Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Frit valg på plejehjemmene = bureaukrati og utryghed

Politikerne skal passe på med at følge en frit-valgs-ideologi, der passer bedre til dagligvarebranchen end ældreområdet.

Det kan lyde som en sympatisk tanke, at Aarhus Kommune giver plejehjemsbeboere et frit valg mellem, at det er plejehjemmets personale og et privat firma, der står for pleje og praktisk hjælp. Men det vil i virkeligheden skabe utryghed og et frit voksede bureaukrati.

Flere byrådspolitikere har i Århus Stiftstidende luftet muligheden for at give et frit valg, efter en pårørende stod frem i avisen, fordi han undrede sig over, at Aarhus Kommune ikke kunne bevilge hans mor privat rengøring på plejehjemmet. Artiklen pegede på, at ældre i eget hjem jo kan få privat hjemmehjælp.

Her er der imidlertid sjældent tale om ren rengøring. Aarhus Kommune kan visitere en borger til pleje og praktisk hjælp, og det kan udover rengøring for eksempel være hjælp til bad, klargøring af måltider og påsætning af støttestrømper, ligesom der altid vil foregå en observation af borgerens velbefindende. Der er altså tale om en samlet indsats, som både kan udføres af kommunen eller private plejefirmaer, og det er altid en fordel, hvis det er det samme personale, som kommer hos den enkelte, da det skaber et bedre overblik over borgerens situation, og hvordan den udvikler sig.

Frit valg af hjemmepleje kræver ressourcer til bureaukrati, fordi det kræver en præcis og løbende visitation af enkeltydelser, som skal afregnes, ligesom der skal ske en godkendelse og kontrol af de private firmaer. Dertil kommer, at kommunen må have et beredskab, der kan træde til, når private firmaer må give op, hvilket flere gange er sket. Det betyder så ekstra kommunale udgifter og utryghed hos de borgere, der mister deres sædvanlige hjælp.

Frit valg på plejehjemmene vil skabe endnu mere bureaukrati og utryghed. Og det er måske forklaringen på, at selv frit-valgs-glade regeringer ikke gennemførte lovgivning, der indførte ordningen her. Beboere på plejehjem kræver typisk væsentlig mere pleje og praktisk hjælp, end borgere som modtager hjemmehjælp. Det er jo netop derfor, at kommunen har visiteret dem til en plejehjemsplads, og der er ofte tale om borgere med demens.

Man kan for eksempel forestille sig det administrative maskineri, der skal i gang med at vurdere, visitere og afregne, blot fordi en pludselig situation udløser et akut behov for omfattende rengøring. Eller hvordan private firmaer næsten med garanti vil gå konkurs, fordi de kun har to-tre ældre borgere på hvert plejehjem og skal køre mellem dem, mens de får den samme afregning som plejehjemmene, hvor alle de øvrige borgere jo bor dør om dør. Og hvordan skal plejehjemspersonalet forholde sig, når der bliver råbt om hjælp fra en beboer, hvis pårørende har valgt et privat firma? Skal de ignorere vedkommende? Eller sende det private firma en regning?

Jo, politikerne skal passe på med at følge en frit-valgs-ideologi, der passer bedre til dagligvarebranchen end ældreområdet.

Annonce
Inge Jensen Pedersen, formand for FOA Århus. Pressefoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Alle tiders jul med pressefotograferne

Læserbrev

Parkering på fiskerihavnen. Er vi blot en stime gubbier i akvariet?

Det forekommer mig ret bizart, at to rådmænd offentligt diskuterer, hvem der mon er skyldig i den ene fejl efter den anden, samtidig med at vi borgere blot ser på cirkusset. Det var i ingens interesse, at parkeringsforholdene blev ændret på Fiskerihavnen. Men af en eller anden finurlig bureaukratisk grund ændrede man det uden argumentatorisk grund. Vi så det også med projekt Aarhus Folkepark, hvor der heldigvis blev oprettet borgergrupper mod indgriben i vores grønne områder. Burde det overhovedet være nødvendigt at oprette protestgrupper? Burde borgerdemokrati/-inddragelse ikke være en ren selvfølge? Heldigvis landede Lind Invest og Salling Fondene lidt ro på bølgen i akvariet. Men også her går det stærkt, og før vi fik set os om, hed projektet pludselig Kongelunden. Jo, demokratiets vej i akvariet vil ingen ende tage. Gubbierne svømmer konstant rundt og følger bare strømmen af fodringen fra oven. Det er, som om byrådets aktører i akvariet helt har glemt, at de er medaktører og skal varetage miljøet i vandet til gavn for alle. Det kunne være ønskeligt, at man lyttede noget mere til borgerne og stillede dem overfor flere valg, så det ganske enkelt var flertallet, der havde en sidste stemme, i forhold til om det skal være den ene eller den andens byudviklers forslag, der bliver realiseret i de forskellige enormt store projekter, der skal udvikle byen. Vi skal alle være her, og vi skal alle behandles med respekt.

Aarhus

Efter 15 timer: Stadig ingen spor af forældre til efterladte småbørn

Annonce