Annonce
Debat

Læserbrev: Hvordan får vi nu den lovpligtige vejledning og støtte?

Åbent brev til borgmester Jacob Bundsgaard:

Undertegnede henvender sig til dig på grund af de besparelser på BPA-området (handicaphjælperområdet, red.), der er vedtaget i Aarhus Byråd.

Jeg er svært spastisk lammet, 72 år og er stadig aktiv på BPA-området, idet jeg er én af brugerrepræsentanterne i BPA Arbejdsmiljø Aarhus (BPA.A.A.). Jeg var i sin tid med til at starte og arbejdede et par år på BPA-kontoret, som dengang hed Center for Hjælperordninger.

Jeg oplever det som paradoksalt, at netop i den kommune, hvor BPA-ordningen opstod i slutningen af 1970'erne, bliver det, som længe er betragtet som en kronjuvel, nu degraderet til en "lille hård sten". Der bliver mindre vejledning og mere kontrol fra kommunens side. Mit ærinde er at gøre opmærksom på, at vi BPA-brugere bliver ladt i stikken, og jeg vil blandt andet gerne have svar på, hvordan vi nu får den lovpligtige vejledning og støtte.

Personalet på BPA-kontoret blev for et par år siden beskåret fra fire til tre. Nu beskæres de med to ansatte mere, således at der kun er én til at betjene både kommende og nuværende handicaphjælpere samt brugere. Forklaring udbedes, tak!

Der er opbygget en hel unik viden omkring arbejdsmiljøet på dette specifikke område. Arbejdsmiljøet er meget specielt, fordi handicaphjælperen står alene med de fysiske og psykiske belastninger og ikke kan tilkalde hjælp som i hjemmeplejen eller på plejehjemmene. Sidst har vi set på hjælpernes arbejdsmiljø, når de skal yde hjælp i vores biler, hvor arbejdsstillingerne ofte er meget akavede. Kommunen har ifølge loven vejledningspligt - også i.f.t. BPA-brugeres mulighed for at sikre handicaphjælperes arbejdsmiljø. Derfor beder jeg dig svare mig på, hvem der efter 1. januar 2019 skal sikre os denne vejledning, når hverken magistraten eller sagsbehandlerne i BPA-teamet kan vejlede os på arbejdsmiljøområdet, og hvem skal videreføre de kurser, som forflytningskonsulenten og arbejdsmiljøkonsulenten står for?

Forflytningskonsulentens opgave har også været at tage ud i brugernes hjem og vejlede om brugen af nye hjælpemidler. Disse bliver jo bare afleveret ved døren med en skriftlig brugsanvisning, som ofte er svære at forstå for menigmand, og både hjælperen og brugeren kan komme grueligt galt afsted ved forkert brug med arbejdsskader til følge. Også arbejdsmiljøkonsulenten har jeg selv gjort brug af f.eks. ved gennemgang af en APV med mine hjælpere.

Jacob Bundsgaard, hvor skal jeg og andre BPA-brugere henvende os, hvis vi ikke har disse to konsulenter at trække på? Hvis du ikke kan give et konkret svar, håber jeg, at du/I vil overveje deres afskedigelser igen! En anden besparelse, som vil ramme os brugere meget voldsomt, er, at du/I vil fratage os tilskuddet til redaktøren af vores blad "Brugeren". Bladet er livsnerven i "Brugerklubben", hvorigennem vi får meget nødvendige oplysninger fra kommunen, BPA-teamet, politikerne, Brugerklubben, om nye hjælpemidler osv. At fratage os vores talerør nærmer sig censur, og det vil du da ikke stå bag, vel?

Til sidst vil jeg henlede din opmærksom på, at hvis bare fem brugere vælger at lade firmaer administrere deres BPA frem for selv at være arbejdsgivere, vil den budgetterede besparelse pga. det administrationsbeløb, som firmaerne skal have fra kommunen, forsvinde. Og med den tidligere omtalte manglende vejledning, vil jeg helt sikkert tage dette skridt.

Jacob Bundsgaard, det skulle gå så ufatteligt godt i Danmark, men hvem har egentlig glæde af det? Vi handicappede og andre minoritetsgrupper oplever kun forringelser. Kan du/I stå inde for den udvikling?

Annonce

Svar fra rådmand Kristian Würtz

(Borgmester Jacob Bundsgaard har bedt den ansvarlige på området, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz, svare, red.)

Kære Torben Vegener Hansen.

Tak for dit åbne brev om BPA-ordningen. Jeg tror, vi er mange, der er stolte over, at Aarhus var med til at søsætte handicaphjælperordningen, som den blev kaldt i sin tid, og jeg mener, vi fortsat kan ranke ryggen.

Jeg havde naturligvis gerne set, at vi ikke skulle røre ved budgettet. Men som du ved, har vi løbende en dialog med jer om, hvordan vi tilpasser fremtidens ordning bedst muligt under de givne vilkår.

Jeg er enig i, at der fortsat vil være behov for råd og vejledning. Den opgave bliver fremover løftet af rådgivere i Voksenhandicap, som er opmærksom på at sikre og udnytte den opbyggede viden. Desuden står Socialstyrelsen til rådighed med kvalificeret vejledning om arbejdsgiverrollen, og styrelsen tilbyder også relevante kurser til både BPA-brugere og virksomheder.

I forhold til brugerklubben ved jeg, den er båret af både kompetencer og et stærkt engagement. Så jeg håber, I fortsat vil udgive jeres blad, hvad enten det bliver på tryk eller online.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Drenge bliver ladt i stikken

Hverken stat eller region vil tage ansvaret og give hpv-vaccine til alle drengebørn, der er fyldt 12 år senest 1. juli 2019. De bliver ladt i stikken, og de får ikke den samme mulighed for vaccine som alle andre drenge og piger. I forbindelse med årets budget i Favrskov Kommune fremsatte Venstre derfor et forslag om at tilbyde hpv-vaccine til netop den gruppe drenge. Det ærgrer mig, at flertallet i byrådet ikke vil tage ansvaret og tilbyde denne lille gruppe af drenge de samme muligheder for vaccine som alle andre. En vaccine, der forebygger den smitsomme hpv-virus, der er årsag til flere kræftformer hos både mænd og kvinder. Argumenterne og årsagen til, at forslaget ikke er med, er åbenlys kassetænkning, hvor man fokuserer på, hvem der skal betale, i stedet for, hvad der er bedst for borgerne. Jeg er sikker på, at de familier, der vil tage imod dette tilbud, ikke bekymrer sig om, om det er stat, region eller kommune, der betaler. De vil prise sig lykkelige for at få tilbuddet om vaccinen. Det er for mig helt uforståeligt, at forslaget ikke har fundet vej og er med i budgettet. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Hvis forslaget ikke kommer med i det endelige budget efter høringsfasen, kommer det til at gå ud over en lille specifik gruppe af drenge. De kommer til at få højere risiko for at få den mest udbredte seksuelt overførte infektion. De udgør derfor en ekstra risiko for at give infektionen videre og efterfølgende udvikle hpv-relateret kræft og kønsvorter. Byrådet i Favrskov har alle muligheder for at sikre disse drenge samme sundhed og velfærd som alle andre. For mig er det lokalpolitik i den fineste form, at vi selv bestemmer lokalt, hvad der er sundhed og velfærd for vores borgere i Favrskov. Når hverken stat eller region vil tage ansvaret, så kan byrådet godt gøre det. Ved at lade denne lille gruppe af drenge i stikken er sundhed ikke for alle, men det afhænger af alder og økonomi. Det er ikke rimeligt. Jeg har fået flere reaktioner på Venstres forslag, og det, der står klarest i min hukommelse, er en mor, jeg har talt med. Hun har to drenge på hver sin side af skæringsdatoen 1. juli 2019. Hun kan sende sin ene dreng til en betalt vaccination og vide, at han er vaccineret mod kønsvorter og visse former for hpv-relaterede kræftformer senere i livet. Den anden dreng må hun lade blive hjemme. Hun har desværre ikke økonomi til at betale for vaccinationen til ham. Et forfærdeligt dilemma for en mor, der vil det bedste for sine børn. Det er en helt unik mulighed for byrådet i Favrskov for at vise ansvar og være forgangskommune og sikre alle drengene i Favrskov denne forebyggende vaccine, så der ikke er nogen, der senere i livet skal rammes af specifikke kræftformer. De ressourcestærke familier skal nok få deres børn vaccineret. Det er en skævvridning, hvis ikke vi kan hjælpe dem med færrest ressourcer. Sundhed skal være for alle, uanset køn, alder og økonomi. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

Annonce