Annonce
Debat

Læserbrev: Byrådet skal ikke diskriminere ved udlejning af boliger

Keld Hvalsø. Foto: Kim Haugaard

Byrådet i Aarhus er på vej til at vedtage forslag, om udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor flere grupper, især mennesker med et handicap og med ikke-vestlig baggrund. Enhedslisten tager skarpt afstand fra denne diskrimination.

"Håndholdt balanceret anvisning" kaldes de nye regler, som for tiden behandles i byrådet. Det gælder muligheden for at leje en bolig i udsatte boligområder, og de nye regler er en meget betænkelig udvidelse af reglerne i "kombineret udlejning", der har været anvendt i flere år.

Reglerne i "kombineret udlejning" handler om at få flere beboere, der har arbejde, til at bo i udsatte boligområder og samtidig begrænse tilflytning af folk på offentlig forsørgelse. Men med de nye regler vil det fremover handle lige så meget om at forhindre især folk med handicap og folk med ikke-vestlig baggrund i at flytte ind.

I Enhedslisten er vi imod diskrimination af mennesker, hvad angår indkomst, handicap, sygdom, etnicitet eller på anden måde social status. Det er samtidig vigtigt, at alle mennesker har en god bolig.

Byrådet ønsker, at anvisning efter statsborgerskab blive erstattet af "ikke-vestlig baggrund". Det begrundes med, at der i regeringens ghettoplan lægges vægt på, at andelen af ikke-vestlige borgere ikke må overstige 50 procent i de almene boligområder.

Men hvad ønsker byrådsflertallet at forstå ved "ikke-vestlig baggrund"? Er det tyrker? Araber? Jøde? Afrikaner? Inder? Koreaner? Eller er det mennesker, hvis far og/eller mor er tyrker? Araber? Jøde? Afrikaner? Inder? Koreaner?

Og hvad med mennesker, der som børn blev adopteret fra Indien eller Korea? Vil man diskriminere efter etnicitet/race, handicap, dagpengemodtagelse?

Men man er åbenbart godt klar over, at man er på gyngende grund, for man spurgt Justitsministeriet, om det overhovedet er lovligt.

Vi er imod det, hvad enten det er lovligt eller ej, for det er i hvert fald diskriminerende. Og så har det jo slet ikke noget at gøre med, om folk har et arbejde.

På samme måde vil man fremover udelukke lejere fra visse almene boligområder, hvis de får førtidspension, dagpenge, sygedagpenge eller er i et ressourceforløb. Med dette indfører man en reel diskrimination af mennesker med handicap, der ikke kan ændre på, at de får førtidspension.

De nye regler er et kraftigt angreb på de almene boliger, der altid har været uhyre vigtig for alle grupper, især de mest udsatte grupper i samfundet. Og noget af det fineste er det demokrati, som er i den almene boligsektor. Det skal vi sikre og ikke sætte ud af kraft, som der her lægges op til.

I virkeligheden er det store værdiskred, at byrådsflertallet ikke ser et problem i at diskriminere efter etnicitet/race, handicap, dagpengemodtagelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce