Annonce
Debat

Læserbrev: Busbesparelser ser ud til at vokse: Det er ikke særlig kollektivt

Illustration: Jens Nex

Midt i sidste års regnfulde sommer lancerede Region Midtjylland en storstilet plan: Vores selskab Midttrafik nedlægger 17 regionale busruter og sparer 35 millioner kroner. Straks voksede en protestbevægelse af vrede lokalpolitikere, lokale underskriftindsamlere og stakkevis af læserbrevsskribenter. Enige byråd pointerede, at der bestemt ikke er kommunale penge til at oprette busruter, hvor regionen nedlægger dem.

Så skete der tilsyneladende ikke ret meget i lang tid. Men for en måneds tid siden sagde regionsrådsformand Anders Kühnau til Jyllands-Posten, at der skal spares 40 millioner kroner af et budget på 343 millioner kroner, og at 27 regionale busruter er i spil til at klare den besparelse. Det bliver således værre og værre.

Jeg ved ikke, om det er, fordi den letbane, der egentlig skulle klare trafikken omkring Aarhus, er blevet dyrere end beregnet. Foreløbig er dens rækkevidde stærkt begrænset, og selv når der bliver meldt klar bane til Grenaa og Odder, vil det være en mindre del af Region Midtjyllands befolkning, der kan nyde godt af den.

Set hernede fra den sydlige del af regionen er det i hvert fald svært at få øje på forbedringerne, når busforbindelserne nordpå og vestpå er i stor fare for at blive nedlagt.

Selvfølgelig er det ikke kun sparsomme busforbindelser, der er skyld i, at landsbyer sygner hen og måske dør. Men der er ikke meget kollektivt over et regionalt trafikselskab, der kun er effektivt for de udvalgte, der bor i letbane-området - hvis den altså kommer ordentligt i gang.

Det kan ikke være rigtigt, at familier, der bosætter sig i landsbyer, er nødt til at have to biler, hvis de skal have mulighed for at passe job på den anden side af kommunegrænsen.

Hvis Midttrafik var en privat virksomhed, skulle den selvfølgelig give overskud. Men trafikselskabet er sat i verden for at betjene alle de borgere, der bor i Region Midtjylland, og det er noget, vi alle sammen er med til at betale. Det er staten, der sætter rammerne for, hvor mange penge Region Midtjylland har til rådighed. Og staten har krævet, at regionerne sparer en enkelt procent på deres budgetter.

Hvis sparekravet på de 40 millionrt kroner fastholdes, vil besparelsen på bustrafikken i Region Midtjylland være på knap 14 procent. Det er der ikke meget kollektiv trafik over.

Her midt i den varmeste sommer i mands minde er der god grund til at huske regionspolitikerne på, at det trafikale fællesskab også bør omfatte alle os, der bor uden for Aarhus og omegn. Så kan det godt være, der skal sættes nogle mindre busser ind, og at de ikke skal køre helt så ofte. Men de skal være der.

Annonce
Henrik Hansen, Løsning, faglig sekretær hos 3F Horsens. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce