Annonce
Læserbrev

Læserbrev: FTL-havnen (Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen Aarhus) er for os alle

Alle aktørerne på FTL-havnen (Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen Aarhus, red.) har et berettiget ønske om, at vi sammen finder den bedste løsning. Derfor er dialog og gensidig forståelse for hinandens synspunkter vigtig.

Det kan aldrig blive udemokratisk at tage ud og lytte til de borgere, der har et problem. Hvis det er Trump-agtigt at lytte til borgerne, så tror jeg, at de fleste vil acceptere det. Jeg mener bestemt ikke, at man kan eller skal kaste sådanne beskyldninger i hovedet på hinanden (artikel i Århus Stiftstidende 12. december, red.). Det tjener ingen og slet ikke de borgere, som vi - i Venstre - ønsker at skabe de bedst mulige løsninger sammen med.

Når Bünyamin Simsek (teknikrådmand, red.) mødes af udmeldinger fra kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad om, at det er "Teknik og Miljø, der er myndighed på vejen og har ekspertisen på området", så er det helt naturligt og ganske forventeligt, at teknikrådmanden tager fat, når borgere er kommet i klemme.

Hvis vi som politikere ikke reagerer på sådanne udmeldinger/henvendelser, har vi efter min opfattelse misforstået demokratiets spilleregler, det vil lyde hult at tale om borgerinddragelse og medborgerskab. Demokrati er jo netop "folkets styre".

Alle aktørerne på FTL-havnen (Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen Aarhus, red.) har et berettiget ønske om, at vi sammen finder den bedste løsning. Derfor er dialog og gensidig forståelse for hinandens synspunkter vigtig.

På den korte bane er der nogle helt akutte opgaver, der skal løses. Jule- og nytårsdagene står foran os, og derfor har især erhvervslivet behov for, at der kommer en hurtig afklaring. Der skal sikres p-løsninger, der tilgodeser erhvervslivet og dets kunder. Men der skal også sikres en løsning, hvor alle aktører på vestsiden af FTL-havnen får de bedst mulige vilkår for at fortsætte deres virke.

Det er ikke nemt - men det er muligt. Lad os nu i fællesskab få løst opgaven. Teknikrådmand Bünyamin Simsek har helt klart signaleret, at han ønsker at skabe løsninger - også løsninger, der sikrer, at jule- og nytårshandelen kan fortsætte.

Annonce
Hans Skou (V), medlem af Aarhus Byråd, politisk ordfører for Venstre. Foto: Kim Haugaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Biografgængere undrer sig over manglende evakuering: Men det var helt efter bogen, forklarer centerchef

AGF

AGF gik mål-amok i Farum

Leder For abonnenter

Kloge ord om vanddragen: Vent med at flytte den

Vanddragen synger nu på sidste vers på Store Torv, efter at Aarhus Byråd onsdag besluttede, at den skal fjernes fra torvet og formentlig erstattes med noget andet kunst på stedet. Tilsyneladende har beslutningen bred opbakning i befolkningen - på en afstemning på stiften.dk forleden stemte 60 procent af deltagerne for, at den skal væk. Så det giver ikke nogen mening at diskutere længere, om den skal blive stående eller ej. Den sag er afgjort. Til gengæld giver det masser af mening at se fremad og diskutere, hvad der skal ske med torvet, når 'Torvenes Brøndsløjfe', som Vanddragen rettelig hedder, er væk. Den diskussion startede så småt på byrådsmødet, hvor et par klarsynede politikere hævede stemmen. SF's Jan Ravn Christensen manede til besindighed og advarede mod, at Vanddragen bliver fjernet over hals og hoved og efterlader et stort hul i torvets belægning, som derefter skal repareres for igen at blive brudt op, når en ny udsmykning er klar. Dér har han en vigtig pointe. Det vil være spild af penge at fjerne Vanddragen, før noget nyt er klar. DF's Knud N. Mathiesen har også en pointe i, at det er uværdigt og uhensigtsmæssigt at gemme dragen væk i et depot. Så han slår til lyd for, at der med det samme findes en ny placering, hvor kunstværket spiller bedre sammen med omgivelserne, end det var tilfældet på Store Torv. Og at private bygherrer kunne tænkes at ville sponsorere en flytning til et nyt område, hvor de har gang i noget byggeri, er vel heller ikke utænkeligt. Så lad os følge deres gode råd og få gang i en proces, som både handler om at give Store Torv en indretning og noget kunst eller udsmykning, som kan give mere liv på torvet, samt finder et nyt og bedre sted til Vanddragen. Lad os straks komme i gang med at diskutere det. Knud N. Mathiesen nævner selv Aarhus Ø, som et oplagt sted til Vanddragen, men ville det ikke bare blive samme historie dér, som det var på Store Torv: at vinden spreder vandet ud over et større område. Måske et kommende torv eller grønt område på Godsbane-området ville være mere velegnet?

Annonce