Annonce
Debat

Læserbrev: Fingrene væk fra Vestre Skoles overbygning

Vi forstår ikke forslaget om at flytte 7. - 9.-klasse fra Vestre Skole til Kattegatskolen sammen med Ørum Skoles overbygning. Vestre Skole er den bedste skole i Norddjurs Kommune. Vi har et godt sammenhold i overbygningen, som på Vestre Skole også omfatter 6. årgang! Vidste I det? Ved I overhovedet noget om de skoler, I vil ødelægge ved at splitte dem op?

Det er godt at have en skole, hvor man går fra 0. til 9. klasse, for lærerne kender os rigtigt godt, og vi er trygge her. Mange af os har yngre søskende her, så det bliver også besværligt for vores forældre, der skal komme på to skoler, der er vidt forskellige. Vi har venskabsklasser med de små klasser, så vi kan være gode forbilleder for de små elever, og vi har fælles emneuger, hvor vi er sammen på tværs af alle årgange.

Det er godt for både os store og de små elever, at vi er samlet. Flytter man os ned på Kattegat, vil det også få en negativ betydning for vores sidste skoleår, for hvordan skal vi kunne koncentrere os om at lære, hvis vi også skal forsøge at falde til et nyt sted? Hvordan skal det så gå med vores eksamener? Vi har dygtige lærere på Vestre Skole, som også har et godt samarbejde, og som interesserer sig for os, skal vi miste dem?

Når I vil lave én overbygningsskole, har I så tænkt på, at der er flere elever, som er flyttet væk fra andre, som har mobbet dem? Og hvis man får brug for at skifte skole, så er der faktisk kun privatskoler eller friskoler tilbage, for ellers skal man tage helt til Auning? Det er da ikke fair!

Og hvad med faglokaler til naturfagene og til de praktiske fag? Dem er der slet ikke nok af på Kattegatskolen, skal vi så alligevel cykle og gå imellem flere skoler, for at kunne få undervisning i for eksempel fysik/kemi? Og tænk på al den lange, dyre transport for rigtigt mange elever. Vi tror simpelthen ikke på, at I kan spare noget på denne her måde.

Hvad med, at I tager noget ansvar og lukker nogle flere af de mindste skoler helt ned? Hvorfor skal de store skoler udsultes for at holde liv i små? Vi vil have en god skole og de bedste muligheder for at komme videre i livet. Det får vi på Vestre! Så fingrene væk fra vores overbygning!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce