Annonce
Læserbrev

Læserbrev: For udsat til sundhed

Hos Det Konservative Folkeparti er vi glade for Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik, der er mange gode tiltag, men vi vil ikke gå på kompromis med omsorgen for de allermest udsatte i samfundet.

I Aarhus Kommune er der kommet en ny sundhedspolitik, hvor der er fokus på eget ansvar for sundhed. Men der er borgere i vores kommune, hvor ansvaret for egen sundhed ikke er en prioritet, med manglende livskvalitet til følge. Det er de mennesker, som bliver betragtet som udsatte - dem, der bor på gaden.

Indtil nu kunne de få hjælp fra gadesygeplejerskerne, der opsøger kommunens udsatte borgere på gaden, hvor de har deres hverdag. Gadesygeplejerskerne er med til at skabe relationer, tryghed og forbedre den generelle sundhed hos dem, der normalt ikke vil søge hjælp ved det etablerede sundhedssystem. Men snart er det slut, for pengene, der var afsat i SATS-puljen, løber ud, og det har ikke været muligt at finde finansiering andet steds.

Opgaverne er ikke væk. Det er opgaver, som ingen rigtig bemærker, men som har en stor effekt for de mest udsatte i kommunen. Gadesygeplejerskerne hjælper mennesker på gaden, der oplever sig hørt og hjulpet, uden at de føler, de ligger nogen til last.

Derfor vil vores udsatte borgere nu skulle søge hjælp ved egen læge eller på hospitalet. Hjælp, de oftest søger alt for sent. De vil ikke længere blive mødt i øjenhøjde på gaden af nogen, der kender til dem og deres historie.

For Konservative er det vigtigt, at også denne gruppe får mulighed for at fremme deres sundhed i fremtiden.

Hos Det Konservative Folkeparti er vi glade for Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik, der er mange gode tiltag, men vi vil ikke gå på kompromis med omsorgen for de allermest udsatte i samfundet. Vi vil fokusere på, hvordan vi får den gruppe af borgere med, som ikke selv har ressourcer til at søge den hjælp, som det er intentionen, at de kan forvente.

Annonce
Mette Skautrup (K), byrådsmedlem i Aarhus, politisk leder for Det Konservative Folkeparti, Aarhus, og Nicolaj Bang (K), regionsmedlem. Pressefotos
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Danmark

Kristian Jensen bliver analytiker hos Avisen Danmark: Som ex-minister kan jeg sige tingene mere direkte

Annonce