Annonce
Østjylland

Læserbrev: Hvorfor overhovedet have et stort "velkomstcenter"?

Området ved Kalø Slotsruin. Foto: Jens Thaysen

Meget er blevet sagt og skrevet omkring et såkaldt velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge, men ... Hvorfor overhovedet have et stort "velkomstcenter"?

Danmarks to største nationalparker, i Thy og i Vadehavet, har prioriteret selve parken og dens natur højere og har brugt meget store dele af deres budget på at formidle og forbedre adgang og forståelse af naturen. Thy har bygget et lille ubemandet informationshus på omkring 100 m² i Vestervig og anvender et gammelt fiskeredskabshus på vel 50 m² fra omkring år 1900 i Stenbjerg, bemandet fire timer om dagen i sommerhalvåret. Vadehavet har bygget et brosystem ud til Vadehavet og har en gamle gård på Rømø, som ligger direkte ud til hovedfærdselsåren.

Så, hvor kommer ideen fra med et dyrt såkaldt velkomstcenter ved Kalø, i et fredet område, i stedet for at bruge kræfterne på at tage vare på naturen og de besøgendes naturoplevelser?

Hvorfor placere et velkomstcenter ved Kalø? For turisterne kommer jo hovedsageligt til Ebeltoft-området, hvorfra de spreder sig ud til sommerhusområder. De kommer ikke først til Kalø. Jo, der kommer mange til Kalø, men mit bud er, at langt de fleste besøgende er folk fra nærområdet og gengangere i løbet af året.

I august 2016 anslår nationalparken selv, at der er 150.000 besøgende om året i området. "Området" må inkludere ishus og kro samt "tirsdagstræffene"? Til sammenligning var der omkring 45.000 besøgende i Ebeltoft alene i efterårsferien, ifølge turistforeningen. Derfor skal et velkomstcenter naturligvis placeres i Ebeltoft, hvis vi overhovedet skal have et.

Placerer man et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin, invaderer man fredet område, beskyttet under bl.a. Natura 2000. Hele området blev fredet allerede i 1939. En fredning, som siger: " ... med bindende Virkning for mig og senere Ejere .... Arealer skal forblive henliggende i den nuværende Tilstand saaledes, at der til Eksempel ikke paa Arealerne maa opføres Bygninger eller i øvrigt anbringes eller indrettes noget, der kan gribe forstyrrende ind i det nuværende landskabelige Billede ..." Men nationalparkens bestyrelse vedtog den 11. december 2013, citat: " ... at der etableres et Velkomstcenter i tilknytning til parkeringsarealet ved Kalø Slotsruin inden for de gældende lokalplansmæssige rammer". Bestyrelsen sagde dengang, at de kunne holde sig indenfor eksisterende lokalplan 41, som både kunne rumme et besøgscenter og sekretariat. Så hvordan blev lokalplan 41 for lille for dele af bestyrelsen?

Hele beslutningsprocessen om et velkomstcenter er temmelig tågelagt, men man ser ifølge bestyrelsesmødereferaterne en tendens til at ophøje "vejledende svar med noter" til "vedtagelser". I slutningen af 2012 var "Destination Djursland" inviteret til at holde et oplæg, hvor de bl.a. beskrev deres viden om de gæster, der besøger Djursland og kom med anbefalinger vedrørende placering af et velkomstcenter i enten Ebeltoft eller på Kalø Gods. Altså IKKE en placering på fredet jord.

Udbyttet af et stort såkaldt velkomstcenter er tvivlsomt. Man undergraver den fredede natur. Et imposant byggeri vil være en møllesten om nationalparkens økonomi og virke.

Bygningen koster 40 millioner kroner, og kommunen skal bygge et parkeringsanlæg til cirka 10 millioner kroner. Nationalparken er i over fem år blevet bedt om et driftsbudget, men har ikke været i stand til at levere dette. Kroen forventet erstattet af et cafeteria, hvorved der er endnu færre driftsindtægter.

Byg i stedet et mindre center i henhold til allerede eksisterende lokalplan 41, selvom det også forbryder sig mod fredningen. Dog i mindre grad. Kroen vil gerne holde åbent året rundt, hvis den kunne få lov.

I disse "hurtigt-skiftende-fokus"-tider gælder det om, at informationer præsenteres effektivt, spændende, interesseskabende og let fordøjeligt. Ikke gammeldags udstillinger med plancher og videoer væk fra virkeligheden. Dette gør man med AR - Augmented Reality ("Forøget Virkelighed"). Dermed kan man stå ude ved ruinen og se, hvordan den engang har set ud, og man kan vandre rundt i slottet. Man kan se, hvor isen bevægede sig med Mols Bjerge, og hvordan der opstod dødishuller, ligesom man kan vise angrebet af englænderne og meget andet. Se denne video, som viser AR i brug i Italien: https://www.youtube.com/watch?v=LNYvb7EjbpY

Vi skal have vækst til Syddjurs Kommune, det er jeg en MEGET stor fortaler for! Projekter omkring jobskabelse er vigtige, og her kommer uddannelsesmuligheder ind som strategi nummer et. Men et enkeltstående bygningsmonument som et velkomstcenter giver ikke egentlige arbejdspladser og vækst i kommunen.

Annonce
Kalø Slotskro: Foto: Carsten Nørgaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce