Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Er lokalplaner i Aarhus det papir værd de er skrevet på?

Giv os tilliden til by-demokratiet tilbage, og lad den sunde fornuft bestemme.

Annonce

Som det er de fleste bekendt, er formålet med en lokalplan at fastlægge bindende bestemmelser for, hvordan ejere, lejere og brugere må anvende og udforme ejendomme og udendørsarealer i det område, lokalplanen omfatter. Det er derfor helt naturligt, at folk kigger i lokalplaner for det område, de ønsker at bosætte sig i, inden de flytter til området. Lokalplanen giver en tryghed og en forventning om, hvordan udviklingen for et givet område forventes at være. Og sådan bør det være.

I Aarhus Kommuneplan 2017 nævnes der, at kommuneplanen og lokalplaner kan ændres, hvis der opstår en mulighed, der giver anledning for tilladelse til at overskride fastlagte rammer, såfremt et byggeri giver Aarhus noget helt særligt tilbage. Man ønsker dermed at være fleksible mht. rammerne i kommuneplanen for ikke at bremse en positiv mulighed.

I Viby, mere præcist i kilen mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej, der i dag er en del af et historisk villakvarter fra 1920'erne, er otte matrikler opkøbt af en 'developer' (byudvikler, red.), der har søgt om byggetilladelse til højt etagebyggeri. De otte grunde er beliggende i et område, der både i Kommuneplan 2017 og den gældende lokalplan er beskrevet som et boligområde til tæt/lav byggeri på halvanden etage (8,5 meter). Den nævnte developer har et ønske om at bygge betydeligt højere. Egentlig er 'developer' vel lidt misvisende i denne sammenhæng, da der her nærmere er tale om et ønske om afvikling end om udvikling?

Som almindelig borger i Aarhus kan det være særdeles vanskeligt at få øje på den særlige kvalitet og værdi for byen, et sådant byggeri kan give. Såfremt Aarhus Kommune giver tilladelse til at bygge højt, vil byggeriet give anledning til udtalte indbliksgener og skygge i haver på nabogrunde. Privatliv og ugenerethed vil være en saga blot, og kvarterets kulturhistoriske værdier vil blive kraftigt forstyrret.

Den eneste gevinst ved højt byggeri i dette område er tykkelsen af en developers tegnebog - og bedre vækstbetingelse for mosset i de mørke haver. Det kan da ikke være rigtigt, at der overvejes at give tilladelse til højt byggeri i dette område, hvilket er imod nuværende kommuneplan, lokalplan og Aarhus Kommunes højhuspolitik, blot for at tækkes en developer på bekostning af områdets nuværende beboere?

Politikere i Aarhus: Ja, det er os borgere, der har stemt jer ind i byrådet, men det giver jer ikke carte blanche til at ødelægge Aarhus. Giv os tilliden til by-demokratiet tilbage, og lad den sunde fornuft bestemme. Tak.

Illustration: Jens Nex
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce