Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Flere penge til velfærd og investeringer i Norddjurs

Annonce

Vi skal i Norddjurs have vedtaget en ny plan- og udviklingsstrategi, som sætter retning og ramme for kommunens udvikling og lægger op til kommuneplanen, der skal revideres i 2021. Udkast til plan- og udviklingsstrategien blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 19. november 2019 og sendt i høring.

Strategien har indbygget FN's verdensmål om bæredygtighed. Den er overordnet ramme for fagudvalgenes politikker, planer mm. På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område er FN's verdensmål derfor også indarbejdet i den politik og de strategier, der aktuelt behandles.

Norddjurs Kommune er en moderne erhvervs- og produktionskommune. I plan- og udviklingsstrategien er de fire bybånd – i øst, syd, midt og vest - fremhævet som motor for udvikling i bosætning og erhverv med fokus på en god mobilitet. Bybåndene er nærmere beskrevet i strategien.

Norddjurs er også en stærk og innovativ erhvervs- og bosætningskommune med styrkepositionerne det grønne og det blå. En kommune, hvor vækst sker med afsæt i bæredygtig bosætning og erhverv.

Vi skal arbejde innovativt og målrettet for at udvikle vore byer og erhvervsliv. Nye borgere og et dynamisk erhvervsliv er nemlig forudsætningen for en stærk kommune. Det betyder samtidig, at vi skal investere i en aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, så flest mulige borgere er i job og uddannelse.

En aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er også i fokus i budgetaftalen for 2020-2023. Det skal gerne betyde flere indtægter i kommunekassen og dermed flere penge til både velfærd og investeringer.

Plan- og udviklingsstrategien fremhæver også, at udviklingen skal ske i partnerskaber med borgere, virksomheder, investorer, foreninger og andre. Der er nemlig ingen tvivl om, at bæredygtige partnerskaber er en vigtig del af vejen frem. Bæredygtige partnerskaber er også et led i den nye politik og de nye strategier på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, hvor dialogen og samarbejdet med arbejdsmarkedets parter har en central placering.

Vi skal udvikle Norddjurs sammen.

Else Søjmark, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Foto: Norddjurs Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Fundings analyse: Når Messerschmidt bliver forfremmet, skal du lægge mærke til disse tre ting

Annonce