som i en pengekasse, hvor værdierne går ud og ind, og saldoen (resultatet) kan ses på bundlinjen.

Det burde være forbudt for offentlige skove ikke at deltage i dyrkningen af brugbart træ til ædelt brug og energi.

Det burde være forbudt offentlige skove ikke at deltage i skovenes optagelse af mest mulig CO2.

Offentlige skove burde gå foran med at vise, hvordan skoven skal dyrkes for at optage mest muligt CO2.

Begrebet ”urørt skov” er ikke til samfundets nytte ej heller bedre for biodiversiteten og slet ikke for klimaet. Det siger/skriver forskere.

Annonce
Helge Daus. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Annonce