Annonce
Debat

Læserbrev: Afskaf tvungne nationale test

skolenationale testafskaftest nex

I sidste uge afsluttede landets skoler denne runde af nationale test, og nu kan spændte børn så vente på, ikke juleaften, men svar på, om de er "en del under gennemsnittet", eller om deres faglige niveau er "ikke tilstrækkeligt".

Det bliver ingen børn klogere af at få at vide. Testen gør ikke børn dygtigere, ligesom et bilsyn ikke i sig selv gør biler mere sikre - uden sammenligning i øvrigt ...

Kvaliteten ligger i den forberedelse og opfølgning, som er i klasseværelset - eller på bilværkstedet - hvor børnene kommer i dialog og får feedback fra lærere, men også forældre, om det, de er i gang med at lære.

Spørgsmålet er; for hvis skyld tester vi?

Pædagogiske test har været hverdag i folkeskolen altid, og de er et godt og nødvendigt redskab til at give lærere, forældre og børnene selv et indblik i, hvordan det går med at lære. Men uden den fornødne tid til at lave en kvalificeret forberedelse og opfølgning bliver det tomme ord og et reelt tidsspilde.

Vi ved desuden, at måden, de nationale test er opbygget på og skal gennemføres på, ligger mere til højrebenet for nogle børn end for andre. Omkring en femtedel kløjes i testene, og det giver stressede børn. Og det betyder samtidig, at resultatet ikke altid afspejler, hvor barnet er læringsmæssigt, og at nogle børn derfor risikerer at gå gennem deres skoletid med en oplevelse af at være dummere end deres klassekammerater.

Derfor skal vi afskaffe tvungne nationale test, så den enkelte skole og den enkelte lærer kan tilrettelægge undervisning og feedback ud fra de behov, der er i den enkelte klasse. Vi skal sætte barnet - og dets lærere - i centrum.

Børn bliver dygtigere, når de ved, hvad de skal lære, hvorfor de skal lære det, og hvordan de kommer videre. De bliver ikke dygtigere af at blive testet. I stedet tager de nationale test tid fra det væsentlige.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Parkering på fiskerihavnen. Er vi blot en stime gubbier i akvariet?

Det forekommer mig ret bizart, at to rådmænd offentligt diskuterer, hvem der mon er skyldig i den ene fejl efter den anden, samtidig med at vi borgere blot ser på cirkusset. Det var i ingens interesse, at parkeringsforholdene blev ændret på Fiskerihavnen. Men af en eller anden finurlig bureaukratisk grund ændrede man det uden argumentatorisk grund. Vi så det også med projekt Aarhus Folkepark, hvor der heldigvis blev oprettet borgergrupper mod indgriben i vores grønne områder. Burde det overhovedet være nødvendigt at oprette protestgrupper? Burde borgerdemokrati/-inddragelse ikke være en ren selvfølge? Heldigvis landede Lind Invest og Salling Fondene lidt ro på bølgen i akvariet. Men også her går det stærkt, og før vi fik set os om, hed projektet pludselig Kongelunden. Jo, demokratiets vej i akvariet vil ingen ende tage. Gubbierne svømmer konstant rundt og følger bare strømmen af fodringen fra oven. Det er, som om byrådets aktører i akvariet helt har glemt, at de er medaktører og skal varetage miljøet i vandet til gavn for alle. Det kunne være ønskeligt, at man lyttede noget mere til borgerne og stillede dem overfor flere valg, så det ganske enkelt var flertallet, der havde en sidste stemme, i forhold til om det skal være den ene eller den andens byudviklers forslag, der bliver realiseret i de forskellige enormt store projekter, der skal udvikle byen. Vi skal alle være her, og vi skal alle behandles med respekt.

Annonce