Annonce
Debat

Læserbrev: Flere sygeplejersker skal give mere tid til nærvær

Daniel Toft Jakobsen (S), medlem af Socialdemokratiet, Løsning, valgt i Østjyllands Storkreds. Pressefoto

Et godt sundhedsvæsen handler naturligvis både om ventetider og antallet af operationer. Men det handler også om menneskelige relationer. Om at mennesker midt i en meget sårbar periode i deres liv møder dygtige læger og sygeplejersker, som har tid til at tale med dem og deres pårørende om behandlingsforløbet og lytte til deres bekymringer.

Desværre er netop den tid blevet en mangelvare mange steder på vores sygehuse, hvilket der er flere grunde til.

Presset på sundhedsvæsenet er steget meget de seneste år. Siden 2015 er der kommet over 50.000 flere patienter. En udvikling, der kun ser ud til at fortsætte, i takt med at vi bliver ældre. Desværre er sundhedspersonalet slet ikke vokset i samme tempo. Faktisk er antallet af sygeplejersker faldet en lille smule. Det betyder, at sygeplejerskerne skal løbe rigtig stærkt for at nå rundt til alle patienterne.

En anden grund er, at de ansatte i sundhedsvæsenet skal leve op til en masse dokumentationskrav, som ikke altid er lige hensigtsmæssige. Kravene kan måske give mening hver for sig, men ofte ender summen af krav med at stjæle tiden fra den direkte kontakt mellem patient og personale. Konsekvensen er, at relationerne kan drukne i papirarbejde.

For nogle år siden svarede hver anden hospitalsansatte sygeplejerske i en undersøgelse, at de har så travlt i hverdagen, at det går ud over patienternes sikkerhed. Det kan hverken ansatte eller patienter være tjent med.

Derfor har vi i Socialdemokratiet foreslået, at der skal ansættes 1.000 ekstra sygeplejersker i vores sundhedsvæsen. Det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden, men vi tror på, at det kan lykkes ved blandt andet at uddanne flere nye sygeplejersker og forbedre arbejdsvilkårene i faget. Vi har også sagt, at det skal være slut med unødvendige dokumentationskrav. Mere tillid til de ansatte skal frigøre mere tid til kontakten med patienterne.

Endelig er det vores mål, at alle, der er indlagt i længerevarende forløb, senest fra år 2020 får deres egen, patientansvarlige læge eller sygeplejerske. Den menneskelige relation til patienten risikerer nemlig at forsvinde, hvis man møder et nyt ansigt hver dag og ikke ved, hvem man skal tale med, hvis man har spørgsmål.

Det er naturligvis ikke gratis at styrke relationerne i sundhedsvæsenet. Men vi er parate til at prioritere det, fordi vi tror, det er vigtigt. Så lad os give tid til relationerne i sundhedsvæsenet. For patienternes tryghed og de ansattes arbejdsglæde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce