Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Den værste forbrydelse

Sagen om Britta Nielsen tog mandag en tragikomisk drejning, da forsvarsadvokaten argumenterede for, at kontrollen i Socialstyrelsen var for dårlig, og at straffen for Britta Nielsens tyveri af 117 millioner kroner derfor burde sættes ned. Med andre ord, så kan man ikke forvente, at en borger overholder loven, hvis ikke vi kontrollerer deres færden.

Tanken er naturligvis grotesk, men at argumentet overhovedet kan fremføres med bare et minimum af seriøsitet, afslører, at der er noget helt galt med den måde, vi har indrettet vores samfund på. Vi har vænnet os til så massiv kontrol af vores arbejde, at vi føler os utrygge, hvis vi ikke har dokumenteret alt, hvad vi gør. Undersøgelser viser, at for eksempel sygeplejersker bruger ned til en femtedel af deres tid sammen med patienterne, og langt størstedelen af deres reelle arbejdstid går med at udfylde skemaer og deltagelse i formålsløse møder.

Derfor vil Mette Frederiksens 1000 nye sygeplejersker heller ikke betyde ret meget i det store hele, så længe vi misbruger deres tid i et system, der er mere optaget af at dokumentere, at alt er gået rigtigt for sig, end af at der er tid til patienten.

Hvor Brittas forbrydelse handler om grådighed, så handler den forbrydelse, vi hver dag udsætter læger, sygeplejersker og terapeuter for i den offentlige sektor, om mistillid. En dyb og inderlig mistillid til, at folk kan løse den opgave, som de er uddannet til. Et faktum, der kan virke paradoksalt i Danmark, der normalt kendes som verdens mest tillidsfulde samfund.

Hvis vi måler i kroner og ører, så løber udgifterne til formålsløst papirarbejde og overflødige møder op i milliarder. Men ser vi nogle få år ud i fremtiden, så kommer vi til at mangle tusindvis af læger og sygeplejersker til at tage sig af et væsentligt større antal ældre. Mennesker, som ganske enkelt ikke kan få en ordentlig hjælp, hvis vi fortsætter med at basere vores sundhedssektor på mistillid og bruge vores ressourcer på kontrol.

Spørgsmålet bliver så, hvilken forbrydelse, der er den værste …

Annonce
Illustration: Jens Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Byrådet skal gøre det meget nemmere at være bilist i Aarhus

På mange punkter er jeg enig med Ole Christiansen (der skrev læserbrevet ”Byrådet må gøre det mere besværligt at være bilist i midtbyen” lørdag 15. februar, red.): Biler, der holder stille, forurener meget – men det gør de selvsamme biler også, når de holder i kø, og det sker hver morgen, og ligeså om eftermiddagen, fordi vores infrastruktur ikke er god nok på vores indfaldsveje og i den indre by. Jeg prøvede det selv forleden dag ved Nørreport-krydset. Jeg var så uheldig, at der skulle passere tre letbanetog, og det tog tre minutter og 25 sekunder. Det var over grænsen på tre minutter, som man mener, er maks.-grænsen for, hvor lang tid man må have sin bil til at gå i tomgang. Den grænse kunne nemt sættes ned til et minut, undtagen hvis man holder for rødt lys eller venter på letbanen. Vedr. CO2-forurening er jeg enig med Ole Christiansen i, at det skal vi gøre noget ved, men det løser sig selv, når vores bilpark kommer over på el. Vores dieselbusser skal fra 2027 være udskiftet til elbusser. Og kommunens egen bilpark kommer også over på el. Om road-pricing er en god ide, er jeg ikke sikker på, men derimod skal vi have lavet store parkeringsanlæg ved vores indfaldsveje, hvorfra der skal køre shuttle-busser ind til indre by. Det ville få mange biler ud af byen. Og så skal vi gøre det gratis for pensionister at køre med bus mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og igen efter kl. 18.00 og til midnat, det vil også få rigtig mange biler ud af byen og give ledige p-pladser. At vi skal gøre det besværligt at være bilist, er jeg ikke enig i, det er en forkert vej at gå, nej, vi skal have vores infrastruktur til at fungere, meget bedre end den gør i dag. Bl.a. med intelligent lysregulering, det vil kunne spare mange stop og meget tid. Vi skal også lave et passende antal parkeringspladser, når vi bygger nyt, også i midtbyen. Vi mangler parkeringspladser i Aarhus, og der skal ved enhver given lejlighed skabes flere parkeringspladser, også til elbiler. Hvis man tror, at bilen er på vej ud som transportmiddel, skal man formentlig revidere sin opfattelse. Privatbilen er kommet for at blive. Men vi skal derimod tænke ny tanker, og det skal vi, i særdeleshed når vi taler kollektiv trafik. Vi skal have el-busser og BRT-busser, vi skal stoppe med flere letbanetog, de er alt for dyre og kan ikke håndteres i indre by. Vi skal gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik, men det kræver, at der er busser til rådighed i hele kommunen. At nedlægge busruter, som man gør i øjeblikket, er det samme som at sige: ”I bliver nødt til at tage jeres private bil for at komme på arbejde eller komme ind til byen. Busruten er desværre nedlagt”. Og de mange busruter, der er nedlagt, er for at finansiere letbanen – det er en forkert vej at gå. Vi skal også opfordre alle til at stoppe deres bil, når de holder stille, det gælder også taxier, lastbiler, entreprenørmaskiner med flere, der vil kunne spares meget CO2-udslip i indre by, ja, i hele Danmark, ved at slukke bilmotorerne.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Annonce