Annonce
Debat

Læserbrev: At spare på ydelser til de allersvageste ældre - er det værdig ældrepleje?

plejegamleældrenedskæringerbudgetsparenex
Annonce

Netop i disse dage vedtager Aarhus Byråd ny Værdighedspolitik 2019-2022. Politikken indeholder pejlemærker og principper for en værdig hjælp, omsorg og pleje til borgere, der på grund af tab af færdigheder ikke længere selv kan.

På samme tid præsenterer Aarhus Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne et omfattende sparekatalog, hvor magistraten for Sundhed og Omsorg opregner besparelser for 90 millioner i 2019 stigende til 106,9 millioner i 2022. Samlet set indebærer forslaget nedlæggelse af 153 stillinger i 2019 stigende til 247,5 stillinger i 2022. Det er rystende læsning set på baggrund af tidligere års massive nedskæringer.

Besparelserne hentes i udstrakt grad ved at tilbagerulle ydelser som først og fremmest tilgodeser de allersvageste borgere. Klippekort og serviceløft i hjemmeplejen og klippekort på plejehjem foreslås tilpasset til det faktiske forbrug, fordi en gruppe borgere ikke udnytter disse muligheder, og den højere bemanding på plejehjemmene særligt i aftentimerne foreslås tilbagerullet. Samlet besparelse svarende til 411 stillinger i 2019!

Hvorfor udnyttes tilbuddene ikke? Som Ældre Sagen tidligere har påpeget, er årsagen, at de svageste ældre i målgruppen ikke har overskud til selv at planlægge, hvad den ekstra hjælp kan bruges til, hvis der ikke er pårørende, der kan hjælpe. Her må hjemmeplejen være opsøgende og igangsættende, da det netop er den gruppe, der ikke selv beder om det, der har størst behov for ekstra hjælp til at få hverdagen til at fungere.

Ældre Sagens frivillige er gennem det socialhumanitære arbejde som besøgsvenner, ledsagere, motionsvenner og flyttevenner i nær kontakt med den svageste gruppe af ældre i Aarhus Kommune. Det er en gruppe ældre, som på grund af sygdom, alderdomssvækkelse, psykisk lidelse, alkohol- eller andet misbrug har mistet færdigheder og evnen til at klare en bare nogenlunde struktureret hverdag.

Denne gruppe ældre har ofte den ekstra udfordring, at de er dybt ensomme uden familie og netværk, eller de har med årene mistet kontakten til familie og venner. Vi frivillige kommer i hjemmene og er ofte rystede over de forhold, disse medmennesker lever under - også selv om der i mange tilfælde kommer hjemmepleje i hjemmet.

Ældre Sagens frivillige møder også disse svage ældre gennem telefonisk kontakt, eller når de ældre kommer på Ældre Sagens kontor for at få hjælp. Kontakten kommer i stigende grad fra en gruppe ældre, der også har komplekse psykiske udfordringer, og som tydeligvis har brug for hjælp.

Ældre Sagen søger altid at samarbejde med Aarhus Kommune for at finde tilbud til flest muligt, der har behov, og vi er dybt bekymrede over udviklingen, der også ifølge sparekataloget omfatter afvikling af Hjernekoordinatorteamet under DCA, som Ældre Sagens flyttevenner har et frugtbart samarbejde med. Teamet yder en stor og målrettet indsats for ældre sindslidende, hjemløse, misbrugere, borgere med fysiske handicap, udviklingshæmmede og udviklingsforstyrrede borgere blandt andet ved hjælp til at skabe struktur i hverdagen og ved at skaffe boligtilbud og hjælp til at overskue en flytning.

Ældre Sagen frygter, at besparelserne vil indebære, at flere svage ældre vil lande mellem to stole uden at få den nødvendige medmenneskelige hjælp, og det kan Aarhus ikke være bekendt. Er det værdig ældrepleje?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Tyve stjal pengeskab fra skole

AGF

AGF-medaljer solgt for formue - og så smed sælger lige en spillertrøje oven i handlen

Aarhus For abonnenter

Forråelse i ældreplejen: - Det er aldrig et spørgsmål om, at nogen er onde

AGF

Ingen Benjamin længere: Hvidt har taget store skridt i AGF

Annonce