Annonce
Debat

Læserbrev: Folkeskolen, hvor mennesker bliver til

Eva Borchorst Mejnertz (R), byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Pressefoto

I Stiften den 6. februar skriver Sebastian Thomassen, formand for Frit Forum Aarhus, at foreningen er godt tilfreds med det nye folkeskoleforlig. Med de kortere skoledage og den treårige læseindsats.

Radikale sad med ved forhandlingsbordet og har sat tydelige præg på aftalens udfald, hvilket udelades i indlægget. Radikale Venstre er og har altid været optagede af, hvordan vi kan give børn den bedste start på livet, uanset baggrund. Den danske folkeskole er fundamentet for vores fremtid og her, morgendagens ledere skabes - men vigtigst af alt her, hvor børn mødes, lærer og leger på tværs af deres sociale og kulturelle baggrund. Som Kresten Kold sagde: Det er her, mennesker bliver til.

Med folkeskolereformen i 2013 ville vi skabe bedre rammer for den åbne skole. Sikre børnene daglig bevægelse og personale og børn mulighed for at fordybe sig i emner uden for fagrækkerne i de understøttende timer. Kort sagt: Vi ville frihed, fleksibilitet og rammer, der gav muligheder. Nogle steder kom det til at fungere, andre steder slet ikke. Men Radikale er et parti med højt til loftet og plads til at blive klogere. Og vi lytter - til elever, personale og forældre.

Derfor er vi enormt glade for den aftalen. Skoledagen er blevet kortere, men der er stadig rum til en dag om ugen at henlægge undervisningen til andre lokaliteter. Der er sikret større frihed i tilrettelæggelsen på den enkelte skole. Med en ekstra time i billedkunst i 6. klasse er der sikret praktisk musisk undervisning på alle årgange. Ligesom historieundervisningen er styrket i 9., og fremmedsprogsundervisningen på mellemtrinnet.

Vi så gerne endnu større frihed til den enkelte skole, og at økonomien kom til at hænge bedre sammen. Vi så gerne de nationale test afskaffet - som minimum i indskolingen.

Sebastian Thomassen efterspørger et større fokus på indsatser mod ordblindhed. Netop dette (og også talblindhed) fik vi i Radikale Venstre i fornemt samspil med en række andre partier forhandlet penge til i budgetforliget 2018 i Aarhus. Han fremhæver også læseindsatsen. En sådan indsats afsattes der midler til i 2017 i Aarhus Kommune, da Radikale Venstre og Venstre stillede budgetforslag herom. Og gang på gang har vi sagt nej til, at børn skal starte tidligere i SFO og skole for at forbedre økonomien eller den danske Pisa-score.

Det er kerneradikal politik at ville løfte de elever, der kommer skidt fra start i folkeskolen. Og at tage udgangspunkt i, at læringsmiljøet skal være åbent og inkluderende - og give plads til fejltrin undervejs. Og det er kerneradikal politik at lytte til forskningen, som nu sætter en streg under, at der ikke er en positiv sammenhæng mellem antal timer og elevernes faglighed. Den nye folkeskoleaftale giver håb for fremtiden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce