Annonce
Debat

Læserbrev: Dialog, Bering-Beder-vejen og Hovedgård-Hasselager-jernbanen

Illustration: Jens Nex

Fællesrådene i Aarhus Syd havde arrangeret et borgermøde 24. oktober med Aarhus Kommunes teknikere om, hvor langt man var kommet med vejprojektet Bering-Beder-vejen. 250 personer havde fundet vej til Grønløkke-hallen i Tranbjerg.

Kommunens folk forklarede, hvor langt man var nået i processen. Planlæggerne havde nu fået grønt lys fra Aarhus Byråd til at detailplanlægge denne linjeføring. Ekspropriationerne ville blive fortaget af de ramte ejendomme om cirka et år.

Efter gennemgangen af projektet kunne der stilles spørgsmål til eksperterne. Flere af spørgerne savnede dialog med kommunen. De havde indsendt flere spørgsmål til kommunen enten via brev eller e-mail, men havde ikke fået et eneste svar. Eksperterne svarede på mødet - i forbindelse med disse klager om envejskommunikation - at de ikke var så langt i processen endnu, at de kunne tage stilling til spørgsmålene. Så er det mindste, de kunne gøre fra kommunens side, at svare på henvendelserne fra disse borgere: "Tak for din henvendelse. Vi er ikke så langt i processen endnu, at vi kan svare på spørgsmålene, men vil vende tilbage, når vi har en afklaring. Med venlig hilsen." En spørger stillede spørgsmål til linjeføringen af jernbanen fra Hovedgård og til Hasselager. Denne nye jernbanestrækning vil krydse Bering-Beder-vejen, uanset hvilken af de tre planlagte linjeføringer i og omkring Solbjerg, man vælger. Her havde Aarhus Kommune selv smagt sin egen medicin, når de havde henvendt sig til Banedanmark for en afklaring - intet svar.

Banedanmark burde ellers have travlt. De skal inden årets udgang have svaret på de over 200 høringssvar, der kom ind efter VVM-undersøgelserne af denne nye jernbanestrækning. Desuden skal de have udarbejdet en rapport til Folketingets politikere, som danner baggrund for en stillingtagen i Folketinget til, hvilken af de tre linjeføringer i eller omkring Solbjerg som de "anser for den bedste". Folketinget vil så i 2019 tage stilling til, om jernbanestrækningen overhovedet skal laves, og hvilken af de tre linjeføringer man vil gennemføre.

Nu vil det komme til at koste kassen i skattekroner, når og hvis der skal etableres en krydsning af Bering-Beder-vejen af denne jernbane. Indtil da er 41 familier i Solbjerg-området stavnsbundne til deres villa på denne strækning. Er de købt eller solgt?

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce