Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Det grønne skal tage byen tilbage

Kommunen forsøger at kompensere for fældning af gamle træer, ved at plante nye træer længere fra bymidten, men denne strategi udvikler ikke byrummene.

Billeder fra byarkivet i Aarhus fortæller historien om, at der gennem mere end 100 år er forsvundet mange store træer fra Aarhus midtby, fra alléerne, torvene, pladserne og gamle grunde. Træerne er blevet fravalgt, som følge af at der skulle være plads til bilerne, men også gamle grønninger er erstattet af udfyldningsbyggeri med høje udnyttelsesgrader. I Alternativet er vi optaget af, at træerne og det grønne skal have en tydeligere stemme i det blandede kor, som bymiljøet udtrykker.

Vi skal skabe flere grønne flader i byen i form af grønne facader, pladser, tårne, byporte og grønne kiler. Aarhus skal være grøn. Det grønne nærvær skal kunne mærkes. Begrønningen af Aarhus skal igen tilbage på arenaen. Den skal sætte sit præg på midtbyen. Så der dannes en human ramme om de meningsfulde byrum, for mennesker, med plads til samtale, erindringer, leg og velvære.

Vi skal plante flere træer, vi skal værne om dem og sørge for, de bliver gamle. Træer erstatter ved deres ånde CO2 med ilt, flytter fokus fra bilernes fortravlede atmosfære til menneskeligt nærvær. De optager nedbør, og sammen med de grønne arealer giver de en mere nænsom afstrømning af regnvand til åer, bække og søer, og så skærmer de bymiljøet mod vinden og regulerer luftens temperatur og fugtighed.

Træerne skal vi passe på. Det har Aarhus Kommune erklæret i et skrift ”Pas på træerne i Aarhus”(Aarhus kommune 2016). De store træer forsvinder snigende fra vores midtby. Ganske vist forsøger kommunen at plante nye træer ind imellem den stærkt voksende bygningsmasse, som sammen med arealer til parkering, adgangsveje og brandveje, overtager mere og mere af byen. Bygningerne giver udsigt for en lille del af borgerne, men fjerner udsigten for flere, de kaster skygge og skaber ubehagelige trækvinde for mennesker i byrummene.

Med de øgede udnyttelsesgrader for byggefelterne i midtbyen levnes der kun lidt plads til at plante træer. Facaderne står tæt på vejbanen, og selv om der plantes nye træer, tager de mange år om at vokse op og øge biodiversiteten. Det tager mange år, inden et træ udvikler sig til at være et monument i bybilledet. Vi må derfor ud over træer i stigende grad begrønne bygningsfacaderne, som det er gjort på Aarhus Rådhus og Aarhus Universitet.

Kommunen forsøger at kompensere for fældning af gamle træer, ved at plante nye træer længere fra bymidten, men denne strategi udvikler ikke byrummene. Problemet forstærkes af et højt trafikpres fra biler. Det kalder på nødvendigheden af at få bilerne ud af byen og erstatte transporten til og fra midtbyen med el-drevne busser, der kører med stor hyppighed.

Problemstillingen er ikke ny, men forandringer er træge. Træerne vokser ikke bare ind i himlen.

Som borger i byen håber vi, at du vil deltage i debatten og rejse din stemme over for Aarhus Byråd. Det gør du ved at lægge et godt ord ind for det grønne.

Illustration: Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Aarhus

Undrer du dig også? Hvorfor er der blå plastre på havneskulptur?

Aarhus

Corona-smitten går stadig den rigtige vej, men Aarhus er voldsomt overrepræsenteret i statistikken

Annonce