Annonce
Læserbrev

Læserbrev: En kæmpe tak til alle vores frivillige kræfter

Ja, uden at sige for meget, kan man roligt sige, at Danmark ville være et helt andet land, hvis vi ikke havde alle de frivillige.

Der er rigtig mange ting i vores samfund og i vores hverdag, som bliver kvalificeret og i mange tilfælde kun fungerer, fordi der er mennesker, der engagerer sig i frivilligt arbejde. Mennesker, der brænder for et område eller en sag, og som spreder energi og skaber muligheder, hvor de er.

I Skanderborg Kommune er vi så heldige at have masser af frivillige kræfter på mange, mange forskellige områder.

Forleden holdt byrådet nytårskur for den del af vores frivillige, der er medlemmer af brugerbestyrelser, råd og nævn. Nytårskuren er ment som tak for den enorme indsats, de frivillige gør for det store fællesskab. En indsats, der mærkes i hvert eneste hjørne af vores kommune på skoleområdet, dagtilbudsområdet, integrationsområdet, idrætsområdet og mange andre områder.

Vores frivillige i brugerbestyrelserne bidrager til at sikre kommunale tilbud af høj kvalitet. Det gælder eksempelvis, når vores skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser understøtter den lokale ledelse i at skabe tilbud af høj kvalitet, der er afstemt med de lokale ønsker.

Vores frivillige i bestyrelserne er også - sammen med de frivillige i råd og nævn - vigtige samarbejdsparter for os politikere, når de engagerer sig i debatten, møder op til udvalgsmøder og dialogmøder og i det hele taget bringer informationer og synspunkter frem til det politiske niveau. Byrådet har nemlig brug for inputs både om de kommunale tilbud snævert set, men også om samfundsforhold i bredere forstand, som når vi eksempelvis får indspark fra Integrationsrådet, Ungdomsrådet og Idrætsrådet. De frivilliges indsatser med disse opgaver er enormt vigtige, og derfor skal der takkes!

Ud over de frivillige i bestyrelser, råd og nævn, har vi mange andre frivillige i Skanderborg Kommune, der også fortjener en stor hånd. Det drejer sig om alle dem, der sikrer, at vi har et aktivt frivilligheds-, idræts-og foreningsliv – ikke kun i ord, men også i handling.

Håndboldtræneren, der står på banen den ene aften efter den anden; gymnastiktræneren, der ikke kun selv har hold, men også tager aktiv del i at oplære næste generation af frivillige; den kulturinteresserede, som skaber liv og aktivitet i vores kulturhuse; og besøgsvennen, der gør en stor forskel for medborgere på ældre- og socialområdet. Alle er de uundværlige!

Ja, uden at sige for meget, kan man roligt sige, at Danmark ville være et helt andet land, hvis vi ikke havde alle de frivillige. Så send dem en kærlig tanke. De er en kæmpe fejring værd – hver og en!

Annonce
Anne Heeager og Tage Nielsen, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre i Skanderborg Kommune. Pressefotos
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Millionindsprøjtning til århusianske daginstitutioner: 75 pædagoger kan ansættes

Læserbrev

Læserbrev: Byrådet skal gøre det meget nemmere at være bilist i Aarhus

På mange punkter er jeg enig med Ole Christiansen (der skrev læserbrevet ”Byrådet må gøre det mere besværligt at være bilist i midtbyen” lørdag 15. februar, red.): Biler, der holder stille, forurener meget – men det gør de selvsamme biler også, når de holder i kø, og det sker hver morgen, og ligeså om eftermiddagen, fordi vores infrastruktur ikke er god nok på vores indfaldsveje og i den indre by. Jeg prøvede det selv forleden dag ved Nørreport-krydset. Jeg var så uheldig, at der skulle passere tre letbanetog, og det tog tre minutter og 25 sekunder. Det var over grænsen på tre minutter, som man mener, er maks.-grænsen for, hvor lang tid man må have sin bil til at gå i tomgang. Den grænse kunne nemt sættes ned til et minut, undtagen hvis man holder for rødt lys eller venter på letbanen. Vedr. CO2-forurening er jeg enig med Ole Christiansen i, at det skal vi gøre noget ved, men det løser sig selv, når vores bilpark kommer over på el. Vores dieselbusser skal fra 2027 være udskiftet til elbusser. Og kommunens egen bilpark kommer også over på el. Om road-pricing er en god ide, er jeg ikke sikker på, men derimod skal vi have lavet store parkeringsanlæg ved vores indfaldsveje, hvorfra der skal køre shuttle-busser ind til indre by. Det ville få mange biler ud af byen. Og så skal vi gøre det gratis for pensionister at køre med bus mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og igen efter kl. 18.00 og til midnat, det vil også få rigtig mange biler ud af byen og give ledige p-pladser. At vi skal gøre det besværligt at være bilist, er jeg ikke enig i, det er en forkert vej at gå, nej, vi skal have vores infrastruktur til at fungere, meget bedre end den gør i dag. Bl.a. med intelligent lysregulering, det vil kunne spare mange stop og meget tid. Vi skal også lave et passende antal parkeringspladser, når vi bygger nyt, også i midtbyen. Vi mangler parkeringspladser i Aarhus, og der skal ved enhver given lejlighed skabes flere parkeringspladser, også til elbiler. Hvis man tror, at bilen er på vej ud som transportmiddel, skal man formentlig revidere sin opfattelse. Privatbilen er kommet for at blive. Men vi skal derimod tænke ny tanker, og det skal vi, i særdeleshed når vi taler kollektiv trafik. Vi skal have el-busser og BRT-busser, vi skal stoppe med flere letbanetog, de er alt for dyre og kan ikke håndteres i indre by. Vi skal gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik, men det kræver, at der er busser til rådighed i hele kommunen. At nedlægge busruter, som man gør i øjeblikket, er det samme som at sige: ”I bliver nødt til at tage jeres private bil for at komme på arbejde eller komme ind til byen. Busruten er desværre nedlagt”. Og de mange busruter, der er nedlagt, er for at finansiere letbanen – det er en forkert vej at gå. Vi skal også opfordre alle til at stoppe deres bil, når de holder stille, det gælder også taxier, lastbiler, entreprenørmaskiner med flere, der vil kunne spares meget CO2-udslip i indre by, ja, i hele Danmark, ved at slukke bilmotorerne.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Aarhus

'Daniel fra Rigspolitiet' ville hjælpe 59-årig med banklån: Men den hoppede offeret ikke på

Annonce