Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Frie grundskoler skal ikke kun være for rigmandsghettoens børn

At nedsætte koblingsprocenten vil i værste fald føre til øget forældrebetaling eller skolelukninger. Det vil afskære forældre muligheden for, at vælge en friskole.

Den socialdemokratiske regering vil skære cirka 300 millioner kroner på de danske fri- og privatskoler og kalder friskolerne ”overbetalte”. Med et sådant indgreb er man med til at amputere friskolelivet.

Folkeskolen tilgodeser median-eleven. Det betyder ikke, at det er en dårlig skole. Men det betyder, at det med sikkerhed ikke er en god skole for alle. Derfor er det vigtigt, at de frie grundskoler er et alternativ for alle børn – ikke kun for rigmandsghettoens børn. Ved at sænke koblingsprocenten, som Socialdemokratiet foreslår, skæres der i tilskuddet til fri – og privatskolerne, som kan betyde, at færre vil få råd til at vælge et alternativ til folkeskolen.

I Venstre har vi afsat midler til at styrke frie grundskolers specialundervisning og inklusionsbehov. Det gavner rigtig mange børn. At nedsætte koblingsprocenten vil i værste fald føre til øget forældrebetaling eller skolelukninger. Det vil afskære forældre muligheden for, at vælge en friskole.

Derfor er jeg fortrøstningsfuld over, at Konservative, DF, LA og Radikale er enige i, at vi skal fastholde koblingsprocenten og sikre støtten til de frie grundskoler. Socialdemokratiet har ikke opskriften på den gode skole. Derfor skal vi sammen skabe et flertal, der kan redde det frie skolevalg.

Annonce
Fatma Øktem (V), medlem af Folketinget, ligestillingsordfører for Venstre, Aarhus. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Annonce