Annonce
Debat

Læserbrev: Det er livsnødvendigt at fejle - vil du være med?

fejlfejleskolelær at fejle nex

Forestil dig, at du har lavet en fejl, dine hænder bliver helt klamme, og du kan mærke varmen i dine kinder. Du får den der helt specielle følelse af irritation, ja, du bliver nærmest rastløs. Hvorfor kunne du ikke bare have handlet anderledes?

Men var den fejl virkelig så slem? Eller er det bare, fordi du er så vant til, at en fejl skal gøre ondt?

Vi er en gruppe på fire piger fra Aarhus, der har valgt at sætte fokus på, at det skal være positivt at fejle. Vi mener, at man i folkeskolen bliver frarøvet sin kreativitet, fordi man dér bliver skolet til, at alt skal være perfekt. Man bliver indbildt, at man skal passe ind i forudbestemte, firkantede kasser, og derfor fortæller vi os selv, at det skal gøre ondt at lave en fejl. Man glemmer alt for tit, at det er menneskeligt at fejle, og at alle fejler.

Faktisk mener vi, at det er livsnødvendigt at fejle. Fejl er en vigtig del af vores opvækst. Vi hører alt for tit, at man lærer af sine fejl, og man kan godt blive træt af at høre det og mene, at det er lidt kliché, men det gør det ikke mindre sandt.

Frygten for at fejle starter for mange allerede i folkeskolen, og derfor er vi nødt til at begynde dér. Vi skal starte med vores karaktersystem, for det er dér sammenligningen mellem elever sker, og det starter en evig konkurrence og en intens stræben efter at være perfekt og fejlfri. Men det ér opbyggeligt at fejle, så det er nødvendigt, at vi lærer at acceptere vores fejl, da de fejl, vi laver, er med til at danne os som mennesker.

Derfor mener vi, at man burde fjerne alle karakterer i folkeskolen. Som et minimum burde man lade være med at give karakterer for enkelte opgaver og udelukkende give standpunktskarakterer og karakterer for afgangsprøverne.

I stedet for vil vi gerne have, at alle elever får en mundtlig eller skriftlig udtalelse for deres enkelte opgaver, da tal ikke kan fortælle dig, hvad du skal gøre bedre til næste gang.

Vi har lavet en kampagne og er i fuld gang med at designe plakater og klistermærker. Vi har også startet en Facebook- og Instagram-profil, hvor vi kan findes på @fejlbare. Derudover ønsker vi at skrive og designe en challenge-bog, hvor man bliver udfordret til at overskride sine grænser ved at lave en fejl og tage chancer.

Man skal ikke stræbe efter at være perfekt, men blot gøre sit bedste.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce