Annonce
Debat

Læserbrev: Dilettantisk ansvarsfralæggelse

Almaz Mengesha (LA), byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Foto: Axel Schütt

Det har været en dilettantisk opførsel at være vidne til Socialdemokraternes ansvarsfralæggelse for deres fejldisponerede og underfinansierede budget for 2018.

Dilettantisk, fordi vi først var vidne til Peder Udengaard (S) blamere sig på national radio med påstanden om, at det var regeringens skyld, at Aarhus Kommune traf beslutning om at basere sin økonomi på midler, de ikke var sat i udsigt. Ligeså dilettantisk har det været, at høre borgmesteren efterfølgende udtale, at det såmænd var en helt bevidst strategi, på trods af advarsler fra egne embedsmænd og Indenrigsministeriet, at de byggede deres budget med fugle, de ikke havde i hånden; Det var nemlig blot en strategi for at lægge maksimal pres på regeringen.

Nu rammer virkeligheden Socialdemokraterne, de 241 millioner udeblev, og de foreslår nu, at pengene skal findes ved at skære ned på en række kernevelfærdsområder. Mest går det udover magistratsområderne Sundhed og Omsorg, der står til at skulle spare 92 millioner, og Børn og Unge, der står til at skulle spare 85 millioner.

Mindst går det udover borgmesterens afdeling, der kun står til at skulle spare 8,6 millioner, ligesom Kulturforvaltningen kun skal spare 12 millioner.

Man har således valgt grønthøstermetoden og bedt alle forvaltninger om at spare forholdsmæssig deres andel af det samlede budget på 21 milliarder, i stedet for at bede direktørgruppen om at komme med forslag til besparelser, hvor der ikke skæres i kernevelfærden, og hvor der alene skal findes midler i de overflødighedshorn af kulturaktiviteter og administrationsomkostninger, kommunen har.

Nu er der så lagt et nyt og revideret spareforslag ud for Børn og Unge. Et forslag, som er diffust i sin formulering om: "Rammebesparelse på skoleområdet". Konkret betyder det, at man vil fjerne 0,3 procent af alle skolens midler, så alle skolebørn rammes på deres lejrskole eller madordninger. Herudover indgår takststigninger på daginstitutionsområdet. I virkeligheden er der tale om en skjult skat for de forældre, der benytter sig af dagtilbuddene.

Jeg kan ikke acceptere, at borgmesterens fejldispositioner øger skatten for den enkelte århusianer og forringer forholdene for vores ældre, handicappede og børn.

Jeg vil gerne tage ansvar for at få Aarhus Kommunes økonomi på ret køl igen. Jeg tror på, at vi kan hente besparelserne med en slankere og mere effektiv administration, med mindre bureaukrati og en højere grad af udlicitering. De greb, mener jeg, danner et vigtigt fundament for at få Aarhus Kommunes økonomi tilbage på sporet igen. Jeg vil derfor i de kommende forhandlingerne argumentere insisterende for at spare på kulturmidlerne, forbruget af eksterne konsulenter, mindske administration og udlicitere konkurrenceegnede opgaver, fremfor at fjerne midler fra kernevelfærden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Millionindsprøjtning til århusianske daginstitutioner: 75 pædagoger kan ansættes

Læserbrev

Læserbrev: Byrådet skal gøre det meget nemmere at være bilist i Aarhus

På mange punkter er jeg enig med Ole Christiansen (der skrev læserbrevet ”Byrådet må gøre det mere besværligt at være bilist i midtbyen” lørdag 15. februar, red.): Biler, der holder stille, forurener meget – men det gør de selvsamme biler også, når de holder i kø, og det sker hver morgen, og ligeså om eftermiddagen, fordi vores infrastruktur ikke er god nok på vores indfaldsveje og i den indre by. Jeg prøvede det selv forleden dag ved Nørreport-krydset. Jeg var så uheldig, at der skulle passere tre letbanetog, og det tog tre minutter og 25 sekunder. Det var over grænsen på tre minutter, som man mener, er maks.-grænsen for, hvor lang tid man må have sin bil til at gå i tomgang. Den grænse kunne nemt sættes ned til et minut, undtagen hvis man holder for rødt lys eller venter på letbanen. Vedr. CO2-forurening er jeg enig med Ole Christiansen i, at det skal vi gøre noget ved, men det løser sig selv, når vores bilpark kommer over på el. Vores dieselbusser skal fra 2027 være udskiftet til elbusser. Og kommunens egen bilpark kommer også over på el. Om road-pricing er en god ide, er jeg ikke sikker på, men derimod skal vi have lavet store parkeringsanlæg ved vores indfaldsveje, hvorfra der skal køre shuttle-busser ind til indre by. Det ville få mange biler ud af byen. Og så skal vi gøre det gratis for pensionister at køre med bus mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og igen efter kl. 18.00 og til midnat, det vil også få rigtig mange biler ud af byen og give ledige p-pladser. At vi skal gøre det besværligt at være bilist, er jeg ikke enig i, det er en forkert vej at gå, nej, vi skal have vores infrastruktur til at fungere, meget bedre end den gør i dag. Bl.a. med intelligent lysregulering, det vil kunne spare mange stop og meget tid. Vi skal også lave et passende antal parkeringspladser, når vi bygger nyt, også i midtbyen. Vi mangler parkeringspladser i Aarhus, og der skal ved enhver given lejlighed skabes flere parkeringspladser, også til elbiler. Hvis man tror, at bilen er på vej ud som transportmiddel, skal man formentlig revidere sin opfattelse. Privatbilen er kommet for at blive. Men vi skal derimod tænke ny tanker, og det skal vi, i særdeleshed når vi taler kollektiv trafik. Vi skal have el-busser og BRT-busser, vi skal stoppe med flere letbanetog, de er alt for dyre og kan ikke håndteres i indre by. Vi skal gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik, men det kræver, at der er busser til rådighed i hele kommunen. At nedlægge busruter, som man gør i øjeblikket, er det samme som at sige: ”I bliver nødt til at tage jeres private bil for at komme på arbejde eller komme ind til byen. Busruten er desværre nedlagt”. Og de mange busruter, der er nedlagt, er for at finansiere letbanen – det er en forkert vej at gå. Vi skal også opfordre alle til at stoppe deres bil, når de holder stille, det gælder også taxier, lastbiler, entreprenørmaskiner med flere, der vil kunne spares meget CO2-udslip i indre by, ja, i hele Danmark, ved at slukke bilmotorerne.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Aarhus

'Daniel fra Rigspolitiet' ville hjælpe 59-årig med banklån: Men den hoppede offeret ikke på

Annonce