Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Forebyggelse af vold i familien kan redde liv

I sidste ende kan et langvarigt, voldeligt forhold ende i drab – og typisk drab, som vil kunne undgås, hvis vi sætter ind i tide.

FN's Verdensmål nr. 5 indebærer blandt andet, at vi skal eliminere alle former for vold mod piger og kvinder. Mandag 25. november var FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, og i den anledning er det essentielt, at vi som kommune ser på, hvordan vi bedst forebygger.

Der, hvor man har størst risiko for at blive slået ihjel, er, hvis man er kvinde og er gift med en mand. 300 af de 536 kvinder, der blev dræbt i Danmark mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Oftest er disse drab kulminationen på et langvarigt forhold med en voldelig mand.

Disse alarmerende kendsgerninger stammer fra et nyt, vidtgående drabsstudie, som kortlægger i alt 1.417 danske drab fordelt over de sidste 25 år. Den største enkeltstående drabstype er partnerdrab, og her er kvinderne de primære ofre. Typisk er det skilsmisse og jalousi, der ligger bag.

Disse drab kan forebygges, mener Lisbeth Jessen, direktør i organisationen Danner. Og i Radikale Venstre er vi ikke i tvivl. Vi kan gøre noget. Og det skal vi.

Derfor har vi stillet et byrådsforslag, som, vi mener, tager fat om roden af problemet: Vold i familien. Vi har fire konkrete forslag.

For det første skal vi, når en kvinde eller mand kommer på krisecenter, kontakte den voldsudøvende part med henblik på at tilbyde hjælp, så denne kan forandre sin adfærd og droppe sin strategi med at udøve kontrol og vold mod andre. Dette er f.eks. fast praksis i Norge.

For det andet foreslår vi, at Aarhus Kommune tilbyder gratis parterapi til par med konfliktfyldte forhold, herunder især børnefamilier. Det kan i sidste ende være med til at sørge for, at parrets konflikter bliver håndteret i tide og ikke når at eskalere til fysisk vold.

For det tredje bør kommunen afdække, hvordan man i andre kommuner eller andre lande arbejder med at få flere i civilsamfundet til at reagere, hvis de får kendskab til vold eller familier, hvor der er noget helt galt. Det er et stort tabu og kan virke grænseoverskridende at gribe ind, hvis en nabo eller et familiemedlem oplever fysisk og psykisk vold. Det skal vi tale om og arbejde med at lave om på.

Det sidste, vi foreslår, er, at Aarhus Kommune indgår en samarbejdsaftale med behandlingscentret Dialog mod Vold, som tilbyder behandling til familier og voldsudøvere. Vi skal stille garanti for, at familier og voldsudøvere fra Aarhus Kommune kan få behandling hos Dialog mod Vold med en maksimal ventetid på tre måneder. For øjeblikket er der en venteliste på halvandet til to år for de over 200 personer, der er skrevet op til behandlingsforløb. Det bliver vi nødt til at forbedre.

I Radikale Venstre mener vi, at Aarhus kan blive langt bedre til at forebygge vold i familien. Og det er helt essentielt, at vi sætter hårdt ind på at bekæmpe den, for i sidste ende kan et langvarigt, voldeligt forhold ende i drab – og typisk drab, som vil kunne undgås, hvis vi sætter ind i tide.

Annonce
Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, medlemmer af Aarhus Byråd for Radikale Venstre. Foto: Pressefoto og Axel Schütt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce