Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Den bratte opvågning

Poul Møller Andersen. Privatfoto

I 2016 takkede jeg ja til formandsposten i det nyoprettede ”Fællesrådet for Møllepark-Vesterbro-kvarteret” i det forfængelige håb, at jeg som beboer kunne medvirke til, at vore politikere traf de rigtige valg i vores kvarter. Byrådets 31 politikere kan jo naturligvis ikke have et indgående lokalkendskab.

Anledningen til Fællesrådets dannelse var et projekt, vundet af Biblioteksparken A/S, hvor det gamle hovedbibliotek skulle være Naturhistorisk Museum, og den omgivende grund forvandles til boliger i 25 meters højde. Det viste sig, at investorernes primære hensigt var at få retten til at bygge lejligheder og hostel. Gennem aktindsigt fik jeg indblik i, hvad jeg opfattede som, en ualmindelig kammeratlig stemning til møderne mellem bygherre og Teknik og Miljø – bygherre forestod sågar skrivning af mødereferaterne. Borgermøder, naboindsigelser, foretræde fra Fællesrådet i Teknisk Udvalg ændrede ikke på bygherres projekt, som resulterede i en lokalplansændring, der næsten fordoblede bebyggelsesprocenten. Bygherre bedyrede, trods adskillige advarsler, at have styr på undergrunden, hvor der skal være underjordiske garager – og allerede nu er projektet i gang med at ødelægge en bevaringsværdig naboejendom!

Fællesrådene er blevet byrådets demokratiske sparringspartnere – borgerne skal høres. Der har været nok at tage stilling til. Lokalplaner ændres åbenbart villigt, de sidste grønne åndehuller opdages af bygherrer og lukkes. Enhver indsigelse synes til sidst at blive overtrumfet af økonomi og byfortætning.

Bevaringsværdige bygninger rives ned og erstattes af monotone bygninger… osv. Visioner for kvarteret såsom trafikdæmpning, cykelstier, legepladser, fredeliggørelse af Vesterbro Torv har sagsbehandlingstider langt ud i det uvisse, mens vi slås med vejspærringer fra byggerier.

Velformulerede læserbreve dukker op, når borgerne opdager, at den næste byggesag rammer dem! Og her har bygherrerne let spil. Når borgerne vågner op, er løbet som regel kørt. Fællesrådenes indsigelser er arkiveret og har tjent deres formål. Når først der bygges, tildeler Teknik og Miljø tilsyneladende dispensationer med løs hånd, og de sagesløse berørte borgere kan intet gøre.

Jeg fratræder derfor min formandspost, da det er mentalt hårdt at være et demokratisk gidsel.

Senest har jeg erfaret, at investorerne har kastet sig over Højen i Højbjerg – bakken ovenfor væddeløbsbanen, hvor beboerne mødes på en grøn oase med en fantastisk udsigt. Attraktive adresser synes at være den overordnende byplanlægnings præmis. Flere fællesråd i forstæderne har faktisk ønsket nybyggeri for at holde gang i butikker og busser – men det er meget mindre lukrativt for investorer.

Politikerne burde indse, at Aarhus kan kræve unikt og kreativt byggeri, som forskønner hele kommunen. Aarhus kan for tiden bestemme prisen for at få lov til at bygge – og det skal udnyttes til at bevare byens DNA. Derfor er der brug for, at alle byens borgere vågner op, holder sig orienteret og protesterer, når byfortætningen ødelægger vores by. Lige nu er byplanlægningen præget af angreb, som rammer enkeltpersoner, men på sigt kan vi alle blive tabere, fordi byen er forvandlet til slum.

Ære være pæretræet i Grønnegade, som i 30 år har været min blomstrende forårsbebuder. Og må 1100 boliger (Folkeparken) ved væddeløbsbanen, som ødelægger et stykke unik natur i byen, få byen til at vågne op!

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Omdiskuteret plejecenter skal forblive privat: Aarhus Kommune vil give firma flere år som boss i Bøgeskovhus

Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce