Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Byudviklingen skal bruges, ikke stoppes

Vi skal i stedet holde fokus på, at når vi udvikler Aarhus, så gør vi det ikke, for at nogen kan tjene endnu flere penge på at bygge byen. Vi gør det, for at Aarhus bliver en endnu bedre by, der hænger bedre sammen.

18. december havde Peder Størup (PS) et indlæg, "Kære byråd og forvaltning - se muligheder frem for begrænsninger", hvor han plæderer for, at vi i Aarhus skal "sætte byudviklingen i bero". Interessant nok bor PS selv på Kystvejen. Hvor ønsker han sig så byudviklingen? Ja, "udenfor centrum". Altså "not in my backyard"/"ikke i min baghave".

Siden 2013 er der kommet 12.000 flere indenfor Ringgaden (heraf 3.000 på Aarhus Ø), men samtidig 20.000 flere udenfor Ringgaden. Så byudviklingen er ikke alene foregået i PS' baghave. Heller ikke i fremtiden: Befolkningsvæksten de næste 10 år bliver ifølge kommunens prognose dobbelt så stor udenfor som indenfor Ringgaden.

Stopper vi udviklingen i Aarhus, som PS plæderer for, så vil udviklingen måske komme udenfor Aarhus i stedet. Resultat: Meget mere trafik på indfaldsveje, der allerede i dag er overbelastede. Fortætning betyder derfor også noget for, om det stadig er til at bo i Aarhus i fremtiden: Når man ikke kun bor et sted, arbejder et andet og har sin fritid et tredje, så falder behovet for den biltransport, der i dag udleder næsten lige så mange drivhusgasser, som hele landbruget gør, og som faktisk ikke har rykket sig en tøddel de seneste 30 år.

"Jo mere man bygger, jo flere flytter til centrum", skriver PS. Men han glemmer helt efterspørgslen. Hvis der ikke bliver bygget mere, men efterspørgslen fortsat er høj eller endda stigende, ja, så stiger priserne på at bo i Aarhus meget mere, end de allerede gør. Så bliver Aarhus et slaraffenland for skruppelløse ejendomsinvestorer som Blackstone, som så ville opkøbe mere og mere af den eksisterende bygningsmasse og gøre Aarhus til en ren velhaverghetto. Allerede i dag koster det 10.000 kroner om måneden at bo i en gennemsnitlig privat lejelejlighed bygget efter år 2000.

Vi skal i stedet holde fokus på, at når vi udvikler Aarhus, så gør vi det ikke, for at nogen kan tjene endnu flere penge på at bygge byen. Vi gør det, for at Aarhus bliver en endnu bedre by, der hænger bedre sammen. Hvad betyder det? Blandt andet, at vi som by stiller langt større krav til dem, der bygger. De må aflevere noget af deres tårnhøje profit, når vi tvinger dem til at bygge pænere, mere harmonisk, mere bæredygtigt – og på en måde, så byggeriet giver noget til vores by, for eksempel idrætsfaciliteter og infrastruktur, fremfor bare at være en pengemaskine. Aarhus er attraktiv, så vi kan godt stille flere krav.

PS vil gerne, at vi som by ser på løsninger og muligheder. Her er én: Byg meget mere alment boligbyggeri, både etagebyggeri og rækkehuse. Hvorfor? Fordi huslejen er en tredjedel lavere, og der ikke er nogen, der tjener penge på det.

Annonce
Illustration: Jens Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce