Annonce
Læserbrev

Læserbrev: EU skal stoppe tortur-transport af vores dyr

Annonce

Jeg blev i sidste uge, den 19. september, valgt som næstformand for Europa-Parlamentets dyrevelfærdsgruppe. Den position vil jeg bruge til at bekæmpe de hundredetusinder af alt for lange dyretransporter på europæiske landeveje.

I 2015 transporterede man inden for EU’s grænser knap 1,5 milliarder levende dyr. Mere end hver tredje transport med en rejsetid på over otte timer. Særligt eksport af dyr til lande udenfor for EU’s grænser er problematiske. Kvæg, svin og får som i dagevis transporteres under grusomme forhold - for en alt for stor andel med døden til følge. Foruden at dyrene sjældent får nok foder og væske, presses de så tæt sammen, at flere tvinges til at stå eller ligge i unaturlige og smertefulde stillinger. Det medfører også voldsomme temperaturstigninger, så dyrene må kæmpe for overhovedet at kunne trække vejret. Det er ren og skær tortur.

Ikke overraskende udgav den europæiske sammenslutning af dyrlægeforeninger, FVE, i 2016 en rapport, der i høj grad rettede kritik mod de lange dyretransporter. Som det også står mig klart, påpeges det i rapporten, at vi på trods af forbedringer på ingen måde er nået langt nok i kampen for bedre dyrevelfærd. Slet ikke på transportområdet. Det er altafgørende, at vi formår at behandle vores dyr med respekt. Alt andet er skammeligt.

Tiden til handling har været inde længe, og som næstformand for Europa-Parlamentets dyrevelfærdsgruppe vil jeg gøre alt for, at vi går fra et system præget af tortur, til ét hvor dyrevelfærd tages alvorligt. Et vigtigt første skridt i den retning bliver at ulovliggøre transporter, hvor der køres mere end otte timer uden stop. Dertil bør vi i højere grad overgå til kødtransport i stedet for transport af levende dyr. Det er det mest humane, og det første skridt i den rigtige retning.

Niels Fuglsang. ©. Lars Aarø. Fokus
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Østergaards farvel til politik overrasker ikke bagland: - Men en bevægende dag

Annonce