Annonce
Debat

Læserbrev: Besparelser på busdrift fører til centralisering af uddannelser

Nuværende busruter. Kort: Midttrafik

DEBAT: "Jeg ville have været ked af at skulle til Randers eller Aarhus. De fleste af mine venner er i Grenaa. Men hvis der ingen bus var, kunne jeg jo ikke gå her."

Citatet er fra en elev fra HF i Grenaa, der bor i Ørsted 40 kilometer fra Grenaa. Hun udtrykker meget fint, hvad der faktisk er på spil, hvis Region Midt fører de påtænkte besparelser på busdriften ud i livet: Unge djurslændinge, der er afhængige af offentlig transport, vil være nødt til at søge til ungdomsuddannelser i Randers eller Aarhus, selvom de bor tættere på Grenaa og finder det mere attraktivt at gå i skole i Grenaa. Det vil føre til en markant svækkelse af elevgrundlaget for ungdomsuddannelser i Grenaa, og det er derfor en indirekte centralisering af ungdomsuddannelserne.

Dermed står besparelserne i direkte modsætning til regionens uddannelsespolitiske målsætninger. I Regionens Uddannelsespolitik 2016-2020 skriver man: "Regionsrådet understøtte udviklingen af initiativer og løsninger, som har til formål at sikre et decentralt og attraktivt uddannelsestilbud i hele Region Midtjylland." Hvordan harmonerer det med, at Region Midt legitimerer spareplanen med, at unge kan tage en ungdomsuddannelse i Randers eller Aarhus i stedet for i deres nærområde?

Vi må konstatere, at den fine og vigtige uddannelsespolitiske målsætning bliver til varm luft, når den busplan, der skal gælde fra 1. april 2019, træder i kraft. Besparelserne er en trussel mod uddannelsesbyen Grenaa, og de modarbejder alle de gode tiltag, der gøres i Norddjurs Kommune, for at tiltrække børnefamilier og nye uddannelser.

Spørgsmålet om centraliseringer og landområder er et vigtigt tema i den politiske debat. Regeringen har blandt andet sammen med Dansk Folkeparti flyttet statslige arbejdspladser fra København til resten af landet under overskriften "Bedre Balance". Ikke alle har været enige i, at udflytninger af statslige arbejdspladser løser problemet, men ganske glædeligt har et bred udsnit af Folketingets partier været enige om, at man skal passe på, at man ikke træffer beslutninger, som gør landområdernes vækstbetingelser dårligere.

Hvis man mener denne politiske målsætning alvorligt, kræver det, at man på både landsplan, regionalt plan og kommunalt plan er opmærksom på at undgå centralisering ad bagvejen, som følge af at beslutninger på ét område fører til centralisering på andre områder. "Bedre Balance" kræver, at den ene hånd ved, hvad den anden gør.

Region Midts nye spareplan for busdrift viser, at det ikke kun er i Folketinget, at der er problemer med udsynet - det er der åbenbart også i regionsrådet i Viborg. På Djursland spares der på næsten samtlige busruter, der fragter elever til Grenaa. Man henviser, som nævnt, samtidig til, at de unge kan få en ungdomsuddannelse i Randers og Aarhus. Allerede på kort sigt kan denne beslutning medføre, at unge vælger ungdomsuddannelserne i Grenaa fra.

Man skal også tage med i betragtning, at der er unge, som i dag får en ungdomsuddannelse, fordi det er trygt for dem at tage til Grenaa. For disse unge er der en verden til forskel på at skulle til Grenaa og at tage til Aarhus. Der er en stor risiko for, at disse unge kommer til at opgive drømmen om en uddannelse, og dermed for, at færre unge tager en ungdomsuddannelse. Det er til stor skade for både den unge og for samfundet.

Viden Djurs og Grenaa Gymnasium har i mange år i samarbejde med Norddjurs Kommune arbejdet målrettet på at gøre Grenaa til en attraktiv uddannelsesby med et bredt udvalg af tilbud til områdets unge. I Grenaa kan unge tage såvel erhvervsuddannelser som gymnasiale uddannelser. De kan blive social- og sundhedsassistenter, spiludviklere og pædagoger. Dette arbejde er alvorligt truet, når Region Midts besparelser på busområdet tvinger unge til at søge uddannelse i en af de store byer.

Spareplanen for busdrift i Region Midt kommer til at ramme uddannelsesmulighederne for en stor gruppe unge mennesker, og på langt sigt skader det Djursland. Det er i hvert fald ikke en beslutning, der bringer regionen i bedre balance.

Annonce
Regionale busruter efter 1. april 2019. Kort: Region Midtjylland
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

AGF gik mål-amok i Farum

Leder For abonnenter

Kloge ord om vanddragen: Vent med at flytte den

Vanddragen synger nu på sidste vers på Store Torv, efter at Aarhus Byråd onsdag besluttede, at den skal fjernes fra torvet og formentlig erstattes med noget andet kunst på stedet. Tilsyneladende har beslutningen bred opbakning i befolkningen - på en afstemning på stiften.dk forleden stemte 60 procent af deltagerne for, at den skal væk. Så det giver ikke nogen mening at diskutere længere, om den skal blive stående eller ej. Den sag er afgjort. Til gengæld giver det masser af mening at se fremad og diskutere, hvad der skal ske med torvet, når 'Torvenes Brøndsløjfe', som Vanddragen rettelig hedder, er væk. Den diskussion startede så småt på byrådsmødet, hvor et par klarsynede politikere hævede stemmen. SF's Jan Ravn Christensen manede til besindighed og advarede mod, at Vanddragen bliver fjernet over hals og hoved og efterlader et stort hul i torvets belægning, som derefter skal repareres for igen at blive brudt op, når en ny udsmykning er klar. Dér har han en vigtig pointe. Det vil være spild af penge at fjerne Vanddragen, før noget nyt er klar. DF's Knud N. Mathiesen har også en pointe i, at det er uværdigt og uhensigtsmæssigt at gemme dragen væk i et depot. Så han slår til lyd for, at der med det samme findes en ny placering, hvor kunstværket spiller bedre sammen med omgivelserne, end det var tilfældet på Store Torv. Og at private bygherrer kunne tænkes at ville sponsorere en flytning til et nyt område, hvor de har gang i noget byggeri, er vel heller ikke utænkeligt. Så lad os følge deres gode råd og få gang i en proces, som både handler om at give Store Torv en indretning og noget kunst eller udsmykning, som kan give mere liv på torvet, samt finder et nyt og bedre sted til Vanddragen. Lad os straks komme i gang med at diskutere det. Knud N. Mathiesen nævner selv Aarhus Ø, som et oplagt sted til Vanddragen, men ville det ikke bare blive samme historie dér, som det var på Store Torv: at vinden spreder vandet ud over et større område. Måske et kommende torv eller grønt område på Godsbane-området ville være mere velegnet?

Danmark For abonnenter

Offer for mishandling i sms: 'Hey, far! Jeg har brug for din hjælp nu'

Annonce